logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
         plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
         plus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
         minus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
            minus Wyjaśnienia dotyczące zapytania
            minus 30.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
            minus 11.05.2009 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
         plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
         plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
         plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
         plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
         plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
         plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
         plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 30 kwietnia 2009r.

PP-I-3411/09/09
Ogłoszenie
 
W związku z art. 92ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „Sprzedawca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej” (Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000 – 8 usługi szkolenia zawodowego) Zamawiający decyzją Komisji Przetargowej z dnia 30.04.2009 r. wybrał jako najkorzystniejszą ofertę
nr 4 złożoną przez Brzeskie Centrum Handlowe „MARKO” Zakład Pracy Chronionej, Scelina Marek i Spółka – Sp.J. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Trzech Kotwic 11 49-300 Brzeg.
Oferta uzyskała najwyższą łączna ilość punktów – 88,67 – w kryterium A. Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby (waga 50%) 50 pkt, w kryterium B. Warunki lokalowe
i sprzęt jakim dysponuje wykonawca (waga 35%) 24,67 i w kryterium C. Kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) – 14 pkt, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 703,33 zł.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ustawy informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:
Oferta nr 1 Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski,
60-115 Poznań, ul. Przełęcz 51. Oferta uzyskała łączna ilość punktów – 64,76 – w kryterium A. Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby (waga 50%) 25,76 pkt, w kryterium B. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca (waga 35%) 28 pkt i w kryterium C. Kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) – 11 pkt, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 1 365,00 zł.
Oferta nr 2 Usługi Szkoleniowe i Doradcze „MENTOR”, Siemaszko Łukasz
49-300 Brzeg, ul. Ofiar Katynia 2. Oferta uzyskała łączna ilość punktów – 76,71 – w kryterium A. Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby (waga 50%) 26,71 pkt, w kryterium B. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca (waga 35%) 35 pkt i w kryterium C. Kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) – 15 pkt, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 1 316,38 zł.
Oferta nr 3„Progress & Business”, Usługi Szkoleniowe i Marketingowe, Natalia Różańska, 49-314 Pisarzowice, Kościerzyce 130. Oferta uzyskała  łączna ilość punktów – 63,18 – w kryterium A. Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby (waga 50%)  21,18 pkt, w kryterium B. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca (waga 35%) 30 pkt i w kryterium C. Kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) – 12 pkt, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 1 660,00 zł.
Oferta nr 4Brzeskie Centrum Handlowe „MARKO” Zakład Pracy Chronionej, Scelina Marek i Spółka – Sp.J. Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Trzech Kotwic 11 49-300 Brzeg.  Oferta uzyskała najwyższą łączna ilość punktów – 88,67 – w kryterium A. Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby (waga 50%) 50 pkt, w kryterium B. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca (waga 35%) 24,67 pkt i w kryterium C. Kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) – 14 pkt, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 703,33 zł.
 
 
 
Oferta nr 5 Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr, 53-435 Wrocław,
ul. Niklowa 3/1
. Oferta uzyskała łączna ilość punktów – 69,40 – w kryterium A. Cena zadania – koszt szkolenia 1 osoby (waga 50%) 21,40 pkt, w kryterium B. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca (waga 35%) 35 pkt i w kryterium C. Kwalifikacje kadry dydaktycznej (waga 15%) – 13 pkt, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 1 643,02 zł.
 
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Brzegu
 
Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 1125
Nazwa dokumentu: 30.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-04-30 14:28:14
Data udostępnienia informacji: 2009-04-30 14:28:14
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-30 14:32:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner