logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      minus 2006 rok
         plus 22.12.2006 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Monter stolarki PCV"
         plus 11.12.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
         minus 23.11.2006 - Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów
            minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
         plus 2006.10.19 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych
         plus 2006.10.05 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego
         plus 2006.09.12 - Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         minus 2006.09.11 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych - szkolenia językowe
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Nowoczesny handlowiec"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Pracownik magazynowy"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
         minus 2006.05.23 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "Spawanie podstawowe 2 metodami MAG (metodą 135) i TIG (metodą 141)"
         minus 2006.05.22 - Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów biurowych
         minus 2006.05.09 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych "Posadzkarz - monter tarketu"
         minus 2006.04.04 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Operator agregatów tynkarskich"
         minus 2006.03.27 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych "ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         minus 2006.03.21 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Monter izolacji budolwanych - docieplacz budynków"
         minus 2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
         minus 2006.03.14 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych - "Murarz"
         minus 2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Monter izolacji budowlanych - docieplacz budynków"
         minus 2006.03.02 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Brukarz"
         minus 2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Kafelkarz - glazurnik"
         minus 2006.02.17 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych "Dekarz - blacharz"
         minus 2006.02.09 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy dla osób bezrobotnych
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Brzeg, dnia 23 listopada 2006r.

Or.I.342-3/2006


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO


Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg

tel./fax: (077) 44 41 390-2

e-mail: opbr@praca.gov.pl

http://pup.brzeg.sisco.info


 1. Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów:

Pakiet nr

Opis pakietu

1

Dostawa serwerów

2

Dostawa zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego

3

Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów


Dostawa serwerów

CPV

 ilość

Serwer

30262000-3

1

Serwer

30262000-3

1

Dostawa zintegrowanego urządzenia bezpieczeństwa sieciowego

CPV

 ilość

Zintegrowane urządzenie bezpieczeństwa sieciowego

32420000-3

1

Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów

CPV

 ilość

Zestaw komputerowy

30231100-8

3

Zestaw komputerowy

30231100-8

4

Monitor LCD

30231250-4

3

Pendrive

30233170-3

2

Przełącznik KVM

30217200-5

1

Płyty DVD+R

30233172-7

100

Płyty DVD+RW

30233172-7

5

Sprężone powietrze

24111300-8

40

Chusteczki TFT/LCD

21222120-2

3

Chusteczki uniwersalne

21222120-2

5


 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 3. Termin wykonania zamówienia: po podpisaniu umowy – do 28 grudnia 2006r.

 4. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%

 5. Adres strony BIP na której zamieszczona została specyfikacja: http://pup.brzeg.sisco.info.

 6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

 7. Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 11. Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2006r. do godz. 1000 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój 16.

 12. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia 2006r. o godz. 1015 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, w pokoju 21.

 13. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

                                                           

                                                           Z upoważnienia Starosty

                                               Zbigniew Kłaczek

                                       Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

                                       w Brzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2006-11-23 14:58:46 - Dokumentacja do przetargu na dostawę sprzętu komputerowego (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 1262
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Paweł Oskres
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Paweł Oskres
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Paweł Oskres
Data wytworzenia informacji: 2006-11-23 14:50:48
Data udostępnienia informacji: 2006-11-23 14:50:48
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-16 11:16:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner