logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      minus 2007 rok
         plus 16.11.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 15.10.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Pracownik magazynowy"
         plus 17.09.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Pracownik magazynowy"
         minus 31.08.2007 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych
            minus 10.09.2007 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
         plus 14.08.2007 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia: "Bukieciarstwo i florystyka"
         plus 13.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"
         plus 08.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Brukarz"
         plus 09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowdzenie szkolenia: "Malarz - nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych", "Malarz - regipsiarz"
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Posadzkarz-montaż tarketu (wykładziny zgrzewalne)"
         plus 05.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: "Manicure, pedicure, stylizacja paznokci"
         plus 05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
         plus 31.05.2007 - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
         plus 11.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych
         plus 10.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Specjalista – monter klimatyzacji"
         plus 23.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 16.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz – montażysta okien"
         plus 11.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Operator agregatów tynkarskich"
         plus 23.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych - "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
         plus 20.02.2007 - Przetarg - Spawanie
         plus 31.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
         plus 29.01.2007 - Przetarg - ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą
         minus 24.01.2007 - Przetarg - Monter stolarki PCV z obsługą maszyn sterowanych numerycznie
         plus 19.01.2007 - Przetarg - Szkolenia językowe
         plus 11.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 10.09.2007 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

                                                                                          Brzeg, dnia 31.08.2007r.  

                                  OGŁOSZENIE

                      Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

                                      ogłasza           

 przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych
dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu  

   

Nr ZP - 3410/3/2007       

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity ustawy Dz.U. z 2006, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

     

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  kod wg CPV 64200000-8 usługi telekomunikacyjne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu i jego Filii w Grodkowie. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie polegało na:                               

         1.świadczeniu usług telefonicznych w zakresie:     

- połączeń lokalnych i strefowych         

- połączeń międzystrefowych   

- połączeń do sieci komórkowych      

- połączeń międzynarodowych   

                   

         2. świadczenie usług internetowych    

II.WARUNKI dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych 

a) Usługi telekomunikacyjne dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu będą świadczone (lokalizacja urządzeń końcowych): 

    Ø      Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu,ul. Armii Krajowej 32 

    Ø      Filia w Grodkowie, ul. Warszawska 40 a 

 

b) usługa musi mieć charakter powszechny i być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami

d) Wykonawca zapewni ciągłość świadczonych usług (bez powodowania przerw w pracy)       

e) Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów telefonicznych przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego bez przerw w dostępie do usług telefonicznych          

f) Wykonawca zapewni sekundowe naliczanie opłat za usługi telefoniczne w zakresie wszystkich połączeń, za każdą rozpoczętą sekundę w wysokości 1/60 oferowanej opłaty za minutę    

h) Zamawiający nie dopuszcza żadnych opłat za inicjowanie połączeń    

i) Wykonawca zapewni automatyczny wybór numeru prefiksu operatora                                                                            j) Wykonawca zapewni ustalenie jednej stawki na połączenia do wszystkich operatorów w ciągu całej doby

k) Wykonawca zapewni bezpłatną blokadę połączeń na numery rozpoczynające się od: 0700…, 0400… oraz 0300… .

l) Wykonawca zapewni darmowe rozmowy telefoniczne w obrębie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz Filii w Grodkowie.

m) Wykonawca zapewni darmowe comiesięczne bilingi usług telefonicznych, przekazywane Zamawiającemu na płycie CD

n) usługi internetowe będą świadczone drogą kablową,

o) przy usługach internetowych Wykonawca zapewni stałe adresy IP (dla użytkownika muszą pozostać do wykorzystania min. 2 zewnętrzne adresy IP)

p) usługi internetowe będą świadczone w sposób ciągły, 24 h/dobę, przez 7 dni w tygodniu

q) Wykonawca zapewni 24-godzinny dostęp do serwisu

r) Wykonawca zapewni natychmiastową reakcję na zgłoszenie przez Zamawiającego przerwy w dostępie do usług telekomunikacyjnych; czas usuwania usterki/przyczyny skutkującej brakiem możliwości korzystania z w/w usług - w ciągu jednego dnia roboczego.

    

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, z czego:

- część I stanowi świadczenie telefonicznych usług głosowych i usług faksowych,

- część II stanowi świadczenie usług internetowych

    

III. CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO:

Aktualnie PUP w Brzegu korzysta z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez NETIA S.A. i usług Telekomunikacji Polskiej S.A., natomiast w Filii w Grodkowie z usług Telekomunikacji Polskiej S.A.

Poniżej Zamawiający przedstawia zestawienie tych usług:

 Tabela nr 1

Usługi internetowe

LP.

Rodzaj usługi

Termin obowiązywania bieżącej umowy

Lokalizacja, dodatkowe informacje

1

DSL 4000, usługa internetowa

24.05.2007(potem na czas nieokreślony)

Linia analogowa

2

Neostrada 1024, usługa internetowa

2008-03-31

linia analogowa

Usługi telefoniczne

LP.

Rodzaj usługi

Numer telefonu

Termin obowiązywania bieżącej umowy

Lokalizacja, dodatkowe informacje

1

Usługa telefoniczna

077/444 13 90

Zawarta na czas nieokreślony

Linia analogowa

2

Usługa telefoniczna

077/444 13 91

Zawarta na czas nieokreślony

Linia analogowa

3

Usługa telefoniczna

077/444 13 92

Zawarta na czas nieokreślony

Linia analogowa

4

Usługa telefoniczna

077/444 13 93

Zawarta na czas nieokreślony

Linia analogowa

5

Usługa telefoniczna

077/415 54 95

Zawarta na czas nieokreślony

Filia Grodków linia analogowa

6

Usługa telefoniczna

077/416 97 85

Zawarta na czas nieokreślony

Linia analogowa

7

Usługa telefoniczna

077/415 31 80

Zawarta na czas nieokreślony

Filia Grodków linia analogowa

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZOWANIA USŁUG będących przedmiotem zamówienia - MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług telekomunikacyjnych w następujący sposób:

 

Tabela Nr 2

Lp.

Stan obecny świadczonych usług

Uwagi lokalizacja

Technologia/sposób świadczenia usługi po zawarciu z Wykonawcą wyłonionym w przedmiocie postępowania

Termin świadczenia usług wg obecnie obowiązujących

Termin rozpoczęcia realizacji usług przez wyłonionego wykonawce

Usługi internetowe

1

DSL 4000, usługa internetowa

PUP Brzeg

DSL, przepustowość min 8 Mbit lub równoważna

2008-05-23

W zależności od przebiegu procedury-od dnia, który wskaże Zamawiający, rok 2007

2

Neostrada 1024

Grodków

Neostrada 2048 lub równoważna

2008-03-31

W zależności od przebiegu procedury-od dnia, który wskaże Zamawiający, rok 2007

Usługi telefoniczne

Lp.

Stan obecny świadczonych usług

 

Numer telefonu

 

 

Uwagi lokalizacja

Technologia/sposób świadczenia usługi po zawarciu z Wykonawcą wyłonionym w przedmiocie postępowania

Termin świadczenia usług wg obecnie obowiązujących

Termin rozpoczęcia realizacji usług przez wyłonionego wykonawce

1

Usługa telefoniczna

077/444 13 90

PUP Brzeg

Linia analogowa

Na czas nieokreślony

W zależności od przebiegu procedury-od dnia który wskaże Zamawiający,rok 2007

2

Usługa telefoniczna

077/444 13 91

PUP Brzeg

Linia analogowa

Na czas nieokreślony

W zależności od przebiegu procedury-od dnia który wskaże Zamawiający,rok 2007

3

Usługa telefoniczna

077/444 13 92

PUP Brzeg

Linia analogowa

Na czas nieokreślony

W zależności od przebiegu procedury-od dnia który wskaże Zamawiający,rok 2007

4

Usługa telefoniczna

077/444 13 93

PUP Brzeg

Linia analogowa

Na czas nieokreślony

W zależności od przebiegu procedury-od dnia który wskaże Zamawiający,rok 2007

5

Usługa telefoniczna

077/415 54 95

Filia Grodków

Linia analogowa

Na czas nieokreślony

W zależności od przebiegu procedury-od dnia który wskaże Zamawiający,rok 2007

6

Usługa telefoniczna

077/416 97 85

PUP Brzeg

Linia analogowa

Na czas nieokreślony

W zależności od przebiegu procedury-od dnia który wskaże Zamawiający,rok 2007

7

Usługa telefoniczna

077/415 31 80

PUP Brzeg

Linia analogowa

Na czas nieokreślony

W zależności od przebiegu procedury-od dnia który wskaże Zamawiający,rok 2007

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - świadczenie powyższych usług telekomunikacyjnych – będzie obejmować okres 24 miesięcy: od dnia wskazanego przez Zamawiającego w tabeli nr 2, w kolumnie pn. Termin rozpoczęcia realizacji usług przez wyłonionego Wykonawcę do dnia 31.12.2007 roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie wymaga się wniesienia wadium. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, wyboru najkorzystniejszej oferty w drodze aukcji elektronicznej.

 IV. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać nieodpłatnie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, II piętro, pokój 25, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 – 15.30 lub ze strony BIP http://pup.brzeg.sisco.info (w zakładce Ogłoszenia o przetargach). Zamawiający nie przesyła SIWZ drogą elektroniczną ani faksową.   

          V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU                                                 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszej SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,                             

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,            

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.                                                    

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                        

   VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

 

 

    Opisane w punkcie III SIWZ warunki udziału w postępowaniu spełnia Wykonawca, który wraz z ofertą złoży:

          

1. oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3 do SIWZ),

       

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

                                   

3. zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę.

               

VII.   Miejsce i termin składania ofert:  oferty należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 16 – I Piętro,  do dnia 10.09.2007 r. do godziny 10.00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

          

VIII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2007 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, pok. Nr 21 – II Piętro,     

IX. Termin związania ofertą – 30 dni.

          

X.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

           

1. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według przyjętego kryterium oraz na podstawie podanych niżej wzorów, osobno dla każdej części  zamówienia (część I i część II zamówienia).

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

             

2. Kryterium oceny ofert jest cena:

      

a) cena oferty w części I zamówienia USŁUGI TELEFONICZNE – waga kryterium 100%

b) cena oferty w części II zamówienia USŁUGI INTRERNETOWE – waga kryterium 100%

Przez cenę oferty rozumie się cenę brutto.

              

3. Na CENĘ OFERTY w części I zamówienia składają się następujące elementy:

         

a) suma abonamentów miesięcznych (ceny brutto) za stały dostęp do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową (rozmowy telefoniczne), dotyczących numerów wymienionych w SIWZ, punkcie I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, tabela nr 2 pn. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZOWANIA USŁUG będących przedmiotem zamówienia – MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, usługi telefoniczne - waga kryterium: 20%     

b) cena brutto za 1 minutę połączenia lokalnego i strefowego, waga kryterium: 40%

c) cena brutto za 1 minutę połączenia międzystrefowego, waga kryterium: 10%.

d) cena brutto za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych, waga kryterium: 25%

e) cena brutto za 1 minutę połączenia międzynarodowego, waga kryterium: 5%

                  

4. Sposób obliczania punktacji dla elementów CENY OFERTY w części I zamówienia:

     

a) suma abonamentów miesięcznych (suma cen brutto) za stały dostęp do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową (rozmowy telefoniczne), wyliczeniem matematycznym wg wzoru:

           Cmin

CA = ------------- x 20

            Cx

                

gdzie: CA - ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie suma abonamentów miesięcznych za rozmowy telefoniczne

     

Cmin - najniższa cena brutto spośród cen przedstawionych w ofertach w elemencie suma abonamentów miesięcznych za rozmowy telefoniczne

       

Cx - cena brutto przedstawiona w badanej ofercie, w elemencie suma abonamentów miesięcznych za rozmowy telefoniczne

               

b) cena brutto za 1 minutę połączenia lokalnego i strefowego, wyliczeniem matematycznym wg wzoru:

             Cmin

C LS = ------------- x 40

              Cx

       

gdzie: CLS - ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia lokalnego i strefowego

     

Cmin - najniższa cena brutto spośród cen przedstawionych w ofertach w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia lokalnego strefowego

    

Cx - cena brutto za 1 minutę połączenia lokalnego i strefowego przedstawiona w ofercie badanej

   

c) cena brutto za 1 minutę połączenia międzystrefowego, wyliczeniem matematycznym wg wzoru:

              Cmin

C MS = ------------- x 10

               Cx

      

gdzie: CMS - ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia międzystrefowego

    

Cmin - najniższa cena brutto spośród cen przedstawionych w ofertach w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia międzystrefowego

      

Cx - cena brutto za 1 minutę połączenia międzystrefowego przedstawiona w ofercie badanej

      

d) cena brutto za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych, wyliczeniem matematycznym wg wzoru:

            Cmin

CK = ------------- x 25

            Cx

     

gdzie: CK - ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych

     

Cmin - najniższa cena brutto spośród cen przedstawionych w ofertach w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych

             

Cx - cena brutto za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych przedstawiona w ofercie badanej

             

e) cena brutto za 1 minutę połączenia międzynarodowego, wyliczeniem matematycznym wg wzoru:

             Cmin

CMN = ------------ x 5

              Cx

gdzie: CMN - ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia międzynarodowego

   

Cmin - najniższa cena brutto spośród cen przedstawionych w ofertach w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia międzynarodowego

    

Cx - cena brutto za 1 minutę połączenia międzynarodowego przedstawiona w ofercie badanej

      

5. Sposób obliczania punktacji dla OFERTY w części I zamówienia, wyliczeniem matematycznym (suma wyników uzyskanych w powyżej przedstawionych działaniach):

S = CA + CLS + CMS + CK + CMN

   

S ilość punktów oferty, otrzymanych w wyniku zsumowania punktów za każdy element CENY OFERTY w części I zamówienia

  

CA ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie suma abonamentów miesięcznych za rozmowy telefoniczne

  

CLS ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia lokalnego i strefowego

  

CMS ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia międzystrefowego

 

CK ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia do sieci komórkowych

  

CMN ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie cena brutto za 1 minutę połączenia międzynarodowego

  

6. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w części I zamówienia (S) będzie ofertą najkorzystniejszą.

  

7. Na CENĘ OFERTY w części II zamówienia składa się:

     

- suma abonamentów miesięcznych (suma cen brutto) za świadczenie usług internetowych według wymagań i potrzeb zawartych w tabeli nr 2 pn. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZOWANIA USŁUG będących przedmiotem zamówienia - MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, usługi internetowe -  waga kryterium: 100%

    

8. Sposób obliczania punktacji dla CENY OFERTY w części II zamówienia:

    

- suma abonamentów miesięcznych za świadczenie usług internetowych, wyliczeniem matematycznym wg wzoru:

            Cmin

CAI = ------------- x 100

             Cx

      

gdzie: CAI - ilość punktów uzyskanych przez danego wykonawcę w elemencie suma abonamentów miesięcznych za usługi internetowe

       

Cmin - najniższa cena brutto spośród cen przedstawionych w ofertach w elemencie suma abonamentów miesięcznych za usługi internetowe

            

Cx - cena brutto przedstawiona w badanej ofercie, w elemencie suma abonamentów miesięcznych za usługi internetowe

      

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najkorzystniejszą ofertą w danej części zamówienia będzie oferta z największą ilością punktów, spełniająca wymogi formalne, zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

      

Załączniki do pobrania:

  1. SIWZ
  2. załącznik nr 1 – formularz cenowy oferty dla części I zamówienia
  3. załącznik nr 2 – formularz cenowy oferty dla części II zamówienia 
  4. załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  5. załącznik nr 4 – wzór umowy do zaakceptowania przez wykonawcę

     

Sporządziła:

   

Bogusława Baczyńska

Załączniki do pobrania: 2007-09-03 14:38:37 - Dokumentacja do przetargu - usługi telekomunikacyjne (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 1863
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31 12:10:45
Data udostępnienia informacji: 2007-08-31 12:10:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-03 15:06:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner