logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         plus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         minus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
            minus 19.03.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
            minus 04.03.2013 - Ogłoszenie o wynikach
            minus 22.02.2013 - Odpowiedzi na pytania do przetargu
            minus 22.02.2013 - Modyfikacja treści SIWZ
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 Brzeg, dnia 04 marca 2013r.

OR- 3411-7/2013
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH
 
 
            W związku art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów biurowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
 
złożono 2 oferty z następujących firm:
 
1.    ARTIM Sp. z o.o. ul. Oleska 121, 45-231 Opole w kwocie brutto 26 152,34 w tym:
 
Część I Dostawa materiałów biurowych I        w kwocie     5 377,30 zł
Część II Dostawa materiałów biurowych II       w kwocie    19  292,50 zł
Część III Dostawa materiałów biurowych III – projekt Stała Praca      w kwocie  1 482,54 zł
 
2.    Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław w kwocie brutto 27 258,76 zł w tym:
 
Część I Dostawa materiałów biurowych I            w kwocie       5 646,32 zł
Część II Dostawa materiałów biurowych II             w kwocie    20  475,08 zł
Część III Dostawa materiałów biurowych III – projekt Stała Praca       w kwocie       1 137,36 zł
 
ad. 1 Oferta firmy ARTIM Sp. z o.o. ul. Oleska 121, 45-231 Opole uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%):
 
Część I Dostawa materiałów biurowych I   100,00 pkt
Część II Dostawa materiałów biurowych II   100,00 pkt
Część III Dostawa materiałów biurowych III – projekt Stała Praca  76,72 pkt
 
ad. 2 Oferta firmy Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%):
 
Część I Dostawa materiałów biurowych I   95,24 pkt
Część II Dostawa materiałów biurowych II    94,22 pkt
Część III Dostawa materiałów biurowych III   – projekt Stała Praca 100,00 pkt
 
Do realizacji zamówienia została wybrana :
1)    oferta nr 1 złożona przez ARTIM Sp. z o.o. ul. Oleska 121, 45-231 Opole uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%):
 
Część I Dostawa materiałów biurowych I   100,00 pkt
Część II Dostawa materiałów biurowych II    100,00 pkt
 
2) oferta nr 2 złożona przez Partner Papes Sp. z o.o. ul. Wagonowa 28a, 53-609 Wrocław uzyskując najwyższą ilość   punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%):
 
Część III Dostawa materiałów biurowych III – projekt Stała Praca 100,00 pkt
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info
Umowa w sprawie realizacji dostaw zostanie zawarta w okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej  oferty (art. 94 ust.1 pkt 2 PZP ).
 
 
Zbigniew Kłaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu

 

Ilość odwiedzin: 838
Nazwa dokumentu: 04.03.2013 - Ogłoszenie o wynikach
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-04 13:18:30
Data udostępnienia informacji: 2013-03-04 13:18:30
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-20 09:32:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner