logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         minus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
            minus 18.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 11.01.2013 - Modyfikacja SIWZ
            minus 08.01.2013 - Modyfikacja do ogłoszenia
            minus 22.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 25.01.2013- Modyfikacja do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 31.01.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, 08.01.2013 r.

 

MODYFIKACJA DO OGŁOSZENIA

DOT. REALIZACJI USŁUGI PN. „PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH
DLA 2 UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. „STAŁA PRACA”
PODDZIAŁANIE 7.2.1 POKL

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 Prawa zamówień publicznych, dokonano modyfikacji Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. 1 do SIWZ) oraz we wzorze umowy (zał. 6 do SIWZ), ogłoszonych w dniu 8 stycznia 2013 r.

 

ZMIENIONO:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

pkt. III – ZADANIE 1 - przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. B

Z:

„Wymagania dot. realizacji kursu:

program kursu musi być zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez
kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów- Dz. U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 z późn. zmianami (Dz. U. 2006 nr 3 poz. 24, Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1632, Dz. U. 2009 nr 78 poz. 653)”.

 

NA:

„Wymagania dot. realizacji kursu:

program kursu musi być zgodny z przepisami Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dn. 5 września 2012 r.  poz. 995)”.

 

 

pkt. IV INFORMACJE DODATKOWE

Z:

„8. Każde szkolenie/ kurs powinno zakończyć się wydaniem: certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216)”.

 

NA:

„8. Każde szkolenie/ kurs powinno zakończyć się wydaniem: certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia/kursu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 17 lutego 2012 poz. 186)”.

 

ZMIENIONO:

Wzór umowy

§ 1 pkt. 6:

Z:

„1) zapewnienie uczestnikom kursu poczęstunku lub cateringu w zależności od ilości godzin- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia”.

 

NA:

USUNIĘTO

 

Z:

„9) wydania uczestnikom kursu zaświadczeń o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 3 lutego 2006r., oznaczonych logotypami POKL, EFS i UE.”

 

NA:

„8) wydania uczestnikom kursu zaświadczeń o jego ukończeniu zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 11 stycznia 2012 r., oznaczonych logotypami POKL, EFS i UE.”


            W związku z wprowadzeniem ww. modyfikacji termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 

Załączniki do pobrania: 2013-01-08 13:03:28 - Modyfikacja (203.39 kB)
2013-01-08 13:04:04 - Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa (238.59 kB)

Ilość odwiedzin: 950
Nazwa dokumentu: 08.01.2013 - Modyfikacja do ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gardyna
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gardyna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-08 12:52:42
Data udostępnienia informacji: 2013-01-08 12:52:42
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 13:04:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner