logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         minus 20.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa tablic świetlnych"
         plus 19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa centrali telefonicznej wraz z montażem"
         plus 19.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:"Dostawa kserokopiarek"
         minus 06.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa Kserokopiarek"
         plus 30.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa aparatu cyfrowego oraz kamery cyfrowej"
         plus 28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa płyt DVD z filmami do rozpowszechniania informacjii zawodowej oraz informacji przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy"
         plus 28.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa sprzętu biurowego z wyjątkiem mebli "
         plus 06.10.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa wraz z instalacją urządzeń do monitoringu wizyjnego"
         plus 18.06.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych
         plus 14.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn. "Dostawa papieru"
         minus 05.05.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów
            minus 16.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 16.05.2008 - Zawiadomienie o wyborze oferty

                                                                                              Brzeg, dn. 05 maj 2008r.

 

                                OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT   

                                                     na zadanie pn.:

                                DOSTAWA  MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH

                             ORAZ  AKCESORIÓW  DO DRUKAREK  I  KOMPUTERÓW    

     kod CPV: 30125100 – Wkłady barwiące 

     kod CPV: 30192300 –Taśmy barwiące  

     kod CPV: 30217000 –  Części,akcesoria i  wyroby

                                           do  komputerów                          

 

(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)              

        

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32

Tel. (077) 4441390 do 2, e-mail: przetargi@pup.brzeg.pl

    

Biuletyn Informacji Publicznej: pup.brzeg.sisco.info

 

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1       należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

1.2       na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: oferta – na zadanie pn.: 

                    

DOSTAWA MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH  ORAZ  AKCESORIÓW  DO  DRUKAREK  I  KOMPUTERÓW

 

1.3       cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

1.4       ma być napisana w języku polskim, czytelną trwałą techniką,

1.5       ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia


Wykaz materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

ilość

1.

Atrament czarny (HP 3820) Nr 15 (C 6615 D)

szt.

5

2.

Atrament czarny (HP 710) Nr 45 (51645 AE)

szt.

2

3.

Atrament czarny (HP Business Jet 1100) Nr 10 C4844 AE

szt.

15

4.

Atrament kolor (HP Desk Jet 3820) Nr 78 (C 6578 D)

szt.

7

5.

Taśmy do drukarek OKI ML 3321 - 9 igłowa

szt.

100

6.

Toner do drukarek HP 1300 ( Q 2613 X)

szt.

5

7.

Toner do drukarek HP Laser Jet 1320 (Q5949X)

szt.

18

8.

Toner do drukarek HP LJ 1200 oraz HP LJ 3380 (C 7115 X)

szt.

45

9.

Toner do drukarek KYOCERA FS 1010 TK-17

szt.

7

10.

Toner do drukarki laserowej OKI B 4100

szt.

2

11.

Toner do kserokopiarki KYOCERA  KM 2020

szt.

2

12.

Toner do kserokopiarki SHARP AR 5012

szt.

2

13.

Toner do telefaxu Panasonic Laser KX - FLB 758

szt.

3

14.

Atrament żelowy   do drukarki NASHUATEC Aficio GX 3000 czarny – model GC 21K

szt.

2

15.

Atrament żelowy   do drukarki NASHUATEC Aficio GX 3000 żółty – model GC 21Y

szt.

2

16.

Atrament żelowy   do drukarki NASHUATEC Aficio GX 3000 niebieski – model GC 21C

szt.

2

17.

Atrament żelowy   do drukarki NASHUATEC Aficio GX 3000 purpura – model GC 21M

szt.

2

18.

Atrament Canon Pixma IP 4300 czarny - model PGI - 5BK

szt.

120

19.

Atrament Canon Pixma IP 4300 czarny – model CLI - 8BK

szt.

40

20.

Atrament Canon Pixma IP 4300 żółty – model CLI – 8Y

szt.

40

21.

Atrament Canon Pixma IP 4300 purpura – model CLI – 8M

szt.

40

22.

Atrament Canon Pixma IP 4300 niebieski – model CLI – 8C

szt.

40

23.

Toner do drukarki HP LaserJet 2015d czarny – model Q7553X

szt.

30

24.

Toner do drukarek HP Color LaserJet 3505dn  czarny – model Q6470A

szt.

10

25.

Toner do drukarek HP Color LaserJet 3505dn  niebieski – model Q7581A

szt.

6

26.

Toner do drukarek HP Color LaserJet 3505dn  purpura – model Q7583A

szt.

6

27.

Toner do drukarek HP Color LaserJet 3505dn  żółty – model Q7582A

szt. 

6

28.

Toner do drukarki HP 3005d – model Q 7551X

szt.

4

29.

Toner do drukarki BROTHER TN - 4100

szt.

3

30.

Bęben do drukarki BROTHER TN - 4100

szt.

1

31.

Płyty DVD+R 4,7 GB  Verbatim Slim

szt.

130

32.

Płyn do czyszczenia ekranu monitorów LCD oraz laptopów

- nie palny, bez alkoholu, właściwości antystatyczne, pojemność 250 ml

szt.

5

33.

 

Płyn lub pianka do czyszczenia wszelkich powierzchni szklanych, sprzętu komputerowego, biurowego

- antystatyczna, bakteriobójcza, pojemność 300 ml

szt.

10

34.

Sprężone powietrze do usuwania metodą ciśnieniową kurzu i brudu trudno dostępnych miejsc wyposażenia biurowego, urządzeń, elektroniki (klawiatur, drukarek)-  poj. 400 ml

szt.

25

35.

Ściereczki do ekranów monitorów LCD - opakowanie100 szt.

op.

10

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………..)

 Wszystkie materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek są produktami nieregenerowanymi, oryginalnymi i pochodzą od producentów urządzeń do których są przeznaczone.

 

3. Wymagany termin realizacji umowy: do 31 października 2008 roku.

   

4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował

kryterium:  

  

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena  - 100%.

  

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

1. formularz propozycji wg załączonego wzoru,

2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego     

Zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za

zgodność z oryginałem przez Zleceniobiorcę),

3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej.

Cena jednostkowa powinna zawierać koszty zaopatrzenia (dostawy).

  

Cena podana przez Zleceniobiorcę na dostawę jest

obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim

postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie oferty.

   

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16 maja 2008 roku do godz. 1000 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 16.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: 

     

„DOSTAWA MATERIAŁÓW  EKSPLOATACYJNYCH  ORAZ  AKCESORIÓW  DO  DRUKAREK  I  KOMPUTERÓW”

    

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Zleceniobiorcy bez otwierania.

   

Zleceniobiorcy może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:

         

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 16 maja 2008r. o godz.1015 w siedzibie Zamawiającego - tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, pok. Nr 21.

   

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami są:

Inspektor – Marcin Bystrzycki, pok. Nr 7, tel. (077) 444 13 90-2

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany Zleceniobiorca zobowiązuje się podpisać umowę w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, pok. Nr 25.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

11. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy: - brak

   

 

                                                                                              Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

    Zbigniew Kłaczek

                                                                                                 

Przygotował:

Maria Sawer                  

                                                      

W załączeniu:

1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.

2. Wzór umowy

 

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone dnia 05 maja 2008r.

      w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu:  pup.brzeg.sisco.info

      na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, I piętro

Załączniki do pobrania: 2008-05-05 14:43:34 - Propozycja cenowa (62.00 kB)
2008-05-05 14:44:18 - Umowa wyroby biurowe (29.50 kB)
2008-05-05 14:46:08 - Treść ogłoszenia (72.00 kB)

Ilość odwiedzin: 1033
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05 13:42:36
Data udostępnienia informacji: 2008-05-05 13:42:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-06 15:10:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner