logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      minus 2011 rok
         plus 23.11.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę sprzętu i oprogramowania
         minus 21.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu - w zakresie Spawacz MAG-TIG.
         minus 08.11.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
         minus 29.09.2011 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Organizację wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci, tytuł projektu - Hiszpańskie metody p
         plus 20.09.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkolenia pn. "Usługi szkół jazdy"
         minus 30.08.2011 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na organizację wymiany doświadczeń w ramach programu - Uczenie się przez całe życie z Leonardo da Vinci
         plus 05.05.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         plus 20.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz badań dla osób bezrobotny
         minus 01.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
            minus 14.04.2011 - Ogłoszenie o wynikach
            minus 20.04.2011 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
         plus 22.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 20 kwietnia 2011r.

OR-3411-2/2011

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Nr sprawy: OR-3411-2/2011

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. A. Krajowej 32, 49-300 Brzeg

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

·         Część D. Badania psychologiczne  polegające na wydaniu  orzeczenia stwierdzającego istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic.

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Wykonawca złożył ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 1759 z późn. zm.)

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Centrum Usług Psychologicznych

Psycholog mgr Iwona Szczerba

55-200 Oława, ul. Rynek 12B/3 

 

W wyniku wyboru oferty ww. Wykonawcy w dniu 20.04.2011r. zawarto umowę na usługi wykonywania badań psychologicznych stwierdzających możliwość skierowania do uczestniczenia
w szkoleniu kierowców i operatorów wózków widłowych, suwnic, żurawi.

 

Umowa ta jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 1759 z późn. zm.).

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 896
Nazwa dokumentu: 20.04.2011 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
Osoba, która wytworzyła informację: Szymon Goriaczko
Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Goriaczko
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20 14:22:17
Data udostępnienia informacji: 2011-04-20 14:22:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-20 14:28:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner