logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
minus Ogłoszenia archiwalne
   plus 2007 rok
   minus 2008 rok
      minus 07.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ns stanowisko Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 09.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Pośrednik Pracy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 09.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Inspektor w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 25.01.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.02.2008 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
      minus 06.02.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 11.03.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 12.03.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 13.03.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. informatyki i statystyki w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
      minus 31.03.2008 - Informacje o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowiko Referenta w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 03.04.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 12.05.2008 - Informacje o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. rozwoju zawodowego w wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 28.05.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 11.06.2008 - Informacja o unieważnieniu naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko pracy Doradca zawodowy -stażysta w filli w Grodkowie
      minus 23.06.2008- Informacje o wynikach nabory w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w filii w Grodkowie
      minus 23.06.2008- Informacje o wynikach nabory w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 03.07.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Referent ds. szkoleń w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 24.07.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisko Księgowy w Wydziale Finansowo -Księgowym
      minus 06.10.2008 - Informacja o wynikch naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu na stanowisku Referent w Referacie promocji przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
      minus 06.10.2008 - Informacja o wynikach naboru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu filia w Grodkowie na stanowisko Specjalista ds. rejestracji
      minus 04.01.2008 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.01.2008 - Pośrednik Pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.01.2008 - Lider Klubu Pracy 1/2 etatu w Filii w Grodkowie
      minus 04.01.2008 - Lider Klubu Pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.01.2008 - Doradca zawodowy w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.01.2008 - Doradca zawodowy - stażysta 1/2 etatu w Filii w Grodkowie
      minus 04.01.2008 - Pośrednik Pracy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.01.2008 - Inspektor w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 04.01.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 24.01.2008 - Specjalista ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 31.01.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 20.02.2008 - Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 04.03.2008 - Pośrednik Pracy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.03.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 04.03.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 11.03.2008 - Referent ds. informatyki i statystyki w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym
      minus 26.03.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 28.03.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 09.04.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 09.04.2008 - Doradca zawodowy- stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 16.06.2008 - Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 01.07.2008 - Referent ds. szkoleń w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 22.07.2008 - Księgowy w Wydziale Finansowo - Księgowym
      minus Specjalista ds. rejestracji
      minus 02.10.2008 - Referent w Referacie promocji przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
      minus 02.10.2008 - Referent w Referacie promocji przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
      minus 09.01.2008 - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego
      minus 15.01.2008 - Referent w Wydziale Instrumentów Rynku Pracy
      minus 15.01.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 04.02.2008 - Kierownik Referatu Rejestracji i Informacji w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 14.02.2008 - Referent ds. rozwoju zawodowego
      minus 14.02.2008 - Doradca Zawodowy - Stażysta
      minus 14.02.2008 - Pośrednik Pracy - Stażysta
      minus 22.02.2008 - Referent ds. Informatyki i Statystyki
      minus 10.03.2008 - Referent w Wydziale Rejestracji i Świadczeń
      minus 13.03.2008 - Referent ds. Rozwoju Zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 21.03.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 21.03.2008 - Referent ds. Rozwoju Zawodowego w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 27.03.2008 - Doradca Zawodowy - stażysta / Grodków
      minus 29.05.2008 - Referent ds. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy / Brzeg i Grodków
      minus 13.06.2008 - Referent ds. szkoleń w Wydziale Usług Rynku Pracy
      minus 07.07.2008 - Księgowy w Wydziale Finansowo - Księgowym
      minus 05.09.2008 - Specjalista ds. rejestracji
      minus 05.09.2008 - Referent w Referacie Promocji Przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
      minus 05.09.2008 - Referent w Referacie Promocji Przedsiębiorczości Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
   plus 2009 rok
   plus 2010 rok
   plus 2011 rok
   plus 2012 rok
   plus 2013 rok
   plus 2014 rok
   plus 2015 rok
   plus 2016 rok
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG > Ogłoszenia archiwalne > 2008 rok > 05.09.2008 - Specjalista ds. rejestracji

Brzeg, dnia 05.09.2008r.

 

                                 DYREKTOR           
              POWIATOWEGO  URZĘDU PRACY
                                 W BRZEGU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE           

         STANOWISKO PRACY

                    SPECJALISTA DS.  REJESTRACJI

                                1 osoba na pełny etat 

                       W  FILII  W  GRODKOWIE

           POWIATOWEGO  URZĘDU  PRACY W BRZEGU

 

 

Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie

2)      wykształcenie wyższe,

3)      ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

5)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w administracji publicznej,

8)   praktyczna znajomość programów środowisk MS Office (Word, Excel) oraz Open Office (Writer, Calc) i korzystania z internetu,

9)      praktyczna znajomość oprogramowania poczty elektronicznej MS Outlook,

10)  biegła obsługa urządzeń biurowych (skaner, fax, drukarka),

11)  znajomość przepisów prawa z zakresu:

a)      Kodeksu postępowania administracyjnego,

b)      Kodeksu pracy,

c)      ustawy  o samorządzie powiatowym,

d)     ustawy o pracownikach samorządowych

e)      ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

f)       ustawy o finansach publicznych,

g)      ustawy o ochronie danych osobowych,

h)      ustawy o ochronie informacji niejawnych,

i)        ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

j)        ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

k)      ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

l)        oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

 

Wymagania dodatkowe:

1)      wysoka kultura osobista,

2)      umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

3)      umiejętność pracy pod presją czasu,

4)      umiejętność nawiązywania kontaktów,

5)      odporność na stres,

6)      odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność,

7)      empatia, życzliwość i bezstronność,

8)      inicjatywność, kreatywność,

9)      odporność emocjonalna i zrównoważenie,

10)  samokontrola,

11)  zdolności organizacyjne,

12)  sumienność,

13)  poczucie odpowiedzialności moralno-społecznej,

14)  zdolności do aktualizowania wiedzy,

15)  dokładność i systematyczność,

16)  rozróżnianie podstawowych praw pracodawcy i pracobiorcy,

17)  rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,

18)  dostosowywanie się do zmian,

19)  umiejętność stosowania przepisów,

20)  sporządzanie podstawowych pism i dokumentów.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Wydawanie odpowiednich formularzy (druków), informowanie i instruowanie klienta o sposobie ich wypełnienia. 
 2. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność Urzędu oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Analiza danych osoby zgłaszającej się celem zarejestrowania.
 5. Sprawdzenie prawidłowości wypełnienia karty rejestracyjnej.
 6. Sprawdzenie zgodności zawartych w niej danych z przedkładanymi dokumentami.
 7. Uzupełnienie karty rejestracyjnej w części przeznaczonej dla pracownika PUP.
 8. Zapoznanie bezrobotnego z oświadczeniem zawartym na karcie rejestracyjnej i podpisanie go w obecności rejestratora.
 9. Prawidłowe wyliczenie okresu uprawniającego do zasiłku udokumentowanego przez bezrobotnego.
 10. Przedstawianie bezrobotnym, poszukującym pracy propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form aktywizacji zawodowej oraz skierowanie do odpowiedniego specjalisty rynku pracy, a w razie braku takich możliwości, ustalenie uprawnień do zasiłków i innych świadczeń pieniężnych.
 11. Upowszechnianie informacji o usługach wewnątrz PUP.
 12. Wprowadzenie informacji do bazy danych.
 13. Sprawdzenie prawidłowości wydrukowanej decyzji o nabyciu prawa do świadczeń dla bezrobotnych.
 14. Wydanie decyzji o statusie.
 15. Wydanie decyzji o prawie do zasiłku dla bezrobotnych.
 16. Udzielanie informacji o aktualnej pomocy i usługach świadczonych przez PUP i instytucji rynku pracy.
 17. Współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie realizowanych zadań.
 18. Udzielanie informacji o możliwości korzystania z pomocy innych instytucji.
 19. Obsługa informacji wizualnych w PUP.
 20. Współdziałanie z innymi stanowiskami w zakresie przygotowania bieżących komunikatów.
 21. Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych.
 22. Aktualizowanie dokumentów bezrobotnego.
 23. Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań Urzędu Pracy.
 24. Przekazywanie akt z archiwum i do archiwum.
 25. Sprawdzenie prawidłowości wydrukowanej decyzji o nabyciu prawa do świadczeń dla bezrobotnych.
 26. Udział w projektach z kapitału ludzkiego.
 27. Współpraca z ZUS dot. uprawnień rentowych, emerytalnych i innych zasiłków.
 28. Współpraca z administracją samorządową, instytucjami i partnerami rynku pracy.
 29. Przygotowanie dokumentów do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
 30. Obsługa transferu zasiłków dla cudzoziemców z Unii Europejskiej i obszaru EOG.

 

Zakres odpowiedzialności wynikający z zastosowania:

1)      ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

2)      ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3)      ustawy o ochronie danych osobowych,

4)      ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

5)      ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

6)      ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

7)      Kodeksu postępowania administracyjnego,

8)      Kodeksu pracy,

9)      ustawy o finansach publicznych,

10)  ustawy o ochronie informacji niejawnych,

11)  ustawy o samorządzie powiatowym,

12)  ustawy o pracownikach samorządowych,

13)  oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,

14)  instrukcji kancelaryjnej

Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego,

4)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

6)      oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu,

7)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

8)      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

9)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w pok. Nr 16 lub przesłać w terminie do dnia 02.10.2008r. godz. 1000

 

 

pod adresem :                  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

 

ul. Armii Krajowej 32

 

49-300 Brzeg

 

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. rejestracji w Filii w Grodkowie Powiatowego  Urzędu Pracy w Brzegu”.

 

Każdy dokument aplikacyjny powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w dniu 02.10.2008r. o godz. 1015.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 pok. Nr 25 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 4441390-2.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

 

Powiatowy Urząd Pracy nie zawiadamia indywidualnie o zakwalifikowaniu się kandydata i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie zostały zakwalifikowane mogą być odebrane osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pup.brzeg.sisco.info oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 .

 

                                                                       Zbigniew Kłaczek

                                                                              Dyrektor

                                                                Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                             w Brzegu

 

 

Brzeg, dn. 05.09.2008r.

Ilość odwiedzin: 1664
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-09-05 13:59:18
Data udostępnienia informacji: 2008-09-05 13:59:18
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-05 14:59:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner