logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty prawne
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
plus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
minus Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 CUDZOZIEMCY
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
minus Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
minus Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
   Dane podstawowe
      Dyrektor Urzędu
      Tablica Informacyjna
      Informacja dotycząca majątku PUP Brzeg
      ePUAP2
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Regulamin organizacyjny
      Dane bieżące
      Dane archiwalne
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2014
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2011
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2010
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2007-2008
   Protokoły pokontrolne
      2022 rok
      2021 rok
      2020 rok
      2019 rok
   Sprawozdanie finansowe
      2018 rok
      2019 rok
      2020 rok
      2021 rok
      2022 rok
   Ochrona danych osobowych
   Akty prawne

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
   Dane podstawowe

NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
   Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
      06.03.2024 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Z-ca Naczelnika Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
         19.03.2024 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
         26.03.2024 - Informacja o wynikach naboru
      08.04.2024 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Księgowa/Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym
         22.04.2024 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
   Ogłoszenia archiwalne
      2020 rok
         04.12.2020 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. programów - stażysta
         17.08.2020 - Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
      2021 rok
         13.05.2021 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. rejestracji
         13.05.2021 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Pośrednik pracy - stażysta
         31.05.2021 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. programów - stażysta
      2022 rok
         10.10.2022 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Księgowy
      2023 rok
         17.05.2023 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Referent ds. Ewidencji i Świadczeń w Filii w Grodkowie
   Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
   Ogłoszenia bieżące
      10.07.2019 - Konkurs na stanowisko - Pośrednik pracy - Doradca klienta (zastępstwo)
   Ogłoszenia archiwalne
      2012 rok
         29.10.2012 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego w projekcie "Kobiety Góra"
            02.11.2012 - Ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
   Ogłoszenia o przetargach
      Ogłoszenia bieżące
      Ogłoszenia archiwalne
         2019 rok
            23.01.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
               29.01.2019 - Pytania i odpowiedzi
               29.01.2019 - Modyfikacja treści SIWZ
               01.02.2019 - Pytania i odpowiedzi
               04.02.2019 - Informacja z otwarcia ofert
               20.02.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               14.03.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         2020 rok
            14.10.2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
               22.10.2020 - Informacja z otwarcia ofert
               27.10.2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
               03.11.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               24.11.2020 - Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
            17.02.2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
               25.02.2020 - Informacja z otwarcia ofert
               28.02.2020 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 3A
               13.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu
               16.04.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         2021 rok
            07.09.2021 - Ogłoszenie o postępowaniu - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym"
            07.05.2021 - Ogłoszenie o przetargu pn.: "Usługi - Zadania: 1) Prawo jazdy kat. C; 2) Prawo jazdy kat D do B; 3) Prawo jazdy kat. D do C; 4) Kwalifikacja wstępna przyspieszona; 5) Kwalifikacja.."
            31.03.2021 - Ogłoszenie o przetargu pn.: "Usługi szkoleń: szkół nauki jazdy prawo jazdy kat. C; kat. D; szkolenia kwalifikacji kierowcy. Usługi szkolenia specjalistycznego - Spawacz.."
   Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
      Ogłoszenia bieżące
      Ogłoszenie archiwalne
         2007 rok
            22.11.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych Dla WISP BRZEG
            05.10.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Galanterii Biurowej DLA WISP BRZEG
               Zawiadomienie o wyborze oferty
            11.09.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: dostawa wyrobów biurowych
               12.09.2007 - Modyfikacja ogłoszenia
               21.09.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.06.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa wyrobów biurowych
               10.07.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            2007.05.16 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - wyroby z papieru lub tektury
               21.05.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            2007.03.30 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - papier i tektura gotowe
               05.04.2007 - Modyfikacja oferty
               12.04.2007 - Ogłoszenie o wyborze oferty
            09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
               16.07.2007 - Zmiany w SIWZ
               17.07.2007 - Zmiany w Umowie
               20.07.2007 - Zmiana w SIWZ
               27.07.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               21.08.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
               03.07.2007 - Ogłoszenie o wynikach
            23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
               05.06.2007 - Wyjaśnienie pytania dotyczącego SIWZ
               05.06.2007 - Modyfikacja SIWZ
               19.06.2007 - Ogłoszenie o wynikach
               27.06.2007 - Informacja o proteście
               29-06.2007 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
               04.04.2007 - Unieważnienie postępowania
         2008 rok
            20.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa tablic świetlnych"
            19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa centrali telefonicznej wraz z montażem"
               01.12.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa kserokopiarek"
               27.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            06.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa Kserokopiarek"
            30.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa aparatu cyfrowego oraz kamery cyfrowej"
               07.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa płyt DVD z filmami do rozpowszechniania informacjii zawodowej oraz informacji przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy"
               06.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu biurowego z wyjątkiem mebli "
               06.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            06.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu wizyjnego"
               13.10.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            18.06.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych
               Zawiadomienie o wyborze oferty
            14.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn. "Dostawa papieru"
               28.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            05.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów
               16.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2009 rok
            20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
               23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                  28.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                  24.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 4
                  14.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pakiet nr. 2
                  10.07.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet 3 i 4
                  10.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                  07.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
                  26.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                  25.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                  25.06.2009 - Wyjaśnienia do SIWZ
               20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                  28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                  28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 1
                  6.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr. 1
                  05.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3
                  29.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet 2
                  22.07.2009 - Modyfikacja SIWZ
                  22.07.2009 - Wyjaśnienia SIWZ
               14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
                  12.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
                  26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
                  29.04.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu oferty
               09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
                  Modyfikacja SIWZ
                  06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
                  Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                  30.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
                  11.05.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
               08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
                  15.04.2009 - Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                  28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
                  12.05.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
                  5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  Modyfikacja SIWZ
                  Wyjaśnienia
               30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
                  24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  Modyfikacja SIWZ
                  Ogłoszenie o udzieleniu informacji
                  12.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
                  06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  14.05.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
                  31.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
               26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
                  27.02.2009 - Wyjaśnienie pytań dot. SIWZ
                  06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
                  10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
                  16.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
               20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
                  23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                     28.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                     24.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 4
                     14.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pakiet nr. 2
                     10.07.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet 3 i 4
                     10.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                     07.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
                     26.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                     25.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                     25.06.2009 - Wyjaśnienia do SIWZ
                  20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                     28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                     28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 1
                     6.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr. 1
                     05.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3
                     29.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet 2
                     22.07.2009 - Modyfikacja SIWZ
                     22.07.2009 - Wyjaśnienia SIWZ
                  14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
                     12.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
                     26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
                     29.04.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu oferty
                  09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
                     Modyfikacja SIWZ
                     06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
                     Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                     30.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
                     11.05.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
                  08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
                     15.04.2009 - Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                     28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
                     12.05.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                  6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
                     5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                     24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     Modyfikacja SIWZ
                     Wyjaśnienia
                  30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
                     24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     Modyfikacja SIWZ
                     Ogłoszenie o udzieleniu informacji
                     12.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
                     06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     14.05.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
                  11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
                     31.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
                  26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
                     27.02.2009 - Wyjaśnienie pytań dot. SIWZ
                     06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
                     10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
                     16.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            02.11.2009 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
               10.11.2009 - Ogłoszenie o wyborze oferty "Dostawa zestawu nagłośnieniowego i mikrofonowego zestwu bezprzewodowego UHP"
            07.09.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40A oraz dostawa be
               Modyfikacja Ogłoszenia
               15.09.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
            19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
               27.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowania ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych
               18.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            29.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie "Dostawa materiałów biurowych"
            23.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych - Papier i Tektura Gotowe
               13.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2010 rok
            19.10.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do po
               25.10.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            08.10.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do po
               11.10.2010 - Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
               18.10.2010 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            05.08.2010 - Zapytanie ofertowe na badanie ewaluacyjne: "Ocena jakości projektu systemowego AKTYWNI i jego wpływu na podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób w nim ucze
               26.08.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            22.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs języka angielskiego"
            21.06.2010 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
               29.06.2010 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
            10.05.2010 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
               17.05.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            02.04.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: dostawa zestawu konferencyjnego (teczka konferencyjna, długopis, notes) oraz kalendarzyków i ulotek do projektu „Aktywni”
            22.03.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek"
               31.03.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.02.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: „Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w zakresie form wsparcia dla pracod
         2011 rok
            27.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek"
               10.05.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            20.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa materiałów biurowych"
               05.05.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            18.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa artykułów biurowych"
               28.04.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2012 rok
            27.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs komputerowy w ramach projektu Kobiety górą"
            12.07.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakupu materiałów szkoleniowo-dydaktycznych w ramach projektu Kobiety górą"
            29.08.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca""
            20.08.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca""
            07.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
            18.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
            21.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
            05.10.2012 - Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               16.10.2012 - Protokół rozeznania
               10.10.2012 - Wydłużenie terminu realizacji
            11.10.2012 - Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe podłóg) w pomieszczeniach Nr 15, 16 i 17 na pierwszym piętrze budynku położone w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32
            18.10.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na realizację 3 dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Górach Opawskich dla uczestników projektu "Stała Praca"
               30.10.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               19.10.2012 - Modyfikacja do ogłoszenia
            30.10.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na "Wynajem autobusu wraz z kierowcą"
               09.11.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
            13.11.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na przeprowadzenie kursu pn: "Wykorzystanie komputera w praktyce”
               20.11.2012 - Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia
            22.11.2012 - Zapytanie ofertowe na zakup poczęstunku na potrzeby projektu „STAŁA PRACA” Poddzialanie 7.2.1. PO KL
            13.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
               17.12.2012 - Ogłoszenie o braku ofert
            06.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
               14.12.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               07.12.2012 - Modyfikacka do ogłoszenia
            17.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
               20.12.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
         2013 rok
            14.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi archiwisty
            18.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi archiwisty
            30.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy
            06.02.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy
               14.02.2013 - Informacja o wynikach naboru
            12.02.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak”
            04.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Konsultant ślubny"
            05.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Operator koparko-ładowarki klasa III"
            05.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Operator koparki klasa II"
            26.04.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizacje oraz realizację szkolenia pn. "Florysta"
            07.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy w projekcie Kobiety Górą".
               20.03.2013 - Ogłoszenie wyników
            24.05.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie Strażak"
            06.09.2013 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację 3 dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Górach Opawskich dla uczestników projektu "Stała Praca" poddziałanie 7.2.1 POKL
               18.09.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            27.09.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.:"Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego"
            18.09.2013 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 13 uczestników projektu wraz z 2 opiekunami z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem.
               27.09.2013 - Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem autobusu
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego"
            04.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Diagnosta samochodowy"
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator ładowarki"
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator koparko-ładowarki"
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "iRATA"
            17.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Palacz C.O."
            22.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator koparko-ładowarki"
            19.11.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego"
         2014 rok
            08.04.2014 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na usługę pn.: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez PUP w Brzegu w punktach na terenie miasta Brzeg i Powiatu Brzeskiego
               14.04.2014 - Pytania - Odpowiedzi
               22.04.2014r - Zawiadomienie o wyborze oferty
            24.03.2014 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Dostawa materiałów biurowych"
               27.03.2014 - Modyfikacja ogłoszenia
               01.04.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.05.2014 - Zaproszenie do składania ofert na usługę pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak"
            05.06.2014 - Zaproszenie do składania ofert na usługę pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak"
            28.08.2014 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego wysokiego składowania” do 10 osób bezrobotnych.
               02.09.2014 - Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego
            15.09.2014 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"
         2015 rok
            09.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na wsparcie prawne do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               13.02.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               03.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            11.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na wsparcie psychologiczne do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               03.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na szkolenia zawodowe do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               04.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Sprzedawca"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Operator koparko-ładowarki"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Opiekunka domowa"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Pracownik kancelaryjny"
               10.03.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            13.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn: "Dostawa materiałów biurowych" do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               16.02.2015 - Modyfikacja ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
            10.03.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Operator wózka jezdniowego"
               13.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.03.2015 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji i realizacji szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych..
               08.04.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            20.05.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Elektryk z uprawnieniami E, D lub E+D"
               22.05.2015 - Pytanie i odpowiedź
            27.05.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Monter klimatyzacji z uprawnieniami grupy II (ciepło) + uprawnieniami grupy I (prąd do 1 kV)"
               01.07.2015 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               01.07.2015 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            16.07.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Szkolenie z zakresu autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT"
               04.08.2015 - Ogłoszenie o unieważnieniu
               20.07.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               17.07.2015 - Pytania - Odpowiedzi
            21.07.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego, wózka jezdniowego oraz wózka sterowanego z poziomu.."
               05.08.2015 - Ogłoszenie o unieważnieniu
            24.07.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Operator koparko-ładowarki"
               28.08.2015 - Wybór najkorzystniejszej oferty
            06.08.2015 - Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Szkolenie z zakresu autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT"
               12.08.2015 - Pytania - Odpowiedzi
               13.08.2015 - Pytania - Odpowiedzi
               21.08.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            08.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego, wózka jezdniowego oraz wózka sterowanego z poziomu.."
               19.08.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            21.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Trener personalny"
               28.08.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            27.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Eksploatacja kotłów wodnych na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kw. Palacz C.O."- świadectwo kwalifikacyjne"
               07.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
            27.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Operator koparko - ładowarki kl. III"
               24.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            08.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Trener personalny"
               10.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               24.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            09.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Operator wózków jezdniowych branży spożywczej z wymianą butli gazowych"
               11.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               14.09.2015 - Sprostowanie modyfikacji
               30.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            09.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Profesjonalny kurs stylizacji i zdobnictwa paznokci"
               10.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               24.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na szkolenie pn.: "Profesjonalny pracownik produkcji branży spożywczej z uprawnieniami w zakresie eksploatacji instalacji...
               29.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            30.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na szkolenie pn.:"Operator wózków jezdniowych branży spożywczej z wymianą butli gazowych"
               01.10.2015 - Modyfikacja zapytania ofertowego
               12.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            07.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn. "Kasjer walutowo-złotówkowy"
               16.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Podnośnik koszowy - podest ruchomy montowany na pojazdach"
               16.10.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               22.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Operator żurawi przeładunkowych HDS"
               16.10.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               22.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Lektor języka angielskiego metodą HELEN DORON EARLY ENGLISH"
               04.11.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            27.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Operator koparko-ładowarki kl. III"
               04.11.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            29.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Operator podnośnika koszowego"
            12.11.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Projektowanie stron internetowych"
               19.11.2015 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            22.12.2015 - Zaproszenie do składania ofert pn.: "Obsługa prawna Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               22.12.2015 - Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego
         2016 rok
            26.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP "E" oraz programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-3
               04.11.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            25.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Kurs F-gazy urządzenia stacjonarne"
               16.11.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP "E" oraz programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-3
               26.10.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            17.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Kurs F-gazy urządzenia stacjonarne"
               25.10.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            17.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Trener personalny oraz kurs dietetyki"
               28.10.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            07.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Lektor języka angielskiego metodą Helen Doron Early English wraz z certyfikatem TOEIC"
               18.10.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            27.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP "E" oraz programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-3
               17.10.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            23.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Operator frezarki do nawierzchni dróg kl. III"
               05.10.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            20.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Kurs komputerowy oraz oprogramowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 - 300/400"
               27.09.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            15.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Operator frezarki do nawierzchni dróg kl. III"
               23.09.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            30.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Specjalista ds. kadr i płac"
               09.09.2016 - Zawiadomienie o wyobrze oferty
            26.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP E"
               09.09.2016 - Zawiadomienie o wyobrze oferty
            25.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności: Jazda Konna"
               02.09.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            18.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w geodezji oraz ogólny zakres ich wykorzystan
               12.09.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            04.04.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III"
               20.04.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            04.04.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Instruktor sportu o specjalności - pływanie"
               20.04.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            11.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III"
               14.03.2016 - Modyfikacja zapytania ofertowego
            11.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
               14.03.2016 - Modyfikacja zapytania ofertowego
            02.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III"
               11.03.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            02.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
               11.03.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
         2017 rok
            22.11.2017 - Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe
               28.11.2017 - Odpowiedzi na pytania
               30.11.2017 - Odpowiedzi na pytania
               01.12.2017 - Informacja z otwarcia ofert
            28.09.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Palacz kotłów C.O"
               12.10.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu
            20.09.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Palacz kotłów C.O"
               28.09.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu
            07.09.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Zaawansowany kurs stylizacji paznokci"
               19.09.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            18.08.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Zaawansowany kurs stylizacji paznokci"
               06.09.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu
            25.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Szkolenie z zakresu logopedii"
               21.08.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            17.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Szkolenie z zakresu logopedii"
               25.07.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            14.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Sekretarka"
               26.07.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            14.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Zostań programistą PYTHON"
               24.07.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            08.06.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Operator koparkoładowarki
               21.06.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            30.05.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Operator ładowarki kl. III
               08.06.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            24.04.2017 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Czeladnik fryzjerstwa wraz z egzaminem"
               25.05.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytnia ofertowego
            07.04.2017 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Wiertacz studni i ujęć wodnych"
               25.04.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            30.03.2017 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"PHP-BACK-END-DEVELOPER"
               10.04.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         2018 rok
            31.01.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. C
               14.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            31.01.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Operator koparkoładowarki kl. III
               12.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            31.01.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D
               14.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.02.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Palacz kotłów CO
               26.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.03.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Kurs operatora-koparkoładowarki, wielozadaniowego nośnika osprzętu i przecinarki do nawierzchni dróg"
               05.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.03.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Kurs makijażu permanentnego"
               10.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            29.03.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Prawo jazdy kat. C z klasyfikacją wstępną przyspieszoną"
               09.04.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            04.04.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej - "Operator koparkoładowarki kl. III"
               23.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            09.04.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Prawo jazdy kat. C z klasyfikacją wstępną przyspieszoną"
               18.04.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            09.05.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej - "Kurs makijażu permanentnego"
               23.05.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            25.05.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator żurawi przeładunkowych HDS z egzaminem przed komisją UDT"
               07.06.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            14.06.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D"
               26.06.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            27.06.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D"
               12.07.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.07.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs makijażu permanentnego"
               30.07.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               09.08.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            18.07.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (z kat. B)
               02.08.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            19.07.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomingu (strzyżenie i pielęgnacja)
               02.08.2018 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            03.08.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomingu (strzyżenie i pielęgnacja)"
               14.08.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            17.08.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomingu (strzyżenie i pielęgnacja)"
               29.08.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.09.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs lakiernika samochodowego"
               28.09.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2019 rok
            02.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert na "Obsługę prawną Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               17.01.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            17.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
            29.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
            08.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
            21.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Palacz kotłów c.o."
               07.03.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            14.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Medyczny trener personalny"
            15.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparkoładowarki kl. III"
               04.04.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            19.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowy kurs kosmetyczny"
               04.04.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            20.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań osób bezrobotnych i poszukujących pracy
               27.03.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            20.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
               04.04.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            03.04.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Medyczny trener personalny"
               17.04.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            05.04.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowy kurs kosmetyczny"
               18.04.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            11.04.2019 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Kurs masażysta, terapeuta SPA i Wellness..."
            10.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Anatomy Trains Structure and Function".
            23.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowania do egzaminu na prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną kat. D"
            23.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Anatomy Trains Structure and Function".
            28.06.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zaawansowane negocjacje windykacyjne (windykacja bezpośrednia)".
            28.06.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowe szkolenie kosmetyczne".
            11.07.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowy kurs stylizacji paznokci"
            19.07.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie do licencji detektywa"
            08.08.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie do licencji detektywa"
            21.08.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie do licencji detektywa"
            17.10.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator - programista CNC"
            21.10.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator ładowarki kl. I"
            21.11.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
               30.11.2019 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
         2020 rok
            29.10.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Prowadzenie księgowości w programie RACHMISTRZ GT"
            15.10.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Prowadzenie księgowości w programie RACHMISTRZ GT"
            11.09.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"
            21.08.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            21.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia ""F-gazy - certyfikat dla personelu, napełnianie zbiorników przenośnych o pojemności pow. 350 cm3 oraz lutowanie twarde met.
            21.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            09.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia ""F-gazy - certyfikat dla personelu, napełnianie zbiorników przenośnych o pojemności pow. 350 cm3 oraz lutowanie twarde met.
            08.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            25.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            25.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (po B) z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"
            09.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
               17.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            02.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
               10.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               16.03.2020 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            24.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (po B) z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"
            17.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
            13.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (po B) z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"
            06.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "F-gazy - certyfikat dla personelu napełnianie zbiorników przenośnych o poj. pow. 350 cm3 wraz z uprawnieniami energetycznymi"
            04.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
            06.02.2020 - Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
            05.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Malarz – piaskarz antykorozyjny wraz z certyfikacją NORSOK M 501 oraz CHARTEK 7"
            28.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Nowoczesne metody pielęgnacji twarzy i ciała"
            28.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanic
            23.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
            21.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Behawiorysta, treser psów"
            17.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Monter klimatyzacji z uprawnieniami G-2, G-3, f-gazy"
            16.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym ...."
            16.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparkoładowarki kl. III"
            16.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Uprawnienia elektryczne SEP E Gr. I"
         2021 rok
            04.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Renowacja lamp i kloszy, naprawa szyb klejonych, PDR - wyciąganie wgnieceń bez lakierowania"
               19.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
            15.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs techników PDR - usuwanie wgnieceń karoserii bez lakierowania"
               23.03.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator - programista CNC"
               30.03.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Instruktor nauki jazdy kat. A+B"
               30.03.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            18.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"
               12.04.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               24.03.2021 - Ogłoszenie o zmianie zaproszenia do składania ofert
            26.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
               08.04.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.05.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.."
            24.06.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomerski"
            05.07.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomerski"
            18.08.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe..
            20.09.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs ADR początkowy podstawowy i specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach oraz napełnianie i opróżnianie zbiorników
            12.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Uprawnienia elektryczne E gr. 1"
            13.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs usuwania wgnieceń karoserii bez lakierowania PDR"
            26.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparkoładowarki kl. III"
            27.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą..."
         2022 rok
            21.01.2022 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Operator ładowarki kl. I"
            01.02.2022 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. D do B, Prawo jazdy kat. D do C, Prawo jazdy kat. E do C oraz szkolenia kierowców wykonujących ...
            04.03.2022 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. E do C, kwalifikacja wstępna przyśpieszona, kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca
            09.03.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III+I oraz koparkoładowarki kl. III"
            23.03.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"
            09.05.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparki jezdniowej kl. III+I"
            09.05.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych"
            30.05.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Spawacz MIG MAG TIG"
            04.07.2022- Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Podologia dla początkujących"
            04.07.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "F-gazy z akredytacją UDT"
            06.07.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Spawacz MIG TIG"
            13.07.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "F-gazy z akredytacją UDT"
            17.08.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.."
            19.08.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych"
            24.08.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            13.09.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs tatuażu dla osoby początkującej"
            20.09.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Tester oprogramowania manualny z certyfikatem ISTQB"
            22.09.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.."
            04.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Tester oprogramowania manualny z certyfikatem ISTQB"
            12.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Trener personalny"
            17.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia w zakresie Fotografii
            21.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Trener personalny"
            24.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Malarz z modułem szpachlarza”
            25.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz.."
            04.11.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Trener personalny"
         2023 rok
            14.03.2023 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. E do C oraz szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowych ...
   Postępowania na usługi społeczne
      Ogłoszenia bieżące
      Ogłoszenia archiwalne
      Regulamin przygotowania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
   Plan postępowań o udzielenie zamówień
      2019 rok
      2020 rok
      2021 rok
   Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
   Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej

OFERTY PRACY
   Oferty lokalne PUP Brzeg
   Oferty zagraniczne
      EURES - podstawowe informacje

INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
   Terminy wizyt bezrobotnych
   Status osoby bezrobotnej
   Zasiłek dla bezrobotnych
   Utrata statusu osoby bezrobotnej
   Okresy pobierania zasiłku
   Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
   Staże
   Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
   Aktualności dla Pracodawców
   Informacje dot. przyjmowania ofert pracy

CUDZOZIEMCY

SZKOLENIA
   Szkolenia
   Plany szkoleń
   Ogłoszenia dotyczące szkoleń
      Bieżące
      Archiwalne
   Krajowy Fundusz Szkoleniowy
      Ogłoszenia bieżące
         2024 rok
      Ogłoszenia archiwalne
         2023 rok
            2023 rok
            2023 rok
         2022 rok
         2021 rok
         2020 rok
         2019 rok
         2018 rok
            Limit Podstawowy KFS 2018
            KFS Rezerwa Ministra 2018
         2017 rok
         2016 rok
         2014 rok
         2023 rok
   Porady grupowe

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
   Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
   Deklaracja dostępności
   Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
   Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

INNE
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Syriusz STD

URZĘDY CENTRALNE
   Spis adresów
corner   corner