logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, 22.06.2012r.
PR-I-4532-KG-1-13-1-5/2012     
 
                  W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1. pn. Kobiety Górą, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ogłasza zapytanie ofertowe do przeprowadzenia kursu języka angielskiego.
Przewidziana forma zatrudnienia w ramach powyższego zadania – umowa zlecenie.
 
       Cel wsparcia:
Przeprowadzenie kursu językowego w stopniu podstawowym.
Grupa docelowa składa się z 9 osób bezrobotnych, uczestniczących w zajęciach jako jedna grupa.
Uczestnikami kursu są kobiety powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne samotnie wychowujące matki dzieci do lat 6.
 
Termin realizacji zajęć:
Lipiec- Wrzesień 2012r.
 
Przewidziana liczba godzin:
Spotkania 3 razy w tygodniu po 3 godziny.
Przewidziano przeprowadzenie 110 godzin zajęć z zakresu podstawowej znajomości języka angielskiego.
Wykonawca zobowiązany jest do wydania zaświadczeń po ukończonym kursie (zawierającego niezbędne logotypy wg wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach POKL).
 
Wymagania:
-        Wykształcenie wyższe.
-        Doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych- min. 6 miesięczne.
 
Miejsce realizacji zajęć:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32
 
Oferta powinna zawierać:
1.     CV z opisanym dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.
2.     Kserokopię dokumentacji potwierdzającej uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
w/w kursu.
3. Proponowaną stawkę za godzinę zegarową zajęć.
 
Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 lub przesłać na adres e- mail: braczkowska@pup.brzeg.pl w terminie do dnia 25.06.2012r.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Zapytanie ofertowe – kurs języka angielskiego w projekcie KOBIETY GÓRĄ”
 
Kryterium wyboru ofert:
1.       Najniższa cena za godzinę zegarową zajęć- 100%.

Nazwa dokumentu: 22.06.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Kurs języka angielskiego"
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-11-21 13:53:54
Data udostępnienia informacji: 2011-11-21 13:53:54
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-22 14:22:08

Wersja do wydruku...

corner   corner