logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         plus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         minus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
            minus 26.04.2013 - Zawiadomienie do unieważnienia postępowania przetargowego
            minus 22.04.2013 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            minus 04.04.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 28.03.2013 - Zawiadomienie
            minus 28.03.2013 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 22.03.2013 - Modyfikacja treści SIWZ
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy przed skierowaniem na szkolenia dotyczące uzyskania uprawnień kierowców, uzyskania kursów kwalifikacyjnych kierowców dokształcania kierowców, operatorów wózków widłowych, żurawi i suwnic.
 
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
OR- 3411-8/2013
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), działając w imieniu Zamawiającego, wprowadzam do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:
Jest:
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
7. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do
    Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz posiadającą oznaczenia:
     a) Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie
         przetargu nieograniczonego, na realizację badań profilaktycznych, znak
         sprawy: OR-3411-8/2013
     b) Nie otwierać przed dniem 25.03.2012r. przed godz. 10:00
     c) Nazwę i adres Wykonawcy.
8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert   
    zostaną zwrócone bez otwierania.
 
X. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2012r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, I piętro, sekretariat, pok. Nr 16.
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.03.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, III piętro, sala kominkowa, pok. Nr 31.
 
Winno być:
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
7. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, zaadresowanej do
    Zamawiającego na adres podany na wstępie oraz posiadającą oznaczenia:
     d) Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w   
         trybie przetargu nieograniczonego, na realizację badań profilaktycznych, znak  
         sprawy: OR-3411-8/2013
     e) Nie otwierać przed dniem 25.03.2013r. przed godz. 10:00
     f) Nazwę i adres Wykonawcy.
8. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert
    zostaną zwrócone bez otwierania.
 
X. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa w dniu 25.03.2013r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, I piętro, sekretariat, pok. Nr 16.
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.03.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego, tj. Brzeg, ul. Armii Krajowej 32, III piętro, sala kominkowa, pok. Nr 31.
 
Termin składania ofert: nie ulega zmianie.
 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
 
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Z up. Starosty
Zbigniew Kłaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu

Ilość odwiedzin: 979
Nazwa dokumentu: 22.03.2013 - Modyfikacja treści SIWZ
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-03-22 15:25:30
Data udostępnienia informacji: 2013-03-22 15:25:30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-22 18:02:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner