logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A

                                                                Brzeg, dnia 08 grudnia 2011r.
OR-3411-10/11

O g ł o s z e n i e

    W związku z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010 roku Nr 113 poz.759 z późn. zm) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
i oprogramowania:

PAKIET Nr 1 –  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.
PAKIET Nr 2 – Aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego.
PAKIET Nr 3 – Aktualizacja (wznowienie) dla urządzeń zabezpieczających i rejestrujących działania w sieci LAN.
PAKIET Nr 4 – Aktualizacja (wznowienie) dla oprogramowania EMC NETWORKER w wersji FAST START.

do realizacji zamówienia poszczególnych pakietów wybrano następujących wykonawców:

PAKIET Nr 1 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W postępowaniu złożono 2 oferty z następujących firm:
1.    Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 33/3 w kwocie netto 27.031,28 zł
2.    „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz spółka jawna 45-372 Opole, ul. Kośnego 50
w kwocie netto 23.532,00 zł

ad. 1 Oferta firmy Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 33/3 uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) 87,05 punktów.
ad. 2 Oferta firmy „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz spółka jawna 45-372 Opole, ul. Kośnego 50 uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) 100,00 punktów.

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 2 złożona przez „ATABAJT” Roik, Słowik, Mazurkiewicz spółka jawna 45-372 Opole, ul. Kośnego 50 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) – 100.

PAKIET Nr 2 – Aktualizacja (wznowienie) oprogramowania antywirusowego.

W postępowaniu złożono 3 oferty z następujących firm :
1.    Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 33/3 w kwocie netto 5.283,30 zł
2.    MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE, Marek Markowski, 81-304 Gdynia, ul. Śląska 51/1 w kwocie netto 3.170,20 zł
3.    Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o., 45-052 Opole, ul. Oleska 7 w kwocie netto 2.920,50 zł

ad. 1 Oferta firmy Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 33/3 uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) 55,28 punktów.
ad. 2 Oferta firmy MARKEN SYSTEMY ANTYWIRUSOWE, Marek Markowski, 81-304 Gdynia,
ul. Śląska 51/1 uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) 92,12 punktów
ad. 3 Oferta firmy Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o., 45-052 Opole, ul. Oleska 7 uzyskała następującą liczbę punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) 100,00 punktów

Do realizacji zamówienia została wybrana oferta nr 3 złożona przez Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Opolu Przedsiębiorstwo Informatyczne Spółka z o.o., 45-052 Opole,
ul. Oleska 7 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium oceny: cena – waga 100%) – 100.

PAKIET Nr 3 – Aktualizacja (wznowienie) dla urządzeń zabezpieczających i rejestrujących działania w sieci LAN.

W postępowaniu złożono 1 ofertę z firmy Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 33/3 w kwocie netto 8.580,00 zł.

Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice,
ul. Chorzowska 33/3 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%) - 100.

PAKIET Nr 4 – Aktualizacja (wznowienie) dla oprogramowania EMC NETWORKER w wersji FAST START.

W postępowaniu złożono 1 ofertę z firmy Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 33/3 w kwocie netto 14.400,00 zł
 
Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Nbit Jarosław Jenczmionka, 44-100 Gliwice,
ul. Chorzowska 33/3 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%) - 100.

    Ogłoszenie o wynikach postępowania zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej PUP
oraz na stronie internetowej http://pup.brzeg.sisco.info                               
    Umowy w sprawie realizacji dostaw zostaną zawarte w okresie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomień o wyborze najkorzystniejszych ofert (art.94 ust.1 pkt2 PZP ).

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Nazwa dokumentu: 8.12.2011 - Ogłoszenie o wynikach
Osoba, która wytworzyła informację: Szymon Goriaczko
Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Goriaczko
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-12-08 14:55:50
Data udostępnienia informacji: 2011-12-08 14:55:50
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-08 15:01:02

Wersja do wydruku...

corner   corner