logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         plus 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
         plus 09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         minus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
            minus 12.05.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
            minus 07.05.2008 - Modyfikacja SIWZ
            minus 06.05.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
            minus 16.05.2008 - Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
         plus 14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         plus 13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
         plus 08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
         plus 15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 Brzeg, dnia 06.05.2008r.

Znak sprawy: Pp. I – 3413.....6.a – 08

 

Ogłoszenie o udzieleniu informacji do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych kategoria szkoleń zadań

"Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”

(CPV: 80421000-1 – Usługi szkolenia specjalistycznego)W dniu 05.05.2008r. Zamawiający otrzymał zapytanie Wykonawcy co do treści niektórych punktów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

,,Z uwagi na nieprecyzyjne sformułowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnośnie materiału wykorzystywanego podczas praktycznej części w/w szkolenia. Proszę o dokładne określenie parametrów technicznych materiałów używanych podczas układania nawierzchni z kamienia lub bloków kamienno-betonowych ?”


Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe na szkolenie ,,brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi ” nie dotyczy robót budowlanych, w których dołącza się przedmiar robót, rodzaj i parametry materiałów używanych tylko postępowanie przetargowe dotyczy usług szkolenia zawodowego w trakcie którego uczestnicy mają zapoznać i nauczyć się wykonywać prace brukarskie z godnie z obowiązująca technologią w tym zawodzie.Pytanie 2

Ponadto w SIWZ widnieje sformułowanie : ,,W ramach zajęć praktycznych uczestnik szkolenia winien co najmniej 10 m2 nawierzchni z kamienia lub bloków kamienno-betonowych (…) które nie pozwala w sposób precyzyjny ustalić ilości zapotrzebowania materiałowego do wykonania części praktycznej szkolenia, związku z czym z wracam się z prośbą o podanie maksymalnych wymiarów powierzchni, na jakiej każdy z kursantów będzie układał nawierzchnię z kamienia lub bloków kamienno-betonowych.”


Odpowiedź nr 2 zamawiającego

Zamawiający w ,,Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” zapisał iż: ,,W ramach zajęć praktycznych uczestnik szkolenia winien co najmniej 10 m2 nawierzchni z kamienia lub bloków kamienno-betonowych oraz nabyć umiejętności samodzielnego przygotowania podłoża, podbudowy i podsypek pod nawierzchnie.” Zamawiający, z uwagi na możliwość wystąpienia ubytków materiałowych oraz różnej wielkości kamienia , bloków kamienno-betonowych, nie doprecyzował tej wielkości w wartościach bezwzględnych”.


Pytanie 3

,, Odnośnie Egzaminu końcowego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia istnieje zapisł ,,(….) każdy uczestnik szkolenia winien samodzielnie ułożyć krawężniki i wykonać 2m2 nawierzchni z kostki betonowej lub płyty chodnikowej (…)”w związku z czym proszę o wyraźne wskazanie długości krawężników, które każdy z kursantów będzie winien ułożyć podczas egzaminu końcowego, a także o wskazanie parametrów technicznych kostki betonowej lub płyty chodnikowej, jaka ma zostać ułożona podczas egzaminu”


Odpowiedź nr 3 zamawiającego :


Zamawiający w ,,Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” zapisał iż: ,,W ramach egzaminu końcowego każdy uczestnik szkolenia winien samodzielnie ułożyć krawężniki i wykonać 2m2 nawierzchni z kostki betonowej lub płyty chodnikowej.

Absolwenci szkolenia winni nabyć umiejętności w zakresie układania nawierzchni z różnego rodzaju wg ustalonego wzoru z kamienia, klinkieru, bloków kamienno-betonowych zgodnie z dokumentacją oraz przyjętą technologią.”

Zamawiający informuje, że postępowanie przetargowe na szkolenie ,,brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi ” nie dotyczy przetargu na usługi robót budowlanych, w których dołącza się przedmiar robót tylko postępowanie przetargowe dotyczy usługi szkolenia zawodowego. Uczestnicy szkolenia w trakcie szkolenia nabyć mają nabyć umiejętności wykonywania prace brukarskie z godnie z obowiązująca technologią w tym zawodzie. Zamawiający celowo nie precyzował wymiarów długości krawężników oraz parametrów technicznych kostki budowlanych lub płyt chodnikowych.

  

   

Z up. Starosty

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor PUP w Brzegu

Ilość odwiedzin: 1069
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-06 07:54:10
Data udostępnienia informacji: 2008-05-06 07:54:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-06 09:18:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner