logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      minus 2007 rok
         minus 22.11.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych Dla WISP BRZEG
         plus 05.10.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Galanterii Biurowej DLA WISP BRZEG
         plus 11.09.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: dostawa wyrobów biurowych
         plus 12.06.2007 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa wyrobów biurowych
         plus 2007.05.16 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - wyroby z papieru lub tektury
         plus 2007.03.30 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych - papier i tektura gotowe
         plus 09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
         minus 23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
            minus 05.06.2007 - Wyjaśnienie pytania dotyczącego SIWZ
            minus 05.06.2007 - Modyfikacja SIWZ
            minus 19.06.2007 - Ogłoszenie o wynikach
            minus 27.06.2007 - Informacja o proteście
            minus 29-06.2007 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         plus 12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dnia 15 czerwca 2007r.

Pr.I-3413-04/07
O g ł o s z e n i eW związku z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu Twoja Szansa – działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży oraz w ramach projektu Aktywność Twoją Szansą – działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RZL 2004-2006.


została wybrana oferta złożona przez:


PROGRESS & BUSINESS

Usługi Szkoleniowe i Marketingowe

Natalia Różańska

49-314 Pisarzowice

Kościerzyce 130


przedstawiająca cenę za wykonanie zamówienia 92 620,20 zł, uzyskując najwyższą ilość punktów – 95,75.

                                                                               Z upoważnienia

                                                                               Starosty                                                                               Zbigniew Kłaczek

                                                                               Dyrektor

                                                                               Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                               w Brzegu

Ilość odwiedzin: 984
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Paweł Oskres
Data wytworzenia informacji: 2007-06-19 09:49:14
Data udostępnienia informacji: 2007-06-19 09:49:14
Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-19 09:52:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner