logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      minus 2008 rok
         plus 21.11.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
         plus 09.07.2008 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na zadanie pn.: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 19.05.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 28.04.2008 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi"
         plus 14.03.08 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "ABC przedsiębiorczości , czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą"
         plus 13.03.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia Glazurnik – posadzkarz; Murarz – tynkarz
         minus 08.02.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy
            minus 14.02.2008 - Modyfikacja Umowy
            minus 20.02.2008 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
            minus 04.03.2008 - Ogłoszenie o podpisaniu umowy
         plus 15.01.2008 - Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


  Brzeg, dnia 20 lutego 2008r.

Pp.I-3413-02/08O g ł o s z e n i eW związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy dla osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w zakresie:

Kategorie szkoleń (zadań):

 1. Zadanie nr 1: Prawo jazdy kat. B

 2. Zadanie nr 2: Prawo jazdy kat. B+E (kat. E do kat. B)

 3. Zadanie nr 3: Prawo jazdy kat. C

 4. Zadanie nr 4: Prawo jazdy kat. C+E (kat. E do kat. C)

 5. Zadanie nr 5: Prawo jazdy kat. D do kat. B

 6. Zadanie nr 6: Prawo jazdy kat. D do kat. C


Do realizacji:


Zadania nr 1: Prawo jazdy kat. B - została wybrana oferta złożona przez:

Ligę Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Krakowska 15, 49-200 Grodków

uzyskując w poszczególnych kryteriach oceny następującą ilość punktów:

 • kryterium nr 1 – cena zadania – koszt szkolenia jednej osoby – 50 pkt;

 • kryterium nr 2 – warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca – 30 pkt;

 • kryterium nr 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt;

i łączną ilość punktów 100, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 1.360 zł


Zadania nr 2: Prawo jazdy kat. B+E (kat. E do kat. B) – została wybrana oferta złożona przez:

Ligę Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Krakowska 15, 49-200 Grodków

uzyskując w poszczególnych kryteriach oceny następującą ilość punktów:

 • kryterium nr 1 – cena zadania – koszt szkolenia jednej osoby – 50 pkt;

 • kryterium nr 2 – warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca – 30 pkt;

 • kryterium nr 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt;

i łączną ilość punktów 100, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 842 zł


Zadania nr 3: Prawo jazdy kat. C – została wybrana oferta złożona przez:

Ligę Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Krakowska 15, 49-200 Grodków

uzyskując w poszczególnych kryteriach oceny następującą ilość punktów:

 • kryterium nr 1 – cena zadania – koszt szkolenia jednej osoby – 50 pkt;

 • kryterium nr 2 – warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca – 30 pkt;

 • kryterium nr 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt;

i łączną ilość punktów 100, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 1.982 zł


Zadania nr 4: Prawo jazdy kat. C+E (kat. E do kat. C) – została wybrana oferta złożona przez:

Ligę Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Krakowska 15, 49-200 Grodków

uzyskując w poszczególnych kryteriach oceny następującą ilość punktów:

 • kryterium nr 1 – cena zadania – koszt szkolenia jednej osoby – 50 pkt;

 • kryterium nr 2 – warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca – 30 pkt;

 • kryterium nr 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt;

i łączną ilość punktów 100, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 1.587 zł


Zadania nr 5: Prawo jazdy kat. D do kat. B – została wybrana oferta złożona przez:

Ligę Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Krakowska 15, 49-200 Grodków

uzyskując w poszczególnych kryteriach oceny następującą ilość punktów:

 • kryterium nr 1 – cena zadania – koszt szkolenia jednej osoby – 50 pkt;

 • kryterium nr 2 – warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca – 30 pkt;

 • kryterium nr 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt;

i łączną ilość punktów 100, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 3.389 zł


Zadania nr 6: Prawo jazdy kat. D do kat. C – została wybrana oferta złożona przez:

Ligę Obrony Kraju

ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Krakowska 15, 49-200 Grodków

uzyskując w poszczególnych kryteriach oceny następującą ilość punktów:

 • kryterium nr 1 – cena zadania – koszt szkolenia jednej osoby – 50 pkt;

 • kryterium nr 2 – warunki lokalowe i sprzęt jakim dysponuje wykonawca – 30 pkt;

 • kryterium nr 3 – kwalifikacje kadry dydaktycznej – 20 pkt;

i łączną ilość punktów 100, przy czym koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi 2.395 zł


Z upoważnienia Starosty


Zbigniew Kłaczek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Ilość odwiedzin: 1175
Osoba, która wytworzyła informację: Goriaczko Szymon
Osoba, która odpowiada za treść: Goriaczko Szymon
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2008-02-21 12:03:19
Data udostępnienia informacji: 2008-02-21 12:03:19
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-21 12:05:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner