logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         minus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
            plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
            plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
            plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
            plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
            plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
            plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
            plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
            plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
            plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
            plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
            plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
            minus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
               plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
               plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
               plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
               plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
               plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
               plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
               plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
               plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
               minus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
                  minus 5.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
                  minus 24.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
                  minus Modyfikacja SIWZ
                  minus Wyjaśnienia
               plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
               plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
               plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
               plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
         plus 02.11.2009 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
         plus 07.09.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40A oraz dostawa be
         minus 17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
         plus 19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
         plus 12.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowania ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych
         minus 29.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 23.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych - Papier i Tektura Gotowe
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Znak sprawy Pp -3411-05-/09                                               Brzeg dn,10.04.09r
 
 
Ogłoszenie o udzieleniu informacji do przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych
 w zakresie „monter instalacji i urządzeń sanitarnych”
wg Wspólnego Słownika Zamówień : CPV 80530000-8
 
w dniu 09-04-2009 r.wpłynęło zapytanie do wykonawcy w sprawie   specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych  w zakresie „monter instalacji i urządzeń sanitarnych”
 
Pytanie wykonawcy :
1.    Jak rozumieć pkt . 310 SIWZ   i jego zapis ?
2.    Jaki zakres prac powinien wykonać uczestnik szkolenia w ramach zajęć praktycznych?
3.    Jaki rodzaj   uprawnień   winni uzyskać uczestnicy szkolenia ?
4.    Do jakiego   rodzaju prac zaświadczenie kwalifikacyjne typu „ E” winno uprawniać uczestników szkolenia ?
 
Odpowiedzi Zleceniodawcy
Działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. u. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.
 
Odpowiedz 1 .
Zapis pkt 310 ” należy rozumieć iż Każdy z uczestników szkolenia winien prowadzić i wypełniać kartę zajęć praktycznych zgodnie z programem szkolenia, potwierdzoną przez instruktora zajęć praktycznych”
Opowiedz 2.
Zamawiający informuje ,ze ogłosił przetarg na udzielenie zmówienia na szkolenie, a nie na usługi robót budowlanych. Pkt 3.11 SIWZ określa zagadnienia jakie instytucja szkoląca winna zrealizować w ramach zajęć praktycznych i teoretycznych .
Ponadto informujemy ,że w punk 3,4 określono miejsce zajęć praktycznych .
Opowiedz 3.
Uczestnicy szkolenia winni uzyskać uprawnienia do montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody   instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz gazowych zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji, i sieci Dz.U. 89 poz. 828 z 2003r. z późn. Zm. 
Opowiedz 4 .
Uczestnicy szkolenia winni uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne typu E
zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji, i sieci Dz.U. 89 poz. 828 z 2003r. z późn. Zm. W zakresie grup :
(GRUPA II – urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
§ Poz.1 Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
§ poz. 2 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
§ poz. 5 -  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
§ poz. 6 -  pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
§ poz. 7 - sprężarki o mocy powyżej 20 kW  oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
§ GRUPA III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
§ poz. 2 - urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
§ poz. 3 - urządzenia do magazynowania paliw gazowych
§ poz. 4 - sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa (gazociągi i punkty redukcyjne,  stacje gazowe
§ poz. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
§ poz. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa”

Ilość odwiedzin: 903
Nazwa dokumentu: Wyjaśnienia
Osoba, która wytworzyła informację: Dariusz Kruszewski
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Kruszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-04-10 12:30:02
Data udostępnienia informacji: 2009-04-10 12:30:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-10 12:31:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner