logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      minus 2013 rok
         minus 07.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. „Stała Praca” Poddziałanie 7.2.1. POKL
            minus 18.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 11.01.2013 - Modyfikacja SIWZ
            minus 08.01.2013 - Modyfikacja do ogłoszenia
            minus 22.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 25.01.2013- Modyfikacja do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus 31.01.2013 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         plus 31.01.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Spawacz metodami MIG-MAG-TIG
         plus 01.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
         plus 15.02.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi szkoleniowej "Spawacz metodami MIG-MAG-TIG"
         plus 19.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizację szkolenia pn. "Przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kat B, kat. C, kat. E do C, Kat. D z C, kat D z B lub kat E do D"
         plus 20.02.2013 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia pn."Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy
         plus 21.02.2013 - Przetarg nieograniczony pn: "Dostawa materiałów biurowych"
         plus 15.03.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 05.04.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 30.04.2013 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu osób bezrobotnych i poszukujących pracy
         plus 09.07.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 22.10.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 04.11.2013 - Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu"
         plus 08.11.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
         plus 03.12.2013 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 OR-3411-1/2013                                                                               

 Brzeg, dnia 18.01.2013r.

 
Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu  informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. STAŁA PRACA Poddziałanie 7.2.1. POKL”
 
Zadanie 1- przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. B
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez
 
LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Kierowców
 49-200 Grodków, ul. Krakowska 15
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części – Zadanie nr 1 (cena oferty była jedynym kryterium oceny)
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                               1 560,00zł
Oferta z najniższą ceną:                             1 560,00zł
Oferta z najwyższą ceną:                           1 560,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadania 1 złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
LIGA OBRONY KRAJU Ośrodek Szkolenia Kierowców
 49-200 Grodków, ul. Krakowska 15
 
100,00

 

 
 
Zadanie 2- przeprowadzenie kursu pn. Operator maszyn budowlanych: a) frezarek do nawierzchni dróg III klasy (do 1200 mm), b) operatorem przecinarki do nawierzchni dróg kl. III
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez
 
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych „SOMAR” s.c.
R. Korulczyk, K. Baran
Ul. B. Chrobrego 14A/3, 49-300 Brzeg
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Zadanie 2 (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                               2 950,00zł
Oferta z najniższą ceną:                             2 950,00zł
Oferta z najwyższą ceną:                           2 950,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadania 2 złożona została 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu, którą przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych „SOMAR” s.c. R. Korulczyk, K. Baran, Ul. B. Chrobrego 14A/3, 49-300 Brzeg
100,00

 

 
 
Zadanie 3- przeprowadzenie kursu Kurs masażu I i II stopnia
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez
 
STUDIO KOSMETYKI CIAŁA „MARKIEL” - Barbara Markiel
 ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Zadanie 3 (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                               2 250,00zł
Oferta z najniższą ceną:                             2 250,00zł
Oferta z najwyższą ceną:                           7 500,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadanie 3 złożone zostały 3 oferty nie podlegające odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH, ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
32,14
2
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH, ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
OFERTA WYCOFANA
3
STUDIO KOSMETYKI CIAŁA „MARKIEL” - Barbara Markiel, ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław
100,00
4
Agencja Oświatowa „ORBILIUSZ II”, Ul. 1-go Maja 7, 49-305 Brzeg
30,00

 

 
Zadanie 5- przeprowadzenie kursu pn. Palacz kotłów wodnych i parowych
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez
 
Agencja Oświatowa „ORBILIUSZ II”
Ul. 1-go Maja 7, 49-305 Brzeg
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Zadanie 5 (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                               6 000,00zł
Oferta z najniższą ceną:                             6 000,00zł
Oferta z najwyższą ceną:                           7 200,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadanie 5 złożone zostały 3 oferty nie podlegające odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:
 

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, Ul. Małopolska 18, 45-301 Opole
83,33
2
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER – WIEDZA” Sp. z o.o., Ul. Damrota 10, 45-952 Opole
92,25
3
Agencja Oświatowa „ORBILIUSZ II”, Ul. 1-go Maja 7, 49-305 Brzeg
100,00

 

 
Zadanie 6- przeprowadzenie kursu Obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez
 
VIDEO-COMPUTER-SERWIS Mariusz Dąbrowski
 Ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2,49-300 Brzeg
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Zadanie 6 (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                               1 812,80zł
Oferta z najniższą ceną:                             1 812,80zł
Oferta z najwyższą ceną:                           3 500,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadanie 6 złożone zostały 4 oferty nie podlegające odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
VIDEO-COMPUTER-SERWIS Mariusz Dąbrowski, Ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2,49-300 Brzeg
100,00
2
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH , ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
53,32
3
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH, ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
OFERTA WYCOFANA
4
Agencja Oświatowa „ORBILIUSZ II”, Ul. 1-go Maja 7, 49-305 Brzeg
51,79

 

 
Zadanie 7- przeprowadzenie kursu pn. Kurs stylizacji i wizażu
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez
 
STUDIO KOSMETYKI CIAŁA „MARKIEL” - Barbara Markiel
 ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Zadanie 7 (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                               750,00zł
Oferta z najniższą ceną:                             750,00zł
Oferta z najwyższą ceną:                           3 550,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadanie 7 złożonych zostało 6 ofert nie podlegających odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:
 

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
VIDEO-COMPUTER-SERWIS Mariusz Dąbrowski, Ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2, 49-300 Brzeg
26,56
2
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH , ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
25,00
3
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH , ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
OFERTA WYCOFANA
4
STUDIO KOSMETYKI CIAŁA „MARKIEL” - Barbara Markiel, ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław
100,00
5
Paweł Woźniak „LUXOR”, Ul. Kurpierza 1, 45-804 Opole
26,32
6
Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER – WIEDZA” Sp. z o.o., Ul. Damrota 10, 45-952 Opole
21,13

 

 
Zadanie 8- przeprowadzenie kursu pn. Opiekunka dziecięca
 
Uznano za najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez
 
Europejskie Centrum Edukacyjne – Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.
      ul. Szpitalna 17 a, 45-010 Opole
 
Uzasadnienie wyboru:
 
Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, a jego oferta zawiera najniższą cenę ze wszystkich nie podlegających odrzuceniu ofert złożonych w postępowaniu w ramach danej części- Zadanie 8 (cena oferty była jedynym kryterium oceny).
 
Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną:
Cena wybranej oferty:                               3 200,00zł
Oferta z najniższą ceną:                             3 200,00zł
Oferta z najwyższą ceną:                           10 500,00zł
 
W postępowaniu w ramach Zadanie 8 złożone zostały 4 oferty nie podlegające odrzuceniu, które przedstawia tabela poniżej:

 

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena- 100%
1
VIDEO-COMPUTER-SERWIS Mariusz Dąbrowski, Ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2,49-300 Brzeg
66,81
2
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH , ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
30,48
3
INSTYTUT ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH, ul. Solskiego 29, 45-564 Opole
OFERTA WYCOFANA
4
Europejskie Centrum Edukacyjne – Europäisches Bildungszentrum sp. z o.o.,         ul. Szpitalna 17 a, 45-010 Opole
100,00

 

 
 
Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Proszę o niezwłoczne odesłanie faksem zwrotnym na nr tel. 77/444-13-90 do 92 wew. 134 potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 
 
Zbigniew Kłaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
 
 

Ilość odwiedzin: 1143
Nazwa dokumentu: 18.01.2013 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gardyna
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gardyna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-18 15:26:56
Data udostępnienia informacji: 2013-01-18 15:26:56
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-18 15:37:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner