logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         minus 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
            minus 27.11.2008 - Modyfikacja SIWZ
            minus 27.11.2008 - Modyfikacja ogłoszenia
            minus 05.12.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            minus 22.12.2008 - Informacje o zawarciu umowy
         plus 09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         plus 13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
         plus 08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
         plus 15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 27.11.2008 - Modyfikacja SIWZ
2. 27.11.2008 - Modyfikacja ogłoszenia
3. 05.12.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
4. 22.12.2008 - Informacje o zawarciu umowy

 Brzeg, dnia 21 listopada 2008r.

OR-3410-2/2008
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg
tel./fax: (077) 444 13 90-2
 
 
 
1.    Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego:

Pakiet nr
Opis pakietu
1
Dostawa sprzętu komputerowego
2
Dostawa infokiosków

 

Produkt
Kod CPV
Ilość sztuk
Dostawa sprzętu komputerowego
Monitor
30231300-0
8
Komputer
30213000-5
7
Drukarka igłowa
30232120-1
1
Skaner
30216110-0
1
Drukarka laserowa czarno-biała
30232110-8
1
Drukarka laserowo kolorowa
30232110-8
1
Listwa zasilająca
31217000-0
10
Dostawa infokiosków
Dostawa infokiosków
30200000-1
    2

 
2.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.    Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4.    Termin wykonania zamówienia:  do 19 grudnia 2008r.
5.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%
6.    Adres strony BIP na której zamieszczona została specyfikacja: http://pup.brzeg.sisco.info.
7.    W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy.
8.    Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.
9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
 
A.
Oferowana cena (koszt)
-
100 %
Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 1,0
 
10.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15.Oferty należy składać do dnia 01 grudnia 2008r. do godz. 1000 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój 16.
16.Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 grudnia 2008r. o godz. 1015 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, w pokoju 31.
17.Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
18.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z przesłankami ujętymi w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.
 
 
Z up. Starosty
Zbigniew Kłaczek
Dyrektor
PUP w Brzegu

Załączniki do pobrania: 2008-11-21 15:09:52 - Dokumentacja przetargu (163.55 kB)

Ilość odwiedzin: 1367
Nazwa dokumentu: 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2008-11-21 14:03:33
Data udostępnienia informacji: 2008-11-21 14:03:33
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 15:10:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner