logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty prawne
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
plus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
minus Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 CUDZOZIEMCY
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
minus Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
minus Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
   Dane podstawowe
      Dyrektor Urzędu
      Tablica Informacyjna
      Informacja dotycząca majątku PUP Brzeg
      ePUAP2
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Regulamin organizacyjny
      Dane bieżące
      Dane archiwalne
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2014
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2011
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2010
         Regulamin Organizacyjny PUP w Brzegu 2007-2008
   Protokoły pokontrolne
      2022 rok
      2021 rok
      2020 rok
      2019 rok
      2018 rok
      2017 rok
      2016 rok
      2015 rok
   Sprawozdanie finansowe
      2018 rok
      2019 rok
      2020 rok
      2021 rok
   Ochrona danych osobowych
   Akty prawne

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
   Dane podstawowe

NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
   Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
      10.10.2022 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Księgowy
   Ogłoszenia archiwalne
      2007 rok
         17.08.2007 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym
         31.07.2007 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń
         29.06.2007 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
         29.06.2007 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
         22.06.2007 - Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń - lista kandydatów
         22.06.2007 - Referent w Wydziale Finansowo - Księgowym - lista kandydatów
         22.06.2007 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy - lista kandydatów
         26.07.2007 - Referent w Wydziale Ewidencji i Świadczeń - lista kandydatów
         16.08.2007 - Podinspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym
         01.08.2007 - Informatyk w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym
            08.08.2007 - Korekta ogłoszenia - Podinspektor w Wydziale Administracyjno - Organizacyjnym
         06.07.2007 - Nabór na wolne stanowisko pracy Referent w wydziale Ewidencji i Świadczeń
         05.06.2007 - Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
         05.06.2007 - Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
         04.06.2007 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
         04.06.2007 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
         13.12.2007 - Specjalista d/s rozwoju zawodowego
         13.12.2007 - Lider Klubu Pracy / Grodków
         14.12.2007 - Lider Klubu Pracy / Brzeg
         14.12.2007 - Pośrednik Pracy - Stażysta
         14.12.2007 - Pośrednik Pracy
         14.12.2007 - Doradca Zawodowy - Stażysta / Grodków
         14.12.2007 - Doradca Zawodowy - Stażysta / Brzeg
         14.12.2007 - Doradca Zawodowy
         14.12.2007 - Inspektor
      2008 rok
         07.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ns stanowisko Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         09.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Pośrednik Pracy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         09.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Inspektor w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         25.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.02.2008 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
         06.02.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         11.03.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         12.03.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         13.03.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. informatyki i statystyki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
         31.03.2008 - Informacje o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowiko Referenta w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         03.04.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         12.05.2008 - Informacje o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. rozwoju zawodowego w wydziale Usług Rynku Pracy
         28.05.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         11.06.2008 - Informacja o unieważnieniu naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko pracy Doradca zawodowy -stażysta w filli w Grodkowie
         23.06.2008- Informacje o wynikach nabory w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w filii w Grodkowie
         23.06.2008- Informacje o wynikach nabory w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
         03.07.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. szkoleń w Wydziale Usług Rynku Pracy
         24.07.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Księgowy w Wydziale Finansowo -Księgowym
         06.10.2008 - Informacja o wynikch naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisku Referent w Referacie promocji przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
         06.10.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu filia w Grodkowie na stanowisko Specjalista ds. rejestracji
         04.01.2008 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.01.2008 - Pośrednik Pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.01.2008 - Lider Klubu Pracy 1/2 etatu w Filii w Grodkowie
         04.01.2008 - Lider Klubu Pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.01.2008 - Doradca zawodowy w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.01.2008 - Doradca zawodowy - stażysta 1/2 etatu w Filii w Grodkowie
         04.01.2008 - Pośrednik Pracy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.01.2008 - Inspektor w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         04.01.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         24.01.2008 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         31.01.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         20.02.2008 - Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         04.03.2008 - Pośrednik Pracy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.03.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         04.03.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         11.03.2008 - Referent ds. informatyki i statystyki w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym
         26.03.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         28.03.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         09.04.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         09.04.2008 - Doradca zawodowy- stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         16.06.2008 - Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
         01.07.2008 - Referent ds. szkoleń w Wydziale Usług Rynku Pracy
         22.07.2008 - Księgowy w Wydziale Finansowo - Księgowym
         Specjalista ds. rejestracji
         02.10.2008 - Referent w Referacie promocji przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
         02.10.2008 - Referent w Referacie promocji przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
         09.01.2008 - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
         15.01.2008 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
         15.01.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         04.02.2008 - Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         14.02.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego
         14.02.2008 - Doradca Zawodowy - Stażysta
         14.02.2008 - Pośrednik Pracy - Stażysta
         22.02.2008 - Referent ds. Informatyki i Statystyki
         10.03.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
         13.03.2008 - Referent ds. Rozwoju Zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         21.03.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
         21.03.2008 - Referent ds. Rozwoju Zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
         27.03.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta / Grodków
         29.05.2008 - Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy / Brzeg i Grodków
         13.06.2008 - Referent ds. szkoleń w Wydziale Usług Rynku Pracy
         07.07.2008 - Księgowy w Wydziale Finansowo - Księgowym
         05.09.2008 - Specjalista ds. rejestracji
         05.09.2008 - Referent w Referacie Promocji Przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
         05.09.2008 - Referent w Referacie Promocji Przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
      2009 rok
         03.11.2009 - Pośrednik pracy - stażysta
         26.05.2009 - Lider klubu pracy - stażysta
         20.02.2009 - Referent ds. szkoleń w Wydziale Usług Rynku Pracy
         20.02.2009 - Doradca zawodowy - stażysta - Brzeg/Grodków
         29.12.2009 - Doradca zawodowy - stażysta
         17.11.2009 - Pośrednik pracy - stażysta
         10.06.2009 - Lider klubu pracy - stażysta
         05.03.2009 - Referent ds. szkoleń
         05.03.2009 - Doradca zawodowy - stażysta
         20.11.2009 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta
         15.06.2009 - Informacje o wynikach naboru na stanowisko Lider klubu pracy - stażysta
         10.03.2009 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradca zawodowy - stażysta
         10.03.2009 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. szkoleń
      2010 rok
         29.01.2010 - Lider Klubu Pracy - stażysta
         10.02.2010 - Lider Klubu Pracy
         12.01.2010 - Doradca zawodowy - stażysta
         15.02.2010 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Lider klubu pracy - stażysta
         12.01.2010 - Informacje o wynikach naboru na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta
      2011 rok
         10.02.2011 - Specjalista ds. Aktywizacji
         10.02.2011 - Pośrednik Pracy - stażysta
         08.02.2011 - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego - stażysta
         22.02.2011 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
         25.02.2011 - Specjalista ds. aktywizacji
         25.02.2011 - Pośrednik pracy - stażysta
         08.03.2011 - Pośrednik pracy - stażysta
         07.03.2011 - Specjalista ds. aktywizacji w Centrum Aktywizacji Zawodowej
         28.02.2011 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
      2012 rok
         19.03.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety górą"
            02.04.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety Górą"
            04.04.2012 - Księgowy w projekcie "Kobiety górą"
         16.03.2012 - Specjalista ds. aktywizacji
            27.03.2012 - Specjalista ds. aktywizacji
            28.03.2012 - Specjalista ds. aktywizacji w CAZ
         17.02.2012 - Referent - Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu "Po Klucz do Biznesu 2!"
            28.02.2012 - Referent - specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu "PO KLucz do biznesu2!"
            29.02.2012 - Referent - specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu "PO KLucz do biznesu2!"
         17.02.2012 - Specjalista ds. rejestracji
            28.02.2012 - Specjalista ds. rejestracji
            29.02,2012 - Specjalista ds. rejestracji
         17.02.2012 - Referent - Specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli "PO Klucz do Biznesu 2!"
            28.02.2012 - Referent - specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli "PO KLucz do biznesu2!"
            29.02.2012 - Referent - specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli "PO KLucz do biznesu2!"
         07.02.2012 - Referent - Specjalista ds. rozliczeń finansowych
            16.02.2012 - Informacja o unieważnieniu naboru
         06.02.2012 - Doradca zawodowy
            09.02.2012 - Sprostowanie ogłoszenia o naborze
            20.02.2012 - Doradca zawodowy
            23.02.2012 - Doradca Zawodowy
         06.02.2012 - Referent - Specjalista ds. obsługi biura projektu i kontroli " Po Klucz do Biznesu 2!"
            16.02.2012 - Informacja o unieważnieniu naboru
         06.02.2012 - Specjalista ds. Rejestracji
            16.02.2012 - Informacja o unieważnieniu naboru
         02.02.2012 - Referent - koordynator projektu "Stała Praca"
            13.02.2012 - Referent - koordynator projektu "Stała Praca"
            14.02.2012 - Referent - koordynator projektu "Stała Praca"
         13.01.2012 - Specjalista ds. Aktywizacji
            26.01.2012 - Specjalista ds. Aktywizacji
            30.01.2012 - Specjalista ds. aktywizacji w CAZ
      2013 rok
         17.07.2013 - Referent - Specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu "Po Klucz do Biznesu 2!"
            31.07.2013 - Informacja o wynikach naboru
            29.07.2013 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
         07.02.2013 - Specjalista ds. rejestracji
            19.02.2013 - Specjalista ds. rejestracji
            01.03.2013 - Specjalista ds. rejestracji
      2014 rok
         31.12.2014 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystent Koordynatora Projektu "Uwierz w siebie" w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
            14.01.2015 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            16.01.2015 - Informacja o wynikach naboru
         22.12.2014 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. ewidencji i świadczeń
            07.01.2015 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
            09.01.2015 - Informacje o wynikach naboru
         21.08.2014 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pośrednik Pracy - Doradca Klienta w Wydziale Usług Rynku Pracy
            01.09.2014 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
            05.09.2014 - Informacje o wynikach
         10.07.2014 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Doradca Zawodowy - Doradca Klienta w Wydziale Usług Rynku Pracy
            22.07.2014 - Informacja o wynikach konkursu
      2015 rok
         20.02.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów - stażysta
            18.03.2015 - Informacja o wynikach naboru
            16.03.2015 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
         10.04.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
            28.04.2015 - Informacja o wynikach naboru
            27.04.2015 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
         03.07.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów RPO - stażysta
            14.07.2015 - Informacja o wynikach naboru
         14.07.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów RPO - stażysta
            28.07.2015 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
            30.07.2015 - Informacja o wynikach naboru
         05.08.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów RPO - stażysta
            18.08.2015 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
            19.08.2015 - Informacje o wynikach naboru
         18.08.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
            19.08.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
            07.09.2015 - Ogłoszenie o wynikach naboru
         20.08.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów - stażysta
            31.08.2015 - Informacja o spełnieniu wymagań formalnych
            01.09.2015 - Informacja o wynikach naboru
         07.09.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
            21.09.2015 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
            29.09.2015 - Informacja o wynikach naboru
         22.09.2015 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów - stażysta
            07.10.2015 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
            08.10.2015 - Informacja o wynikach naboru
      2016 rok
         16.03.2016 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta
            30.03.2016 - Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych
            07.04.2016 - Informacja o wynikach naboru
      2018 rok
         10.09.2018 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów
            25.09.2018 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            01.10.2018 - Informacja o wynikach naboru
         10.09.2018 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. programów
            25.09.2018 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            01.10.2018 - Informacja o wynikach naboru
         10.09.2018 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor
            24.09.2018 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
            01.10.2018 - Informacja o wynikach naboru
      2020 rok
         04.12.2020 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. programów - stażysta
            30.12.2020 - Informacja o wynikach naboru
            23.12.2020 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
         17.08.2020 - Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
      2021 rok
         13.05.2021 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. rejestracji
         13.05.2021 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Pośrednik pracy - stażysta
         31.05.2021 - Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko - Specjalista ds. programów - stażysta
   Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
   Ogłoszenia bieżące
      10.07.2019 - Konkurs na stanowisko - Pośrednik pracy - Doradca klienta (zastępstwo)
   Ogłoszenia archiwalne
      2012 rok
         29.10.2012 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko księgowego w projekcie "Kobiety Góra"
            02.11.2012 - Ogłoszenie o wyborze

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
   Ogłoszenia o przetargach
      Ogłoszenia bieżące
      Ogłoszenia archiwalne
         2004 rok
         2006 rok
            22.12.2006 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Monter stolarki PCV"
               Wezwanie do uzupełnienia doumentacji
               Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            11.12.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
               Wyniki przetargu
            23.11.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
               Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            2006.10.19 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych
               Informacja
            2006.10.05 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
               Wyjaśnienie 1
               Wyjaśnienie 2
               Wyjaśnienie 3
               Wyjaśnienie 4
               Wyniki przetargu
            2006.09.12 - Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
               Wyniki przetargu
            2006.09.11 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - szkolenia językowe
            2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Nowoczesny handlowiec"
            2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Pracownik magazynowy"
            2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
            2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "Spawanie podstawowe 2 metodami MAG (metodą 135) i TIG (metodą 141)"
            2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych
            2006.05.09 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Posadzkarz - monter tarketu"
            2006.04.04 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
            2006.03.27 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
            2006.03.21 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Monter izolacji budolwanych - docieplacz budynków"
            2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
            2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Murarz"
            2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Monter izolacji budowlanych - docieplacz budynków"
            2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Brukarz"
            2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
            2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Dekarz - blacharz"
            2006.02.09 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy dla osób bezrobotnych
         2007 rok
            16.11.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
               Modyfikacja SIWZ - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
               Modyfikacja SIWZ - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
               03.12.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
            15.10.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Pracownik magazynowy"
               Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            17.09.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Pracownik magazynowy"
               05.10.2007 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            31.08.2007 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych
               10.09.2007 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            14.08.2007 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia: "Bukieciarstwo i florystyka"
               07.09.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               18.09.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            13.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"
               05.09.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               18.09.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            08.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Brukarz"
               30.08.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               10.09.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
               16.07.2007 - Zmiany w SIWZ
               17.07.2007 - Zmiany w Umowie
               20.07.2007 - Zmiana w SIWZ
               27.07.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               21.08.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowdzenie szkolenia: "Malarz - nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych", "Malarz - regipsiarz"
               14.07.2009 - Odpowiedź na pytanie
               08.08.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               23.08.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Posadzkarz-montaż tarketu (wykładziny zgrzewalne)"
               02.08.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               17.08.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu - po rozpatrzonym proteście
               28.08.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            05.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: "Manicure, pedicure, stylizacja paznokci"
               01.08.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               23.08.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
               03.07.2007 - Ogłoszenie o wynikach
            31.05.2007 - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               11.06.2007 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
               05.06.2007 - Wyjaśnienie pytania dotyczącego SIWZ
               05.06.2007 - Modyfikacja SIWZ
               19.06.2007 - Ogłoszenie o wynikach
               27.06.2007 - Informacja o proteście
               29-06.2007 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            11.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych
               16.05.2007 - Wyjaśnienie pytania dotyczącego SIWZ
               28.05.2007 - Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
               08.06.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            10.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Specjalista – monter klimatyzacji"
               21.05.2007 - Modyfikacja SIWZ
               25.05.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               05.07.2007 - Informacja o zawarciu umowy
            23.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
               14.05.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
            16.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz – montażysta okien"
               Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
               Informacja o zawarciu umowy
            11.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Operator agregatów tynkarskich"
               30.04.2007 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            23.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych - "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
               2007.04.02 - Wyjaśnienia SIWZ "Kierowca - operator wózków jezdniowych"
               Unieważnienie postępowania
            12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
               04.04.2007 - Unieważnienie postępowania
            20.02.2007 - Przetarg - Spawanie
               Wyniki przetargu
               Ogłoszenie o zawarciu umowy
            31.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
               Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
            29.01.2007 - Przetarg - ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą
               Wyjaśnienia
               Wyniki przetargu
               Ogłoszenie o zawarciu umowy
            24.01.2007 - Przetarg - Monter stolarki PCV z obsługą maszyn sterowanych numerycznie
            19.01.2007 - Przetarg - Szkolenia językowe
               Wyjaśnienia dot. zad. 1
               Wyjaśnienia dot. zad. 2
               Wyjaśnienia dot. zad. 3
               Wyjaśnienia dot. zad. 4
               Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
            11.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
               Przetarg - Prawo jazdy - modyfikacja treści specyfikacji
               Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
         2008 rok
            21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
               27.11.2008 - Modyfikacja SIWZ
               27.11.2008 - Modyfikacja ogłoszenia
               05.12.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               22.12.2008 - Informacje o zawarciu umowy
            09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
               16.07.2008 - Modyfikacja SIWZ
               14.07.2008 - Korekta do ogłoszenia
               11.07.2008 - Wyjaśnienia pytań dotyczących SIWZ
               24.07.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
               29.05.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               21.05.2008 - Modyfikacja SIWZ
               10.06.2008- Informacje o zawarciu umowy
            28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
               12.05.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
               07.05.2008 - Modyfikacja SIWZ
               06.05.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
               16.05.2008 - Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
            28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
               12.05.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
               07.05.2008 - Modyfikacja SIWZ
               06.05.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
               16.05.2008 - Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
            14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
               18.03.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
               10.04.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               29.04.2008 - Informacje o zawarciu umowy
            13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
               25.04.2008 - Informacja o zawarciu umowy
               21.03.2008 - Protest postępowania przetargowego
               20.03.2008 - Modyfikacja SIWZ
               18.03.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
               09.04.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
               14.02.2008 - Modyfikacja Umowy
               20.02.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               04.03.2008 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
               06.02.2008 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
               14.02.2008 - Modyfikacja do przetargu
         2009 rok
            20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
               26.11.2009 - Wyjaśnienia SIWZ
               26.11.2009 - Zawiadomienie o proteście
               27.11.2009 - Odpowiedź na protest
               02.12.2009 - Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet 1, 4, 5, 6
               03.12.2009 - Ogłoszenie o wyborze oferty - Pakiet 2
               03.12.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pakiet 3
               15.12.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy - Pakiet 1
               15.12.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy - Pakiet 2
               15.12.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy - Pakiet 4
               15.12.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy - Pakiet 5
               15.12.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy - Pakiet 6
            20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
               28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
               28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 1
               6.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr. 1
               05.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3
               29.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet 2
               22.07.2009 - Modyfikacja SIWZ
               22.07.2009 - Wyjaśnienia SIWZ
            23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
               28.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
               24.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 4
               14.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pakiet nr. 2
               10.07.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet 3 i 4
               10.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               07.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
               26.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
               25.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
               25.06.2009 - Wyjaśnienia do SIWZ
            14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
               12.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
               29.04.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu oferty
            09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
               Modyfikacja SIWZ
               06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
               Wyjaśnienia dotyczące zapytania
               30.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
               11.05.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
               15.04.2009 - Wyjaśnienia dotyczące zapytania
               28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
               12.05.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
               5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               Modyfikacja SIWZ
               Wyjaśnienia
            30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
               24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               Modyfikacja SIWZ
               Ogłoszenie o udzieleniu informacji
               12.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
               06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               14.05.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
               31.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
               27.02.2009 - Wyjaśnienie pytań dot. SIWZ
               06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
               10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
               16.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
         2010 rok
            26.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               03.12.2010 - Modyfikacja SIWZ
               09.12.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               16.12.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               17.12.2010 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zawarciu umowy
            23.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
               06.12.2010 - Ogłoszenie o wynikach
               15.12.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
               09.11.2010 - Modyfikacja SIWZ
               23.11.2010 - Ogłoszenie o wynikach
               03.12.2010 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            02.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               04.11.2010 - Odpowiedź na pytanie
               26.11.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               07.12.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               17.12.2010 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zawarciu umowy
            29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. „Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
               20.04.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               14.04.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę, na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędu
               2.04.2010 - Modyfikacja SIWZ
               1.04.2010 - Modyfikacja SIWZ
               16.04.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               23.04.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            23.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
               9.04.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               1.04.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               30.03.2010 - Modyfikacja - Umowa o świadczenie usług
            08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
               16.03.2010 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówiania
            08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
               16.03.2010 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówiania
            25.01.2010 - Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "ABC przedsiębiorczości, czy jak rozpocząć działalność gospodarczą"
               1.03.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               16.02.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               28,01,2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
               28.01.2010 - Zawiadomienie o proteście
               28.01.2010 - Odpowiedź na protest
               27.01.2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
               27.01.2010 - Modyfikacja SIWZ
         2011 rok
            23.11.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu i oprogramowania
               8.12.2011 - Ogłoszenie o wynikach
               29.12.2011 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            21.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie Spawacz MAG-TIG.
            08.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
            29.09.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci, tytuł projektu - Hiszpańskie metody p
            20.09.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia pn. "Usługi szkół jazdy"
               29.09.2011 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               11.10.2011 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               25.10.2011 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            30.08.2011 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na organizację wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci
            05.05.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
               17.05.2011 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               26.05.2011 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            20.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
               28.04.2011 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            01.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
               14.04.2011 - Ogłoszenie o wynikach
               20.04.2011 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            22.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
               31.03.2011 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
         2012 rok
            06.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
               06.02.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               09.02.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            14.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
               28.02.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
            28.02.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie specjalistycznej usługi szkoleniowej pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne" dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczest
               13.03.2012 - Sprostowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 09.03.2012r.
               09.03.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
               01.03.2012 - Odpowiedzi na pytania
            05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
               06.03.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               06.03.2012 - Modyfikacja treści SIWZ
               15.03.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               15.03.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
               21.03.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
               21.03.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            14.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację usługi pn. "Wsparcie doradczo-psychofizyczne dla 20 osób niepełnosprawnych, bezrobotnych uczestników projektu pn. Stała praca
               17.04.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               02.04.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
               19.03.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               19.03.2012 - Modyfikacja SIWZ
               16.03.2012 - Odpowiedzi na pytania - Wyjaśnienie treści SIWZ
            27.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
               17.04.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               06.04.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            23.04.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
               30.04.2012 - Modyfikacja SIWZ
               09.05.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               08.06.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            07.05.2012 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych
               16.05.2012 - Ogłoszenie o wynikach
               15.06.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            05.06.2012-Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 6 ( ok. 9 dzieci) uczestniczek biorących udział w projekcie kobiety górą – poddziałanie 6.1.1.
               18.06.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               19.06.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            03.07.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               17.07.2012- Ogłoszenie o wynikach
               25.07.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            10.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn. "Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej"
               20.08.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               29.08.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            24.08.2012r - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 18 uczestników projektu pn. STAŁA PRACA, Podziałanie 7.2.1. POKL.
               30.10.2012 - Ogłoszenie o zmianie wykonawcy zadania 3
               27.09.2012 - Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą
               07.09.2012 - Modyfikacja ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
               06.09.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               09.11.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umów
            28.08.2012r. - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
               05.10.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               18.09.2012 - Zawiadomienie o wynikach postępowania
               10.09.2012 - Unieważnienie postępowania
            31.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację szkolenia pn.: "Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do ka
               28.09.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               21.09.2012 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               20.09.2012 - Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania
               12.09.2012 - Zawiadomienie o wykluczeniu z postepowania
               12.09.2012 - Zawiadomienie o wykluczeniu z postepowania
               28.02.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
            06.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
               02.10.2012 - Informacja o udzieleniu zamówienia
               07.09.2012 - Modyfikacja treści SIWZ
               06.09.2012 - Modyfikacja treści SIWZ
               15.10.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            10.09.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ogranizację kursu pn.: "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 2 uczestników projektu pn. „Stała Praca” Podziałanie 7.2.1. POKL"
               11.09.2012 - Modyfikacja SIWZ
               21.09.2012 - Unieważnienie postępowania
            21.09.2012 - Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 osób w ramach projektu „Kobiety Górą” Poddziałanie 6.1.1. POKL
               22.10.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               09.10.2012 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            19.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               30.11.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               26.11.2012 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               26.11.2012 - Modyfikacja SIWZ
               26.11.2012 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ
            28.11.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania"
               17.12.2012 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               10.12.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
               07.12.2012 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 4
               04.12.2012 - Modyfikacja SIWZ
               04.12.2012 - Pytania do SIWZ
            03.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               07.12.2012 - Odpowiedzi na pytania do SIWZ
               11.12.2012 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            12.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               20.12.2012 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            28.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               18.01.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               09.01.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               03.01.2013 - Modyfikacja SIWZ
               03.01.2013 - Pytania i odpowiedzi
               02.01.2013 - Pytania i odpowiedzi
         2013 rok
            07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
               18.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               11.01.2013 - Modyfikacja SIWZ
               08.01.2013 - Modyfikacja do ogłoszenia
               22.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               25.01.2013- Modyfikacja do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
               31.01.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
               14.02.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               06.02.2013 - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
            01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
               06.03.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               06.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               19.02.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               19.02.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               06.02.2013 - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
               05.02.2013 - Wyjaśnienia treści SIWZ
            15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
               15.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               05.03.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
               20.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               07.03.2013 - Ogłoszenie o wynikach
               07.03.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części zadania nr 6
            20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
               06.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               28.02.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
               19.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               04.03.2013 - Ogłoszenie o wynikach
               22.02.2013 - Odpowiedzi na pytania do przetargu
               22.02.2013 - Modyfikacja treści SIWZ
            15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
               26.04.2013 - Zawiadomienie do unieważnienia postępowania przetargowego
               22.04.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               04.04.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               28.03.2013 - Zawiadomienie
               28.03.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               22.03.2013 - Modyfikacja treści SIWZ
            05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
               14.05.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               06.05.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
               19.04.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               11.04.2013 - Modyfikacja - formularz cenowy
            30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
               22.01.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               18.06.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               15.05.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               09.08.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               22.07.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               15.07.2013 - Pytania i odpowiedzi
            22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               28.10.2013 - Pytania i Odpowiedzi
               28.10.2013 - Modyfikacja SIWZ
               31.10.2013 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               07.11.2013 - Pytania i Odpowiedzi
               16.11.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               09.12.2013 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
               14.11.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               12.11.2013 - Modyfikacja SIWZ
               25.11.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               25.11.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               11.12.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
               13.12.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               13.12.2013 - Modyfikacja treści zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
               31.12.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         2014 rok
            17.11.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatu Brzeskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               24.11.2014 - Pytania i odpowiedzi
               25.11.2014 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
               20.01.2015 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            12.03.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową kierowców pn. "Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat C
               04.04.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               29.04.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            28.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową kierowców pn. "Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat C
               11.03.2014 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            21.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Nowoczesny malarz-tapeciarz"
               19.03.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               04.04.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            18.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psych. w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy..
               28.02.2014 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               17.03.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               17.03.2014 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            14.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
               04.03.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               27.02.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            30.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Nowoczesny malarz-tapeciarz"
               19.02.2014 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
               6.02.2014 - Wyjaśnienia treści SIWZ
            28.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
               06.02.2014 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            10.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
               21.01.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejeszej
               27.01.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         2015 rok
            26.01.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Spawacz MIG-MAG-TIG"
               24.02.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               06.03.2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            13.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych.."
               24.02.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            17.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących..
               06.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               16.03.2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            23.02.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową "Operator maszyn sterowanych numerycznie".
               10.03.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            13.03.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową "Operator maszyn sterowanych numerycznie".
               25.03.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            31.03.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową "Operator maszyn sterowanych numerycznie".
               07.04.2015 - Modyfikacja treści SIWZ
               07.04.2015 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               07.04.2015 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               15.04.2015 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
               29.04.2015 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            18.11.2015 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               14.12.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               10.12.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
               03.12.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               25.11.2015 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               25.11.2015 - Wyjaśnienia treści SIWZ
         2016 rok
            07.10.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz wózka jezdniowego"
               17.10.2016 - Informacja z otwarcia ofert oraz wezwanie do złożenia oświadczeń
               09.11.2016 - Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania
            19.05.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3"
               20.05.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
               24.05.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
               24.05.2016 - Wyjaśnienia do SIWZ
               02.06.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               14.06.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            25.04.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
               10.05.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               02.06.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            15.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz..
               24.03.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               01.04.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            14.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
               15.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
               16.03.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               16.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
               17.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ zamówienia
               17.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
               21.03.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
               21.03.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               14.04.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            03.03.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu"
               11.03.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            12.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usług medycznych w zakresie badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy"
               19.02.2016 - Modyfikacja treści SIWZ
               19.02.2016 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               26.02.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               10.03.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            09.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych.."
               23.02.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               02.03.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            01.02.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz ba
               12.02.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               17.02.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            25.01.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               29.01.2016 - Wyjaśnienia do SIWZ
               02.02.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               15.02.2016 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            11.01.2016 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               18.01.2016 - Wyjaśnienia treści SIWZ
               21.01.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         2017 rok
            08.11.2017 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Zadanie 1 - Uprawnienia SEP E Gr1 w zastosowaniu w przemyśle, Zadanie 2 - Uprawnienia SEP E Gr3 w zastosowaniu w przemyśle"
               16.11.2017 - Informacja z otwarcia ofert
               17.11.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            06.09.2017 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Operator wózka jezdniowego w magazynie"
               14.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert
               20.09.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            21.02.2017 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
               01.03.2017 - Informacja z otwarcia ofert
               09.03.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            24.01.2017 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych" - 3 zadania
               01.02.2017 - Informacja z otwarcia ofert
               21.02.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         2018 rok
            23.01.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych IV"
               29.01.2018 - Modyfikacja SIWZ
               30.01.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
               30.01.2018 - Informacja o zmianie terminu składania ofert
               30.01.2018 - Modyfikacja treści SIWZ
               31.01.2018 - Modyfikacja treści SIWZ
               02.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert
               20.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               23.02.2018 - Zawiadomienie o modyfikacji ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
               26.02.2018 - Zawiadomienie o modyfikacji ogłoszenia o wyobrze najkorzystniejszej oferty
            26.02.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
               06.03.2018 - Informacja z otwarcia ofert
               21.03.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               22.03.2018 - Modyfikacja zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
            06.04.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 3"
               16.04.2018 - Informacja z otwarcia ofert
               23.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            27.04.2018 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.: "Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 4"
               07.05.2018 - Informacja z otwarcia ofert
               17.05.2018 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               28.05.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         2019 rok
            23.01.2019 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
               29.01.2019 - Pytania i odpowiedzi
               29.01.2019 - Modyfikacja treści SIWZ
               01.02.2019 - Pytania i odpowiedzi
               04.02.2019 - Informacja z otwarcia ofert
               20.02.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               14.03.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         2020 rok
            14.10.2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych 2"
               22.10.2020 - Informacja z otwarcia ofert
               27.10.2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
               03.11.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
               24.11.2020 - Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
            17.02.2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę pn.:"Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych"
               25.02.2020 - Informacja z otwarcia ofert
               28.02.2020 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 3A
               13.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu
               16.04.2020 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
         2021 rok
            07.09.2021 - Ogłoszenie o postępowaniu - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym"
            07.05.2021 - Ogłoszenie o przetargu pn.: "Usługi - Zadania: 1) Prawo jazdy kat. C; 2) Prawo jazdy kat D do B; 3) Prawo jazdy kat. D do C; 4) Kwalifikacja wstępna przyspieszona; 5) Kwalifikacja.."
            31.03.2021 - Ogłoszenie o przetargu pn.: "Usługi szkoleń: szkół nauki jazdy prawo jazdy kat. C; kat. D; szkolenia kwalifikacji kierowcy. Usługi szkolenia specjalistycznego - Spawacz.."
   Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
      Ogłoszenia bieżące
         04.11.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Trener personalny"
         25.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz.."
         24.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Malarz z modułem szpachlarza”
         21.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Trener personalny"
         17.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia w zakresie Fotografii
         12.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Trener personalny"
         04.10.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Tester oprogramowania manualny z certyfikatem ISTQB"
         22.09.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.."
         13.09.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs tatuażu dla osoby początkującej"
         20.09.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Tester oprogramowania manualny z certyfikatem ISTQB"
         24.08.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
         19.08.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych"
         17.08.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.."
         13.07.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "F-gazy z akredytacją UDT"
         06.07.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Spawacz MIG TIG"
         04.07.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "F-gazy z akredytacją UDT"
         04.07.2022- Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Podologia dla początkujących"
         30.05.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Spawacz MIG MAG TIG"
         09.05.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych"
         09.05.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparki jezdniowej kl. III+I"
         23.03.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"
         09.03.2022 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III+I oraz koparkoładowarki kl. III"
         04.03.2022 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. E do C, kwalifikacja wstępna przyśpieszona, kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca
         01.02.2022 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. D do B, Prawo jazdy kat. D do C, Prawo jazdy kat. E do C oraz szkolenia kierowców wykonujących ...
         21.01.2022 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Operator ładowarki kl. I"
      Ogłoszenie archiwalne
         2007 rok
            22.11.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych Dla WISP BRZEG
            05.10.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Galanterii Biurowej DLA WISP BRZEG
               Zawiadomienie o wyborze oferty
            11.09.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: dostawa wyrobów biurowych
               12.09.2007 - Modyfikacja ogłoszenia
               21.09.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.06.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa wyrobów biurowych
               10.07.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            2007.05.16 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - wyroby z papieru lub tektury
               21.05.2007 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            2007.03.30 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - papier i tektura gotowe
               05.04.2007 - Modyfikacja oferty
               12.04.2007 - Ogłoszenie o wyborze oferty
            09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
               16.07.2007 - Zmiany w SIWZ
               17.07.2007 - Zmiany w Umowie
               20.07.2007 - Zmiana w SIWZ
               27.07.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
               21.08.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
               03.07.2007 - Ogłoszenie o wynikach
            23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
               05.06.2007 - Wyjaśnienie pytania dotyczącego SIWZ
               05.06.2007 - Modyfikacja SIWZ
               19.06.2007 - Ogłoszenie o wynikach
               27.06.2007 - Informacja o proteście
               29-06.2007 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
               04.04.2007 - Unieważnienie postępowania
         2008 rok
            20.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa tablic świetlnych"
            19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa centrali telefonicznej wraz z montażem"
               01.12.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa kserokopiarek"
               27.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            06.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa Kserokopiarek"
            30.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa aparatu cyfrowego oraz kamery cyfrowej"
               07.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa płyt DVD z filmami do rozpowszechniania informacjii zawodowej oraz informacji przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy"
               06.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu biurowego z wyjątkiem mebli "
               06.11.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            06.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu wizyjnego"
               13.10.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            18.06.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych
               Zawiadomienie o wyborze oferty
            14.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn. "Dostawa papieru"
               28.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            05.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów
               16.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2009 rok
            20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
               23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                  28.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                  24.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 4
                  14.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pakiet nr. 2
                  10.07.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet 3 i 4
                  10.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                  07.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
                  26.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                  25.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                  25.06.2009 - Wyjaśnienia do SIWZ
               20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                  28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                  28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 1
                  6.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr. 1
                  05.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3
                  29.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet 2
                  22.07.2009 - Modyfikacja SIWZ
                  22.07.2009 - Wyjaśnienia SIWZ
               14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
                  12.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
                  26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
                  29.04.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu oferty
               09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
                  Modyfikacja SIWZ
                  06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
                  Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                  30.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
                  11.05.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
               08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
                  15.04.2009 - Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                  28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
                  12.05.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
               6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
                  5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  Modyfikacja SIWZ
                  Wyjaśnienia
               30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
                  24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  Modyfikacja SIWZ
                  Ogłoszenie o udzieleniu informacji
                  12.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
               25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
                  06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  14.05.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
               11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
                  31.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
               26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
                  27.02.2009 - Wyjaśnienie pytań dot. SIWZ
                  06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
                  10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
                  16.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
               20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
                  23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                     28.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                     24.07.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 4
                     14.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pakiet nr. 2
                     10.07.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet 3 i 4
                     10.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                     07.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
                     26.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                     25.06.2009 - Modyfikacja SIWZ
                     25.06.2009 - Wyjaśnienia do SIWZ
                  20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
                     28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 3
                     28.08.2009 - Zawiadomienie o podpisaniu umowy - pakiet 1
                     6.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet nr. 1
                     05.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3
                     29.07.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pakiet 2
                     22.07.2009 - Modyfikacja SIWZ
                     22.07.2009 - Wyjaśnienia SIWZ
                  14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
                     12.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
                     26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
                     29.04.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu oferty
                  09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
                     Modyfikacja SIWZ
                     06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
                     Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                     30.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
                     11.05.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
                  08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
                     15.04.2009 - Wyjaśnienia dotyczące zapytania
                     28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
                     12.05.2009 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
                  6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
                     5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                     24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     Modyfikacja SIWZ
                     Wyjaśnienia
                  30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
                     24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     Modyfikacja SIWZ
                     Ogłoszenie o udzieleniu informacji
                     12.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
                     06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                     14.05.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
                  11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
                     31.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
                  26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
                     27.02.2009 - Wyjaśnienie pytań dot. SIWZ
                     06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
                     10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
                     16.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            02.11.2009 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
               10.11.2009 - Ogłoszenie o wyborze oferty "Dostawa zestawu nagłośnieniowego i mikrofonowego zestwu bezprzewodowego UHP"
            07.09.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40A oraz dostawa be
               Modyfikacja Ogłoszenia
               15.09.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
            19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
               27.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowania ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych
               18.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            29.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie "Dostawa materiałów biurowych"
            23.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych - Papier i Tektura Gotowe
               13.05.2009 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2010 rok
            19.10.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do po
               25.10.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            08.10.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe) wraz z montażem drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych oszklonych do po
               11.10.2010 - Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
               18.10.2010 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            05.08.2010 - Zapytanie ofertowe na badanie ewaluacyjne: "Ocena jakości projektu systemowego AKTYWNI i jego wpływu na podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób w nim ucze
               26.08.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            22.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs języka angielskiego"
            21.06.2010 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
               29.06.2010 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
            10.05.2010 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
               17.05.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            02.04.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: dostawa zestawu konferencyjnego (teczka konferencyjna, długopis, notes) oraz kalendarzyków i ulotek do projektu „Aktywni”
            22.03.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek"
               31.03.2010 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.02.2010 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: „Szkolenie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu w zakresie form wsparcia dla pracod
         2011 rok
            27.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek"
               10.05.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            20.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa materiałów biurowych"
               05.05.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            18.04.2011 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Dostawa artykułów biurowych"
               28.04.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2012 rok
            27.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs komputerowy w ramach projektu Kobiety górą"
            12.07.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakupu materiałów szkoleniowo-dydaktycznych w ramach projektu Kobiety górą"
            29.08.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca""
            20.08.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca""
            07.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
            18.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
            21.09.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca"
            05.10.2012 - Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
               16.10.2012 - Protokół rozeznania
               10.10.2012 - Wydłużenie terminu realizacji
            11.10.2012 - Wykonanie remontu (roboty rozbiórkowe i wykończeniowe podłóg) w pomieszczeniach Nr 15, 16 i 17 na pierwszym piętrze budynku położone w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32
            18.10.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na realizację 3 dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Górach Opawskich dla uczestników projektu "Stała Praca"
               30.10.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               19.10.2012 - Modyfikacja do ogłoszenia
            30.10.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na "Wynajem autobusu wraz z kierowcą"
               09.11.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
            13.11.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na przeprowadzenie kursu pn: "Wykorzystanie komputera w praktyce”
               20.11.2012 - Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia
            22.11.2012 - Zapytanie ofertowe na zakup poczęstunku na potrzeby projektu „STAŁA PRACA” Poddzialanie 7.2.1. PO KL
            13.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
               17.12.2012 - Ogłoszenie o braku ofert
            06.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
               14.12.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               07.12.2012 - Modyfikacka do ogłoszenia
            17.12.2012 - Zakup i dostawa materiałów szkoleniowo-dydaktycznych dla uczestników projektu "Stała Praca"
               20.12.2012 - Ogłoszenie o wyborze oferty
         2013 rok
            14.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi archiwisty
            18.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi archiwisty
            30.01.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy
            06.02.2013 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy
               14.02.2013 - Informacja o wynikach naboru
            12.02.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak”
            04.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Konsultant ślubny"
            05.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Operator koparko-ładowarki klasa III"
            05.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizację i realizację szkolenia pn: "Operator koparki klasa II"
            26.04.2013 - Zaproszenie do składania ofert na organizacje oraz realizację szkolenia pn. "Florysta"
            07.03.2013 - Zaproszenie do składania ofert na "Świadczenie usługi Lidera Klubu Pracy w projekcie Kobiety Górą".
               20.03.2013 - Ogłoszenie wyników
            24.05.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie Strażak"
            06.09.2013 - Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację 3 dniowego pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym w Górach Opawskich dla uczestników projektu "Stała Praca" poddziałanie 7.2.1 POKL
               18.09.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            27.09.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.:"Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego"
            18.09.2013 - Zaproszenie do składania ofert na wynajem autobusu wraz z kierowcą na przewóz 13 uczestników projektu wraz z 2 opiekunami z Brzegu do Pokrzywnej i z powrotem.
               27.09.2013 - Ogłoszenie o wyborze oferty na wynajem autobusu
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego"
            04.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Diagnosta samochodowy"
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator ładowarki"
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator koparko-ładowarki"
            07.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "iRATA"
            17.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Palacz C.O."
            22.10.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator koparko-ładowarki"
            19.11.2013 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego"
         2014 rok
            08.04.2014 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na usługę pn.: Realizacja wypłat świadczeń na rzecz osób wskazanych przez PUP w Brzegu w punktach na terenie miasta Brzeg i Powiatu Brzeskiego
               14.04.2014 - Pytania - Odpowiedzi
               22.04.2014r - Zawiadomienie o wyborze oferty
            24.03.2014 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. "Dostawa materiałów biurowych"
               27.03.2014 - Modyfikacja ogłoszenia
               01.04.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.05.2014 - Zaproszenie do składania ofert na usługę pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak"
            05.06.2014 - Zaproszenie do składania ofert na usługę pn.: "Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak"
            28.08.2014 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia pn.: "Operator wózka widłowego wysokiego składowania” do 10 osób bezrobotnych.
               02.09.2014 - Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego
            15.09.2014 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"
         2015 rok
            09.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na wsparcie prawne do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               13.02.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               03.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            11.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na wsparcie psychologiczne do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               03.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na szkolenia zawodowe do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               04.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Sprzedawca"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Operator koparko-ładowarki"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Opiekunka domowa"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty - "Pracownik kancelaryjny"
               10.03.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            13.02.2015 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn: "Dostawa materiałów biurowych" do Projektu pn: "Uwierz w Siebie"
               05.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               16.02.2015 - Modyfikacja ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
            10.03.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Operator wózka jezdniowego"
               13.03.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.03.2015 - Zaproszenie do współpracy przy organizacji i realizacji szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych..
               08.04.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            20.05.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Elektryk z uprawnieniami E, D lub E+D"
               22.05.2015 - Pytanie i odpowiedź
            27.05.2015 - Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: "Monter klimatyzacji z uprawnieniami grupy II (ciepło) + uprawnieniami grupy I (prąd do 1 kV)"
               01.07.2015 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               01.07.2015 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
            16.07.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Szkolenie z zakresu autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT"
               04.08.2015 - Ogłoszenie o unieważnieniu
               20.07.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               17.07.2015 - Pytania - Odpowiedzi
            21.07.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego, wózka jezdniowego oraz wózka sterowanego z poziomu.."
               05.08.2015 - Ogłoszenie o unieważnieniu
            24.07.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Operator koparko-ładowarki"
               28.08.2015 - Wybór najkorzystniejszej oferty
            06.08.2015 - Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Szkolenie z zakresu autoryzowanego montera instalacji fotowoltaicznych z możliwością uzyskania certyfikatu UDT"
               12.08.2015 - Pytania - Odpowiedzi
               13.08.2015 - Pytania - Odpowiedzi
               21.08.2015 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            08.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, terminala płatniczego, wózka jezdniowego oraz wózka sterowanego z poziomu.."
               19.08.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            21.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Trener personalny"
               28.08.2015 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            27.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Eksploatacja kotłów wodnych na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kw. Palacz C.O."- świadectwo kwalifikacyjne"
               07.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
            27.08.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Operator koparko - ładowarki kl. III"
               24.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            08.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Trener personalny"
               10.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               24.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            09.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Operator wózków jezdniowych branży spożywczej z wymianą butli gazowych"
               11.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               14.09.2015 - Sprostowanie modyfikacji
               30.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            09.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty pn.: "Profesjonalny kurs stylizacji i zdobnictwa paznokci"
               10.09.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               24.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na szkolenie pn.: "Profesjonalny pracownik produkcji branży spożywczej z uprawnieniami w zakresie eksploatacji instalacji...
               29.09.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            30.09.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na szkolenie pn.:"Operator wózków jezdniowych branży spożywczej z wymianą butli gazowych"
               01.10.2015 - Modyfikacja zapytania ofertowego
               12.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            07.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn. "Kasjer walutowo-złotówkowy"
               16.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Podnośnik koszowy - podest ruchomy montowany na pojazdach"
               16.10.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               22.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Operator żurawi przeładunkowych HDS"
               16.10.2015 - Modyfikacja ogłoszenia
               22.10.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Lektor języka angielskiego metodą HELEN DORON EARLY ENGLISH"
               04.11.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            27.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Operator koparko-ładowarki kl. III"
               04.11.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            29.10.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Operator podnośnika koszowego"
            12.11.2015 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn."Projektowanie stron internetowych"
               19.11.2015 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            22.12.2015 - Zaproszenie do składania ofert pn.: "Obsługa prawna Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               22.12.2015 - Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego
         2016 rok
            26.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP "E" oraz programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-3
               04.11.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            25.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Kurs F-gazy urządzenia stacjonarne"
               16.11.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP "E" oraz programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-3
               26.10.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            17.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Kurs F-gazy urządzenia stacjonarne"
               25.10.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            17.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Trener personalny oraz kurs dietetyki"
               28.10.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            07.10.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Lektor języka angielskiego metodą Helen Doron Early English wraz z certyfikatem TOEIC"
               18.10.2016 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            27.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP "E" oraz programowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-3
               17.10.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            23.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Operator frezarki do nawierzchni dróg kl. III"
               05.10.2016 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            20.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Kurs komputerowy oraz oprogramowanie sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7 - 300/400"
               27.09.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            15.09.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Operator frezarki do nawierzchni dróg kl. III"
               23.09.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            30.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Specjalista ds. kadr i płac"
               09.09.2016 - Zawiadomienie o wyobrze oferty
            26.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Elektryk z uprawnieniami SEP E"
               09.09.2016 - Zawiadomienie o wyobrze oferty
            25.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności: Jazda Konna"
               02.09.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            18.08.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w geodezji oraz ogólny zakres ich wykorzystan
               12.09.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            04.04.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych klasy III"
               20.04.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            04.04.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Instruktor sportu o specjalności - pływanie"
               20.04.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            11.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III"
               14.03.2016 - Modyfikacja zapytania ofertowego
            11.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
               14.03.2016 - Modyfikacja zapytania ofertowego
            02.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III"
               11.03.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            02.03.2016 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.: "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
               11.03.2016 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
         2017 rok
            22.11.2017 - Zapytanie ofertowe na usługi pocztowe
               28.11.2017 - Odpowiedzi na pytania
               30.11.2017 - Odpowiedzi na pytania
               01.12.2017 - Informacja z otwarcia ofert
            28.09.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Palacz kotłów C.O"
               12.10.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu
            20.09.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Palacz kotłów C.O"
               28.09.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu
            07.09.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Zaawansowany kurs stylizacji paznokci"
               19.09.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            18.08.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Zaawansowany kurs stylizacji paznokci"
               06.09.2017 - Zawiadomienie o unieważnieniu
            25.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Szkolenie z zakresu logopedii"
               21.08.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            17.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Szkolenie z zakresu logopedii"
               25.07.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            14.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Sekretarka"
               26.07.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            14.07.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - "Zostań programistą PYTHON"
               24.07.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            08.06.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Operator koparkoładowarki
               21.06.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            30.05.2017 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Operator ładowarki kl. III
               08.06.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            24.04.2017 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Czeladnik fryzjerstwa wraz z egzaminem"
               25.05.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytnia ofertowego
            07.04.2017 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"Wiertacz studni i ujęć wodnych"
               25.04.2017 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            30.03.2017 - Zapytanie ofertowe w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację szkolenia pn.:"PHP-BACK-END-DEVELOPER"
               10.04.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
         2018 rok
            31.01.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. C
               14.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            31.01.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Operator koparkoładowarki kl. III
               12.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            31.01.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D
               14.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            13.02.2018 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zapytania ofertowego - Palacz kotłów CO
               26.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.03.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Kurs operatora-koparkoładowarki, wielozadaniowego nośnika osprzętu i przecinarki do nawierzchni dróg"
               05.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            23.03.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Kurs makijażu permanentnego"
               10.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            29.03.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Prawo jazdy kat. C z klasyfikacją wstępną przyspieszoną"
               09.04.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            04.04.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej - "Operator koparkoładowarki kl. III"
               23.04.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            09.04.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej do bonu szkoleniowego - "Prawo jazdy kat. C z klasyfikacją wstępną przyspieszoną"
               18.04.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            09.05.2018 - Zaproszenie do składania oferty szkoleniowej - "Kurs makijażu permanentnego"
               23.05.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            25.05.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator żurawi przeładunkowych HDS z egzaminem przed komisją UDT"
               07.06.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            14.06.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D"
               26.06.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            27.06.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D"
               12.07.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.07.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs makijażu permanentnego"
               30.07.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               09.08.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            18.07.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (z kat. B)
               02.08.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            19.07.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomingu (strzyżenie i pielęgnacja)
               02.08.2018 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
            03.08.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomingu (strzyżenie i pielęgnacja)"
               14.08.2018 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            17.08.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomingu (strzyżenie i pielęgnacja)"
               29.08.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.09.2018 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs lakiernika samochodowego"
               28.09.2018 - Zawiadomienie o wyborze oferty
         2019 rok
            02.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert na "Obsługę prawną Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
               17.01.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            17.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
            29.01.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
            08.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
            21.02.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Palacz kotłów c.o."
               07.03.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            14.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Medyczny trener personalny"
            15.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparkoładowarki kl. III"
               04.04.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            19.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowy kurs kosmetyczny"
               04.04.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            20.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie badań osób bezrobotnych i poszukujących pracy
               27.03.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            20.03.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Programowanie w języku JAVA"
               04.04.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            03.04.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Medyczny trener personalny"
               17.04.2019 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            05.04.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowy kurs kosmetyczny"
               18.04.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            11.04.2019 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Kurs masażysta, terapeuta SPA i Wellness..."
            10.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Anatomy Trains Structure and Function".
            23.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowania do egzaminu na prawo jazdy kat. D z kwalifikacją wstępną uzupełniającą przyspieszoną kat. D"
            23.05.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Anatomy Trains Structure and Function".
            28.06.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zaawansowane negocjacje windykacyjne (windykacja bezpośrednia)".
            28.06.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowe szkolenie kosmetyczne".
            11.07.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Zawodowy kurs stylizacji paznokci"
            19.07.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie do licencji detektywa"
            08.08.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie do licencji detektywa"
            21.08.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie do licencji detektywa"
            17.10.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator - programista CNC"
            21.10.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator ładowarki kl. I"
            21.11.2019 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
               30.11.2019 - Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego
         2020 rok
            29.10.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Prowadzenie księgowości w programie RACHMISTRZ GT"
            15.10.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Prowadzenie księgowości w programie RACHMISTRZ GT"
            11.09.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"
            21.08.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            21.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia ""F-gazy - certyfikat dla personelu, napełnianie zbiorników przenośnych o pojemności pow. 350 cm3 oraz lutowanie twarde met.
            21.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            09.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia ""F-gazy - certyfikat dla personelu, napełnianie zbiorników przenośnych o pojemności pow. 350 cm3 oraz lutowanie twarde met.
            08.07.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            25.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
            25.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (po B) z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"
            09.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
               17.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            02.03.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Szkolenie groomerskie"
               10.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               16.03.2020 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            24.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (po B) z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"
            17.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
            13.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat. D (po B) z kwalifikacją wstępną przyspieszoną"
            06.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "F-gazy - certyfikat dla personelu napełnianie zbiorników przenośnych o poj. pow. 350 cm3 wraz z uprawnieniami energetycznymi"
            04.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
            06.02.2020 - Świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników PUP w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
            05.02.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Malarz – piaskarz antykorozyjny wraz z certyfikacją NORSOK M 501 oraz CHARTEK 7"
            28.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Nowoczesne metody pielęgnacji twarzy i ciała"
            28.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanic
            23.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Treser psów"
            21.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Behawiorysta, treser psów"
            17.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Monter klimatyzacji z uprawnieniami G-2, G-3, f-gazy"
            16.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym ...."
            16.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparkoładowarki kl. III"
            16.01.2020 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Uprawnienia elektryczne SEP E Gr. I"
         2021 rok
            04.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Renowacja lamp i kloszy, naprawa szyb klejonych, PDR - wyciąganie wgnieceń bez lakierowania"
               19.03.2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            12.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
            15.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs techników PDR - usuwanie wgnieceń karoserii bez lakierowania"
               23.03.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator - programista CNC"
               30.03.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            16.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Instruktor nauki jazdy kat. A+B"
               30.03.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            18.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"
               12.04.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
               24.03.2021 - Ogłoszenie o zmianie zaproszenia do składania ofert
            26.03.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
               08.04.2021 - Zawiadomienie o wyborze oferty
            17.05.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem.."
            24.06.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomerski"
            05.07.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs groomerski"
            18.08.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe..
            20.09.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs ADR początkowy podstawowy i specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach oraz napełnianie i opróżnianie zbiorników
            12.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Uprawnienia elektryczne E gr. 1"
            13.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Kurs usuwania wgnieceń karoserii bez lakierowania PDR"
            26.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na realizację szkolenia "Operator koparkoładowarki kl. III"
            27.10.2021 - Zaproszenie do składania ofert na szkolenie pn. "Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą..."
   Postępowania na usługi społeczne
      Ogłoszenia bieżące
      Ogłoszenia archiwalne
         2018 rok
            14.09.2018 - Ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów
               21.09.2018 - Odpowiedź na pytania z dnia 19.09.2018
               25.09.2018 - Odpowiedź na pytania z dnia 21.09.2018
               28.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert
               28.09.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
               12.10.2018 - Informacja o udzieleniu zamówienia
      Regulamin przygotowania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
   Plan postępowań o udzielenie zamówień
      2017 rok
      2018 rok
      2019 rok
      2020 rok
      2021 rok
   Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł

REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
   Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej

OFERTY PRACY
   Oferty lokalne PUP Brzeg
   Oferty zagraniczne
      EURES - podstawowe informacje

INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
   Terminy wizyt bezrobotnych
   Status osoby bezrobotnej
   Zasiłek dla bezrobotnych
   Utrata statusu osoby bezrobotnej
   Okresy pobierania zasiłku
   Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
   Staże
   Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
   Aktualności dla Pracodawców
   Informacje dot. przyjmowania ofert pracy

CUDZOZIEMCY

SZKOLENIA
   Szkolenia
   Plany szkoleń
   Ogłoszenia dotyczące szkoleń
      Bieżące
      Archiwalne
   Krajowy Fundusz Szkoleniowy
      Ogłoszenia bieżące
         2023 rok
      Ogłoszenia archiwalne
         2022 rok
         2021 rok
         2020 rok
         2019 rok
         2018 rok
            Limit Podstawowy KFS 2018
            KFS Rezerwa Ministra 2018
         2017 rok
         2016 rok
         2014 rok
   Porady grupowe

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
   Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
   Deklaracja dostępności
   Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
   Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
   Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

INNE
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Syriusz STD

URZĘDY CENTRALNE
   Spis adresów
corner   corner