logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         minus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
            plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
            plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
            plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
            plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
            plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
            plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
            plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
            plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
            plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
            plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
            plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
            plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 02.11.2009 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
         plus 07.09.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40A oraz dostawa be
         minus 17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
         plus 19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
         plus 12.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowania ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych
         minus 29.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 23.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych - Papier i Tektura Gotowe
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
      plus 2019 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
2. 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
3. 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
4. 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
5. 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
6. 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
7. 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
8. 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
9. 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
10. 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
11. 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
12. 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
13. 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
14. 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"

Brzeg, dnia 20 listopada 2009r.

 

OR-3411-3/2009
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14.000 EURO a niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg
tel./fax: (077) 444 13 90-2 wew. 46
 
1.    Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych:

 

Nazwa pakietu
Ilość
Kody wg słownika CPV
Pakiet I Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Zestaw komputerowy I
8
30231100-8
Monitor I
9
30231250-4
Zestaw komputerowy II
1
30231100-8
Drukarka igłowa
1
30233232-6
Switch
2
32420000-3
Pakiet biurowy - Microsoft Office Small Business 2007 PL BOX lub równoważny
5
30241600-6
Notebook
1
30213100-6
Dysk zewnętrzny
3
30234100-9
Pendrive
1
30233180-6
Urządzenie wielofunkcyjne + dodatkowy komplet tonerów (3 szt. czarne)
1
42962000-7
Pakiet II Dostawa programu antywirusowego
Program antywirusowy - Eset NOD32 Antyvirus - licencja 1 rok
20
30242100-8
Pakiet III Dostawa infopanelu (elektronicznej informacji dla bezrobotnych)
Infopanel - Elektroniczna Informacja dla bezrobotnych
1
30200000-1
Pakiet IV Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – opcja kolor
Urządzenie wielofunkcyjne + dodatkowy komplet tonerów (3 szt. czarne i po 2 szt. kolorowe)
1
42962000-7
Pakiet V Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – opcja czarno/biała
Urządzenie wielofunkcyjne + dodatkowy komplet tonerów (3 szt. czarne)
1
42962000-7
Pakiet VI Dostawa materiałów eksploatacyjnych 
Tusz do drukarki Canon iP 4600 czarny - model CLI - 521Bk
8
30125100-2
Tusz do drukarki Canon iP 4600 cyan - model CLI - 521C
8
30125100-2
Tusz do drukarki Canon iP 4600 magenta - model CLI - 521M
8
30125100-2
Tusz do drukarki Canon iP 4600 żółty - model CLI - 521Y
8
30125100-2
Tusz do drukarki Canon iP 4600 czarny - model PGI - 520Bk
10
30125100-2
Toner do drukarki HP LJ 2055d - czarny CE 505X
12
30237200-1
Toner do drukarek HP Color LJ 3525DN czarny - model CE 250X
6
30237200-1
Toner do drukarek HP Color LJ 3525 DN błękitny – model CE 252A
6
30237200-1
Toner do drukarek HP Color LJ 3525 DN żółty – model CE 253A
6
30237200-1
Toner do drukarek HP Color LJ 3525 DN purpura – model CE 253A
6
30237200-1
Taśma barwiąca do drukarki EPSON FX-890/LQ 590 – czarna nylon 12,7 mm x 14 mb
20
30192300-4

 

 
2.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.    Termin wykonania zamówienia:                  do 22 grudnia 2009r.
5.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                       cena 100%
6.    Adres strony BIP na której zamieszczona została specyfikacja: http://pup.brzeg.sisco.info.
7.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem        technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie    zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie        art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych;
Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 dostawy, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia.
W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły - spełnia / nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
8.    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6 SIWZ Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:
            1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa      w art. 22 Ustawy - Prawo zamówień publicznych i nie podleganiu wykluczeniu     z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, według wzory stanowiącego  załącznik nr 2 do oferty,
            2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do          ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do      rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie         wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
            3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego           potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków           i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie             lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania            decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed    upływem terminu składania ofert,
            4) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub             Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie         zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub  zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub     rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem          terminu składania ofert,
            5) wykaz wykonanych dostaw min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat,      o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ.         Dokumenty, o których mowa w SIWZ, należy przedstawić w formie oryginału lub     kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do        reprezentowania Wykonawcy.
6)      dokument - deklaracja zgodności zestawów komputerowych z normą CE (oświadczenie producenta komputerów i monitorów lub inny dokument potwierdzający spełnienie wyszczególnionego warunku).
            W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione przedstawia każdy z członków      konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez jednego     Wykonawcę lub wspólnie. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony  dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go    w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu      i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca ma           siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast             dokumentów, o których mowa SIWZ składa dokumenty na zasadach             określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r.           w sprawie rodzajów     dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. /Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz.  605 z późn.zm./.        Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz    z tłumaczeniem na język           polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9.    Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
11.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
16.Oferty należy składać do dnia 30 listopada 2009r. do godz. 1000 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój 16.
17.Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 listopada 2009r. o godz. 1015 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, w pokoju 31.
18.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
19.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z przesłankami ujętymi w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.
 
 
 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Ilość odwiedzin: 1256
Nazwa dokumentu: 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2007-02-28 15:22:16
Data udostępnienia informacji: 2007-02-28 15:22:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 12:40:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner