logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty prawne
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
plus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
minus Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
minus Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
minus Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 

 

 

Informacja dla klientów

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
- Filii w Grodkowie

 

Uprzejmie informuję, iż od dnia 15 stycznia 2021 r. do odwołania bezpośredni dostęp do Filii w Grodkowie w lokalizacji Grodków, ul. Warszawska 40A w godzinach pracy jest utrudniony z przyczyn od nas niezależnych.

W związku z powyższym wszelkie sprawy bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców załatwiane są po wcześniejszym umówieniu się poprzez kontakt elektroniczny: praca.gov.pl, e-mailowy lub telefoniczny 77 415 31 80

 

Rejestracja - praca.gov.pl

e-mail: aburzawa@pup.brzeg.pl

 

Ewidencja, świadczenia i pośrednictwo pracy - praca.gov.pl

e-mail: aszczeblowska@pup.brzeg.pl

 

Kierownik Fili

Pośrednictwo pracy - praca.gov.pl

e-mail: mszelag@pup.brzeg.pl lub opbrgr@praca.gov.pl

tel. 881 021 201

 

TARCZA - praca.gov.pl

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

       W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii zakażeniem wirusem SARS-Co-V-2, oraz wprowadzeniem ograniczenia przemieszczania się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w celu zapewnienia ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, oraz mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne pracowników urzędu i klientów,

uprzejmie informuje,

że od dnia 26.03.2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu wykonuje zadania publiczne w zakresie polityki rynku pracy,

wyłączając bezpośrednią obsługę interesantów.

Podstawa prawna: § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491).

       Osoby bezrobotne, poszukujące pracy, pracodawcy, przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby i instytucje współpracujące obsługiwane będą wyłącznie przy wykorzystaniu alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędu, tj. poprzez kontakt:

- telefoniczny

- e-mailowy

- epuap

- poczta lub skrzynka

 

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę internetową https://www.praca.gov.pl.
W tym celu należy posiadać podpis kwalifikowany.

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny

 

W związku z zastosowaniem w Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje..

(kliknij w link aby przeczytać)

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony BIP
 
 
Marcin Bystrzycki
ul. Armii Krajowej 32
tel. 077 4441390-92 wew. 146
corner   corner