logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      minus 2007 rok
         minus 16.11.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
            minus Modyfikacja SIWZ - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
            minus Modyfikacja SIWZ - Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
            minus 03.12.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
         plus 15.10.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Pracownik magazynowy"
         plus 17.09.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Pracownik magazynowy"
         plus 31.08.2007 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych
         plus 14.08.2007 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia: "Bukieciarstwo i florystyka"
         plus 13.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"
         plus 08.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Brukarz"
         plus 09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowdzenie szkolenia: "Malarz - nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych", "Malarz - regipsiarz"
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Posadzkarz-montaż tarketu (wykładziny zgrzewalne)"
         plus 05.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: "Manicure, pedicure, stylizacja paznokci"
         plus 05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
         plus 31.05.2007 - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
         plus 11.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych
         plus 10.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Specjalista – monter klimatyzacji"
         plus 23.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 16.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz – montażysta okien"
         plus 11.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Operator agregatów tynkarskich"
         plus 23.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych - "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
         plus 20.02.2007 - Przetarg - Spawanie
         plus 31.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
         plus 29.01.2007 - Przetarg - ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą
         minus 24.01.2007 - Przetarg - Monter stolarki PCV z obsługą maszyn sterowanych numerycznie
         plus 19.01.2007 - Przetarg - Szkolenia językowe
         plus 11.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Or.I-3410-4/2007                                     Brzeg, dnia 03 grudnia 2007r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Wykonawca wybrany:

 

Pakiet Nr 1

 

"ATABAJT" Roik, Słowik, Mazurkiewicz

Spółka Jawna

45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 10


Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).

 

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty, których porównanie przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty

Wykonawca

Spełnione warunki udziału w postępowaniu

Liczba punktów (kryterium „cena oferty”)

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe INFMAN

Krystian Mandra

Czepielowice 55, 49-314 Pisarzowice

NIE

Wykluczony/

odrzucona

x

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe NIPS Sp. z o.o.

45-084 Opole,

ul. Strzelców Bytomskich 7

TAK

97,00

97,00

3

„ATABAJT”

Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka Jawna

45-054 Opole,

ul. Grunwaldzka 10

TAK

100,00

100,00

 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.

                                                 

Cena wybranej oferty:          16 240,64 zł
Oferta z najniższą ceną:      16 240,64 zł
Oferta z najwyższą ceną:     16 842,10 zł


Pakiet Nr 2

 

SMART - MEDIA

Piotr Kaczmarek

ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).

 

W postępowaniu złożona została 1 oferta przedstawiona w tabeli poniżej:

 

Nr oferty

Wykonawca

Spełnione warunki udziału w postępowaniu

Liczba punktów (kryterium „cena oferty”)

Łączna liczba punktów

1

SMART – MEDIA

Piotr Kaczmarek,  ul. Biała 1, 80-435  Gdańsk

TAK

100

100

 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.

                  

Cena wybranej oferty:          13 566,40 zł


Pakiet Nr 3

 

Infomiasto.com

ul. Cygarowa 9,

47-400 Racibórz

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).

 

W postępowaniu złożone zostało pięć ofert, których porównanie przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty

Wykonawca

Spełnione warunki udziału w postępowaniu

Liczba punktów (kryterium „cena oferty”)

Łączna liczba punktów

1

INFOBOX Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Kraszewskiego 9

TAK

58,00

58,00

2

Infomiasto.com

ul. Cygarowa 9,

47-400 Racibórz

TAK

100,00

100,00

3

ARTBORO R. Łacna, P. Kaliński s.c.

ul. Harcerska 15, 45-118 Opole

NIE

odrzucona

x

4

RIVER Jacek Bator Sp. j.

ul. Lindego 2 30-148 Kraków

TAK

53,00

53,00

5

HADATAP Sp.  z o.o.

Ul. Młynarska 7

01-205 Warszawa

TAK

85,00

85,00

 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.

    

Cena wybranej oferty:          11 271,93 zł
Oferta z najniższą ceną:      11 271,93 zł
Oferta z najwyższą ceną:      21 423,20 zł

Pakiet Nr 4

 
eMarket Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 77

04-175 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu (cena oferty była jedynym kryterium wyboru).

 

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty, których porównanie przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty

Wykonawca

Spełnione warunki udziału w postępowaniu

Liczba punktów (kryterium „cena oferty”)

Łączna liczba punktów

1

„ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka Jawna

45-054 Opole,

ul. Grunwaldzka 10

TAK

92,00

92,00

2

eMarket Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 77

04-175 Warszawa

TAK

100,00

100,00

3

„RYNEK 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Sp. j.

50-265 Wrocław,

ul. Ge. J. Bema 2/9

TAK

89,00

89,00

 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ.

Cena wybranej oferty:          11 089,80 zł
Oferta z najniższą ceną:      11 089,80 zł
Oferta z najwyższą ceną:      12 462,30 zł

 

 

                                                                            Z upoważnienia Starosty

                                                                            Zbigniew Kłaczek

                                                                            Dyrektor

                                                                            Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                            w Brzegu


Ilość odwiedzin: 1149
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2007-12-04 08:07:29
Data udostępnienia informacji: 2007-12-04 08:07:29
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-04 08:54:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner