logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      minus 2010 rok
         plus 26.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 02.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. „Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę, na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędu
         plus 23.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         minus 25.01.2010 - Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "ABC przedsiębiorczości, czy jak rozpocząć działalność gospodarczą"
            minus 1.03.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            minus 16.02.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 28,01,2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
            minus 28.01.2010 - Zawiadomienie o proteście
            minus 28.01.2010 - Odpowiedź na protest
            minus 27.01.2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
            minus 27.01.2010 - Modyfikacja SIWZ
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

                                     Brzeg, dnia 28.01.2010r.
OR-3411-1/2010
 
 
dot. postępowania na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych   pn. „ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą” 
           
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), wyjaśniam treść SIWZ:
 
Pytanie 1:
W związku z informacją, iż „Zajęcia praktyczne w ramach grupy winny być prowadzone przez dwóch instruktorów jednocześnie” - jak Zamawiający proponuje rozwiązać kwestię prowadzenia zajęć przez dwie osoby w tym samym czasie z metodycznego punktu widzenia?
 
Odpowiedź:
Zamawiający miał na myśli prowadzenie zajęć przed dwóch instruktorów równocześnie, w sposób wzajemne się uzupełniający przy prowadzeniu zajęć i przekazywaniu informacji. Zamawiający zgłaszając realizację zajęć przez dwóch instruktorów miał na celu zapewnienie dostępności instruktorów dla uczestników szkolenia podczas zajęć praktycznych, zachęcanie uczestników do zadawania pytań i aktywnego udziału w zajęciach.
 
Pytanie 2:
Jakie szkolenia Zamawiający rozumie jako szkolenia podobne – czy szkolenia mają być podobne pod względem ilości osób przeszkolonych, ilości godzin szkolenia, wartości szkolenia, czy jedynie pod względem tematyki szkolenia? Ile szkoleń Wykonawca musi wykazać w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
 
Odpowiedź:
Zamawiający poprzez szkolenia podobne rozumie szkolenia o podobnej tematyce, tj. w zakresie podstaw przedsiębiorczości i uruchamiania działalności gospodarczej. Zamawiający nie określa ilości wykazanych przez Wykonawców szkoleń.

 

                                                        Z up. Starosty
                                                        Zbigniew Kłaczek
                                                        Dyrektor
                                                        Powiatowego Urzędu Pracy
                                                        w Brzegu
                                  

 

Ilość odwiedzin: 1090
Nazwa dokumentu: 28,01,2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-28 11:46:43
Data udostępnienia informacji: 2010-01-28 11:46:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-28 11:51:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner