logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      minus 2010 rok
         plus 26.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 02.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. „Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę, na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędu
         plus 23.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         minus 25.01.2010 - Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "ABC przedsiębiorczości, czy jak rozpocząć działalność gospodarczą"
            minus 1.03.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            minus 16.02.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 28,01,2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
            minus 28.01.2010 - Zawiadomienie o proteście
            minus 28.01.2010 - Odpowiedź na protest
            minus 27.01.2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
            minus 27.01.2010 - Modyfikacja SIWZ
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dnia 16 lutego 2010r.

OR-3411-1/2010


 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej


 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą” (wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: - 80400000 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne ), Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę nr 6, złożoną przez:

 

Video – Computer – Serwis,

Mariusz Dąbrowski,

ul. Ks. Jerzego II Piasta 8/2,

49-300 Brzeg.

Oferta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów – 77,85. W kryterium 1 – cena zadania – koszt szkolenia (waga 50%) - 34,60 pkt, w kryterium 2 – warunki lokalowe i sprzęt (waga 35%) - 28,75 pkt, w kryterium 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) - 14.50 pkt. Koszt szkolenia na 1 uczestnika wynosi 326, 67 zł. Koszt szkolenia ogółem dla 300 osób wynosi 98 001,00 zł.

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:


 

Oferta nr 2: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

ul. Przełęcz 51,

60-115 Poznań.

Oferta uzyskała łączną ilość punktów – 68,57. w kryterium 1 – cena zadania – koszt szkolenia (waga 50%) - 28,32 pkt, w kryterium 2 – warunki lokalowe i sprzęt (waga 35%) - 33,00 pkt, w kryterium 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) - 7,25 pkt. Koszt szkolenia na 1 uczestnika wynosi 399,00 zł. Koszt szkolenia ogółem dla 300 osób wynosi 119 700,00 zł.


 

Oferta nr 3: Europejska Grupa Konsultingowa

ul. Żwirki 1c/4

90-448 Łódź

Oferta ta uzyskała łączną ilość punktów – 75,50. w kryterium 1 – cena zadania – koszt szkolenia (waga 50%) - 50,00 pkt, w kryterium 2 – warunki lokalowe i sprzęt (waga 35%) - 17,50 pkt, w kryterium 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) - 8,00 pkt. Koszt szkolenia na 1 uczestnika wynosi 226,00 zł. Koszt szkolenia ogółem dla 300 osób wynosi 67 800,00 zł.


 

Oferta nr 4: Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

Oferta ta uzyskała łączną ilość punktów – 75,45. w kryterium 1 – cena zadania – koszt szkolenia (waga 50%) - 29,20 pkt, w kryterium 2 – warunki lokalowe i sprzęt (waga 35%) - 33,75 pkt, w kryterium 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) - 12,50 pkt. Koszt szkolenia na 1 uczestnika wynosi 387,00 zł. Koszt szkolenia ogółem dla 300 osób wynosi 116 100,00 zł.


 

Oferta nr 5: Paula Rossi S.C.

Gęsiniec, ul. Widokowa 30

57-100 Strzelin

Oferta ta uzyskała łączną ilość punktów – 45,01. w kryterium 1 – cena zadania – koszt szkolenia (waga 50%) - 17,26 pkt, w kryterium 2 – warunki lokalowe i sprzęt (waga 35%) - 17,50 pkt, w kryterium 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) - 10,25 pkt. Koszt szkolenia na 1 uczestnika wynosi 655,00 zł. Koszt szkolenia ogółem dla 300 osób wynosi 196 500,00 zł.


 

Oferta nr 7: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Małopolska 18

45-301 Opole

Oferta ta uzyskała łączną ilość punktów – 75,03. w kryterium 1 – cena zadania – koszt szkolenia (waga 50%) - 26,28 pkt, w kryterium 2 – warunki lokalowe i sprzęt (waga 35%) - 33,75 pkt, w kryterium 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) - 15,00 pkt. Koszt szkolenia na 1 uczestnika wynosi 430,00 zł. Koszt szkolenia ogółem dla 300 osób wynosi 129 000,00 zł.

 

Oferta nr 8: Agencja Oświatowa „ORBILIUSZ II”

ul. 1-go maja 7

49-305 Brzeg

Oferta ta uzyskała łączną ilość punktów – 77,07. W kryterium 1 – cena zadania – koszt szkolenia (waga 50%) - 30,82 pkt, w kryterium 2 – warunki lokalowe i sprzęt (waga 35%) - 33,75 pkt, w kryterium 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) - 12,50 pkt. Koszt szkolenia na 1 uczestnika wynosi 366,67 zł. Koszt szkolenia ogółem dla 300 osób wynosi 110 000,00 zł.

 

 

Z up. Starosty

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 912
Nazwa dokumentu: 16.02.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Osoba, która wytworzyła informację: Maja Giżycka
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Giżycka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2010-02-16 15:02:04
Data udostępnienia informacji: 2010-02-16 15:02:04
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-19 12:54:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner