logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 30 maja 2008r.

Ogłoszenie w sprawie zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku  w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 2004r. nr 191, poz. 1957) Powiatowy Urząd Pracy w  Brzegu informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert i wniosków pisemnych, kierowanych do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, do dnia 13 czerwca 2008r. do godziny 15.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32 pokój 16 (I piętro) lub przesyłanie na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Wyszczególnione w wykazie składniki majątku ruchomego można oglądać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej 32  w godzinach 12.00 - 13.00 w terminie od 2 czerwca 2008 roku do 13 czerwca 2008 roku. Osoba upoważniona do kontaktu: Maria Sawer, tel.               0(77)44 41 390        do 2 Informacje dodatkowe:

        Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2004r. nr 191, poz. 1957),

        Darowizna składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11  sierpnia 2004 roku (Dz. U. z 2004r. nr 191, poz. 1957),

        Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w §38 ust. 4 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U.z 2004r. nr 191, poz. 1957), tj.:

 -  nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego;

-  informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;

-  wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;

-  uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;

-  oświadczenie, że przekazany składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Załączniki do pobrania: 2008-05-30 14:26:36 - Zbędne i zużyte składniki majątkowe.doc (168.50 kB)

Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-05-30 13:45:40
Data udostępnienia informacji: 2008-05-30 13:45:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-30 15:15:41

Wersja do wydruku...

corner   corner