logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
minus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenie archiwalne
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         minus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
            plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
            plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
            plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
            plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
            plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
            plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
            plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
            plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
            plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
            plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
            plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
            minus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
               minus 27.02.2009 - Wyjaśnienie pytań dot. SIWZ
               minus 06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
               minus 10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
               minus 16.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
            plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 02.11.2009 - OGŁOSZENIE O PRZYJMOWANIU OFERT
         plus 07.09.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.:DOSTAWA CENTRALI TELEFONICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40A oraz dostawa be
         minus 17.08.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Nadzór nad stanem technicznym budynków i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych "
         plus 19.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do drukarek i komputerów".
         plus 12.05.2009 - Ogłoszenie o przyjmowania ofert na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych
         minus 29.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 23.04.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Dostawa Materiałów Biurowych - Papier i Tektura Gotowe
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg,dn.06-03-2009r

Znak sprawy PP.3411-02/09

Ogłoszenie

o modyfikacji do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych ”Nowoczesny Magazynier”(CPV 80500000-9 usługi szkolenia zawodowego).


 

Na podstawie 38 ust 4 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych z dn.29- 01-2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W następujący sposób :

  1. Zamawiający dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznika nr 1a SIWZ - wzór umowy.


 

W załączniku- załącznik nr 1a SIWZ – wzór umowy jest :

§ 4pkt.3


 

program szkolenia winien obejmować 30 godzin zegarowych zajęć tygodniowo”

po modyfikacji winien brzmieć:

§ 4pkt.3

program szkolenia winien obejmować co najmniej 30 godzin zegarowych zajęć tygodniowo”


 

  1. Zamawiający wydłużając termin składania ofert dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków punkt XIV opis sposobu przygotowania ofert pkt.11 jest:”Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: „Nazwa wykonawcy, adres”„Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg„Oferta na szkolenie „Nowoczesny magazynier” NIE OTWIERAĆ PRZED < 10 marca 2009 godz. 10:15>

Po modyfikacji winien brzmieć pkt.11 brzmi:

”Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: „Nazwa wykonawcy, adres”„Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg”„Oferta na szkolenie „Nowoczesny magazynier ”NIE OTWIERAĆ PRZED < 16 marca 2009r. godz. 10:15> „

  1. Zamawiający wydłużając termin składania i ofert dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków punkt XV miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt. 2 i 3 jest :” 2.Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2009r. o godz. 10:00. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2009r. o godz. 10:15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32”.

Po modyfikacji winien brzmieć pkt. 2 i pkt.3:

2.Termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2009r. o godz. 10:00. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2009r. o godz. 10:15 w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32”.

 

W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 marca 2009r do godziny 10.00 .Otwarcie ofert wyznacza się na dzień 16 marzec 2009r o godzinie 10.15.

Ilość odwiedzin: 939
Nazwa dokumentu: 06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-06 13:49:25
Data udostępnienia informacji: 2009-03-06 13:49:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 15:21:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner