logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         plus 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
         plus 09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         minus 14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
            minus 18.03.2008 - Wyjaśnienie pytań dotyczących SIWZ
            minus 10.04.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            minus 29.04.2008 - Informacje o zawarciu umowy
         plus 13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
         plus 08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
         plus 15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 10 kwietnia 2008r.

Pp.I-3413-04/08O g ł o s z e n i e
W związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych :

ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą”

Kod zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80420000-4 – Usługi szkoleniowe

do realizacji została wybrana oferta Nr 3 złożona przez :
            

           

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

Krzysztof Błażowski

45-08 Opole

ul. Strzelców Bytomskich 7


                           

uzyskując najwyższą ilość punktów – 97,33 , przedstawiając cenę za wykonanie zamówienia 10 560,00 zł. , przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 704,00 zł.

 

Jednocześnie informujemy, że :


  1. Oferta złożona przez Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju , Jakub Michałowski ,

    ul.Urbanowska 32/4 , 60-647 Poznań uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium: cena szkolenia 49,07 pkt , warunki lokalowe 27,33 pkt , kwalifikacje kadry dydaktycznej 16,33 pkt.) łącznie 92,73 punkty. Koszt na jednego uczestnika wynosi 717,40 zł.

  2. Oferta złożona przez Progress Business Usługi Szkoleniowe i Marketingowe Natalia Różańska , 49-314 Pisarzowice , Kościerzyce 130 uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium: cena szkolenia 35,35 pkt , warunki lokalowe 25,33 pkt , kwalifikacje kadry dydaktycznej 15,33 pkt) łącznie 76,01 punktów. Koszt na jednego uczestnika wynosi 995,77 zł.

  3. Oferta złożona przez Agencje Oświatową „ORBILIUSZ II”,ul.1 Maja 7, 49-305 Brzeg ,została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych – wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

  4. Oferta złożona przez Zakład Szkolenia i Doskonalenia Kadr 53-435 Wrocław ul.Niklowa 3/1, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych– wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.


 Z upoważnienia Starosty

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Ilość odwiedzin: 1280
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Rembiasz
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Rembiasz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-04-10 14:52:35
Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 14:52:35
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-11 13:19:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner