logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
         plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
         plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
         plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
         plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
         plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
         plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
         plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
         plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
         plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
         minus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
            minus 27.02.2009 - Wyjaśnienie pytań dot. SIWZ
            minus 06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
            minus 10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
            minus 16.03.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg,dn.10-03-2009r

Znak sprawy PP.3411-02a/09

Ogłoszenie

o modyfikacji do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych”Nowoczesny Magazynier” (CPV 80500000-9 usługi szkolenia zawodowego).


 

Na podstawie 38 ust 4 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych z dn.29- 01-2004 r z póź. zm. zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia : III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.12

jest:

„3.12 Uczestnicy szkolenia winni otrzymać zaświadczenia o ukończeniu zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowej w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Z 2006r. Nr 31, poz. 216 )

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy winni posiadać uprawnienia do obsługi wózka widłowego, zgodnie z :

a) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.).

c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. zm.)

d) rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

e) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.)Ponadto uczestnicy szkolenia winni obsługiwać kasę fiskalną, programy magazynowe, znać zasady gospodarki magazynowej, posiadać aktualną książeczkę sanitarno – epidemiologiczną uprawniającą do pracy z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. Dz.U. NR. 25 poz. 191 z 2006r. z późn. zm. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.”


 

Po modyfikacji treści specyfikacji III Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.12 winno brzmieć:

              „3.12 Uczestnicy szkolenia winni otrzymać zaświadczenia o ukończeniu zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowej w formach pozaszkolnych ( Dz. U. Z 2006r. Nr 31, poz. 216 ).Po ukończeniu szkolenia uczestnicy winni posiadać uprawnienia do obsługi wózków widłowych, zgodnie z :Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych Dz.U nr 118 ,póżn.1263 z 2001r z późniejszymi zmianami.Zdać egzamin państwowy.

                  Ponadto uczestnicy szkolenia winni obsługiwać kasę fiskalną, programy magazynowe, znać zasady gospodarki magazynowej, posiadać aktualną książeczkę sanitarno – epidemiologiczną uprawniającą do pracy z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. Dz.U. nr 25 poz. 191 z 2006r. z późn. zm. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych.”


 

Ilość odwiedzin: 1026
Nazwa dokumentu: 10.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu (SIWZ)
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-10 08:09:08
Data udostępnienia informacji: 2009-03-10 08:09:08
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-10 08:19:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner