logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         plus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         minus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
            minus 14.11.2013 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            minus 12.11.2013 - Modyfikacja SIWZ
            minus 25.11.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 25.11.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            minus 11.12.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 25.11.2013 r.

OR-3411-14/2013

                         

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

     

 

dot.: przetargu  nieograniczonego na realizację „Dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”

 

Zamawiający- Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe
w ramach Pakietu Nr 1, 7, 8
, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

 

UZASADNIENIE

 

Pakiet I - Zakup sprzętu komputerowego

W ramach niniejszego pakietu złożono 1 ofertę wskazaną w protokole otwarcia jako Oferta Nr 2.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu I została odrzucona następująca oferta:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

UWAGI

2

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna,
45-375 Opole, ul. Kośnego 50

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta nr 2

 

Wykonawca ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole,
ul. Kośnego 50 na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami) oraz na podstawie art. 26 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych o dostarczenie oświadczenia, że materiały eksploatacyjne wskazane przez Państwa są produktami fabrycznie nowymi (nieregenerowanymi). Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ. Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Pakiet VII – Zakup urządzenia podtrzymującego napięcie 230V w pomieszczeniu serwerowni

W ramach niniejszego pakietu złożono 2 oferty wskazane w protokole otwarcia jako Oferta Nr 1 oraz  Oferta Nr 2.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu VII zostały odrzucone następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  UWAGI

1

Virtual Technologies IT Sp. z o.o.

40-022 Katowice, ul. Damrota 6/301

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

2

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna,

45-375 Opole, ul. Kośnego 50

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta nr 1

 

Wykonawca Virtual Technologies IT Sp. z o.o., 40-022 Katowice, ul. Damrota 6/301  na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami). Wykonawca dostarczył wykaz dostaw (załącznik Nr 4 dla danego pakietu) wraz z referencjami jednak nie dotyczyły one bezpośrednio przedmiotu zamówienia wskazanego w danym pakiecie.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Oferta nr 2

 

Wykonawca ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole,
ul. Kośnego 50 na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami). Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt  4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Pakiet VIII - Zakup projektorów multimedialnych

W ramach niniejszego pakietu złożono 1 ofertę wskazaną w protokole otwarcia jako Oferta Nr 2.

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu VIII została odrzucona następująca oferta:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

UWAGI

2

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna,
45-375 Opole, ul. Kośnego 50

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta nr 2

 

Wykonawca ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole,
ul. Kośnego 50 na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami). Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ. Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt  4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Ponadto Zamawiający - Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe w ramach Pakietu Nr 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Pakiet II - Zakup i aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W postępowaniu w ramach Pakietu II złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

CENA

6

Marken Systemy antywirusowe, 81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 23/13

8 134,56

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu w ramach Pakietu II zostały odrzucone następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  UWAGI

1

Virtual Technologies IT Sp. z o.o., 40-022 Katowice, ul. Damrota 6/301

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

2

ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna,

45-375 Opole, ul. Kośnego 50

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

4

ZETO Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, 45-052 Opole, ul. Oleska 7

Wykonawca wykluczony,

oferta odrzucona

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

 

Oferta nr 1

 

Wykonawca Virtual Technologies IT Sp. z o.o., 40-022 Katowice, ul. Damrota 6/301  na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami). Wykonawca dostarczył wykaz dostaw (załącznik Nr 4 dla danego pakietu) wraz z referencjami jednak nie dotyczyły one bezpośrednio przedmiotu zamówienia wskazanego w danym pakiecie.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Oferta nr 2

 

Wykonawca ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Spółka jawna, 45-375 Opole,
ul. Kośnego 50 na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami). Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt  4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Oferta nr 4

 

Wykonawca ZETO Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, 45-052 Opole,
ul. Oleska 7 na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych został wezwany do dostarczenia załącznika Nr 4 do oferty: Wykaz min. 3 zadań w okresie ostatnich trzech lat, o rodzaju i wartości podobnej do obecnego zamówienia (odrębne dla każdego pakietu wraz z referencjami), a także aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz  właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wykonawca nie dostarczył w wyznaczonym terminie wszystkich brakujących dokumentów niezbędnych do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ.

Wykonawca w ramach tej części został wykluczony na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4, a następnie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 

Ilość odwiedzin: 923
Nazwa dokumentu: 25.11.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 14:17:38
Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 14:17:38
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 14:20:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner