logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


O G Ł O SZ E N I E

 

 

        Powiatowy  Urząd  Pracy w Brzegu  zaprasza Pracodawców

 i  osoby  bezrobotne z grupą niepełnosprawności w wieku do 25 roku życia  lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia, z terenu Powiatu Brzeskiego do wzięcia udziału w programie pod nazwą :

 

,,JUNIOR- program  aktywizacji  zawodowej  absolwentów     

                  niepełnosprawnych”

 

 Termin składania wniosków: 15.03.2012r.-  23.04.2012r.

Umowy z Pracodawcami zawierane będą na okres 6 m-cy.

      W ramach programu 15 osób  bezrobotnych posiadających  grupę niepełnosprawności uczestniczyć będzie w stażach . Pracodawca/Organizator stażu otrzyma premię pieniężną z tytułu odbycia stażu  przez absolwentów niepełnosprawnych w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu 01 stycznia 2012r.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

 

 

Nazwa dokumentu: Junior
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Szeląg
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Szeląg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-04-18 10:30:27
Data udostępnienia informacji: 2012-04-18 10:30:27
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-18 10:32:31

Wersja do wydruku...

corner   corner