logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      minus 2009 rok
         plus 20.11.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych"
         plus 20.07.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 23.06.2009 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: "Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania"
         plus 14.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia: Pracownik biurowy
         plus 10.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: pracownik ochrony
         minus 09.04.2009-Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: spawacz metodami MIG,MAG,TIG
            minus Modyfikacja SIWZ
            minus 06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            minus 26.05.2009 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
         plus 09.04.2009 -Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: sprzedawca z umiejętnością obsługi kas fiskalnych
         plus 08.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Glazurnik-posadzkarz" i "Murarz-odgrzybiacz"
         plus 7.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zawodowego osób bezrobotnych w zakresie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"oraz "Opiekunka osób sta
         plus 6.04.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
         plus 30.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie : stolarz budowlany
         plus 25.03.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych
         plus 11.03.2009 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych oraz Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych z elementami języka niemieckiego
         plus 26.02.2009 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: nowoczesny magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe, obsługą kas fiskalnych,
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia, 05 maja 2009r.

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
znak sprawy: PP-3411-10/09
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych
w zakresie:” Spawacz metodami   MIG ,MAG ,TIG”
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PODSTAWIE
ART. 92 UST. 2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
Zamawiający, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg, stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych w zakresie „Spawacz metodami MIG,MAG ,TIG ” Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80500000 – 9 usługi szkoleniowe) Zamawiający decyzją Komisji Przetargowej z dnia 05.05.2009 r. wybrał jako ofertę najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Ośrodek Kształcenia Kursowego i Przekwalifikowania Kadr „Profesja” Sp. z o.o. ul. Kępska 3-5 Opole.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu.
Cena oferty nr 1: 58.665 PLN
Cena na 1 uczestnika szkolenia :3911,00 PLN
Oferta nr 1 otrzymała 100 pkt. (szczegółowo:
cena zadania - koszt szkolenia jednej osoby - 50 pkt.,
 warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca - 20 pkt.,
kwalifikacje kadry dydaktycznej - 30 pkt.)
 
Cena wybranej oferty: 58.665 PLN
Oferta z najniższą ceną: 58.665 zł PLN
 
Informacje dotyczące oceny i porównania złożonych ofert:
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1. Cena zadania - koszt szkolenia jednej osoby – 50 pkt.
2. Warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca – 20 pkt.
3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej - 30 pkt.
W/w oferta jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu lub wykluczeniu w w/w postępowaniu. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu, a jego oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, przy czym kryterium była cena oferty brutto i kwalifikacje kadry dydaktycznej. Z załączonych dokumentów wynika, iż wykonawca posiada odpowiednia kadrę i sprzęt oraz pomieszczenia oraz jest   firmą o dużym doświadczeniu w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia.
Jednocześnie na podstawie art. 92 ustawy informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożyło ofertę
Towarzystwo Oświatowo- Naukowe Inter- Wiedza Sp. z o. o. ul. Damrota 10 Opole.
cena przedłożonej oferty nr 2 :63.510,00 PLN
cena oferty nr 2 szkolenia na 1 uczestnika :4234,00 PLN
oferta nr 2 otrzymała - 80,52 pkt (szczegółowo:
cena zadania - koszt szkolenia jednej osoby 46,19 pkt.,
 warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca - 20 pkt.,
kwalifikacje kadry dydaktycznej – 14,33pkt.

Ilość odwiedzin: 1047
Nazwa dokumentu: 06.05.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
Osoba, która wytworzyła informację: J. Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: J. Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-05-06 13:10:49
Data udostępnienia informacji: 2009-05-06 13:10:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-06 13:14:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner