logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      minus 2014 rok
         plus 17.11.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatu Brzeskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 12.03.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową kierowców pn. "Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat C
         plus 28.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową kierowców pn. "Świadectwo kwalifikacji wstępnej kat. C lub D, świadectwo kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kat C
         plus 21.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Nowoczesny malarz-tapeciarz"
         plus 18.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psych. w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy..
         minus 14.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
            minus 04.03.2014 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            minus 27.02.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
         plus 30.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Nowoczesny malarz-tapeciarz"
         plus 28.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 10.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową pn. "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 26.02.2014r.

OR-3411-4/2014                                                                               

Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej


Na podstawie art. 92 ust. 1Pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług medycznych  w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy”


Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez:

Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy Krzywoszański Mieczyslaw 49-300 Brzeg, ul. Jana Pawła II 12/2

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części – (cena oferty była jedynym kryterium oceny).

Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty: 148.425zł
Oferta z najniższą ceną: 148.425zł
Oferta z najwyższą ceną: 148.425zł

W postępowaniu  złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy:
1 Specjalistyczny Gabinet Medycyny Pracy Krzywoszański Mieczyslaw 49-300 Brzeg, ul. Jana Pawła II 12/2
 

Liczba pkt w kryterium cena - 100%

- 100,00 pkt.


Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info

1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje,że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą  nastąpi po upływie 5 dni  od   dnia przesłania zawiadomienia.


Proszę o niezwłoczne odesłanie faksem zwrotnym na nr tel. 77/444-13-90 do 92 wew. 134 potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Ilość odwiedzin: 628
Nazwa dokumentu: 27.02.2014 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szeląg
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2014-02-27 10:40:09
Data udostępnienia informacji: 2014-02-27 10:40:09
Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-27 10:50:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner