logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      minus 2007 rok
         plus 16.11.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         plus 15.10.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia pn.: "Pracownik magazynowy"
         plus 17.09.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Pracownik magazynowy"
         plus 31.08.2007 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych
         plus 14.08.2007 - Przetarg nieograniczony na organizacje szkolenia: "Bukieciarstwo i florystyka"
         plus 13.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie typy"
         plus 08.08.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Brukarz"
         plus 09.07.2007 - Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
         minus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowdzenie szkolenia: "Malarz - nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych", "Malarz - regipsiarz"
            minus 14.07.2009 - Odpowiedź na pytanie
            minus 08.08.2007 - Ogłoszenie o wynikach przetargu
            minus 23.08.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
         plus 06.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia: "Posadzkarz-montaż tarketu (wykładziny zgrzewalne)"
         plus 05.07.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: "Manicure, pedicure, stylizacja paznokci"
         plus 05.06.2007 - Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z obsługą komputerowych programów księgowych oraz z modułem kadrowo-płacowym
         plus 31.05.2007 - Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń: Malarz – nowoczesne metody oraz Malarz – regipsiarz
         plus 11.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych Instalator sieci wodno-kanalizacyjnych z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych
         plus 10.05.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Specjalista – monter klimatyzacji"
         plus 23.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 16.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz – montażysta okien"
         plus 11.04.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Operator agregatów tynkarskich"
         plus 23.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych - "Kierowca-operator wózków jezdniowych"
         plus 12.03.2007 - Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia "Murarz - montażysta okien"
         plus 20.02.2007 - Przetarg - Spawanie
         plus 31.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
         plus 29.01.2007 - Przetarg - ABC przedsiębiorczości czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą
         minus 24.01.2007 - Przetarg - Monter stolarki PCV z obsługą maszyn sterowanych numerycznie
         plus 19.01.2007 - Przetarg - Szkolenia językowe
         plus 11.01.2007 - Przetarg - Prawo jazdy
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      plus 2010 rok
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Pr.I-3413-08/07                     Brzeg, dnia 14 lipca 2009r.

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych pn „ Malarz – nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych” - zad. Nr 1 i 2 oraz „Malarz regipsiarz” – zad nr 3 w ramach projektu „Twoja szansa” współfinansowanego ze środków EFS w działaniu 1.2 SPO RZL 2004-2006 – Perspektywy dla młodzieży oraz w ramach projektu „Aktywność Twoją szansą” współfinansowanego ze środków EFS w działaniu 1.3 SPO RZL 2004-2006 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

 

W związku art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz pismem potencjalnego wykonawcy z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie udzielenia wyjaśnień dot. treści SIWZ udzielam informacji na zadanie pytania:

Pytanie:

Z uwagi na wskazany, bardzo rozbudowany zakres prac wykonywanych podczas praktycznej części szkolenia, proszę o potwierdzenie zamieszczonych wymiarów powierzchni na których będą prowadzone prace w ramach wymienionych poniżej zadań oraz szczegółowe wskazanie konkretnych pomieszczeń lub kondygnacji w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy gdzie mają odbywać się zajęcia praktyczne.

Zadanie nr 1 „Malarz  - nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych” cała grupa

- Przygotowanie podłoża pod położenie tynku żywiczego o powierzchni – 180 m2

- Położenie tynku żywiczego – 180 m2

- Przygotowanie podłoża pod położenie tynku strukturalnego – 360 m2

- Położenie tynku strukturalnego – 360 m2

- Położenie gładzi na suficie – 360 m2

- Malowanie położonej gładzi – 360 m2

 

Zadanie nr 2 „malarz – nowoczesne metody z umiejętnością wykorzystania tynków strukturalnych’

Przygotowanie podłoża pod położenie tynku żywiczego o powierzchni – 180 m2

-     Położenie tynku żywiczego – 180 m2

-   Przygotowanie podłoża pod położenie tynku strukturalnego – 360 m2

-     Położenie tynku strukturalnego – 360 m2

-     Położenie gładzi na suficie – 180 m2

-    Malowanie położonej gładzi – 180 m2

Niniejsze informacje niezbędne są do przygotowania rzetelnej wyceny materiałów potrzebnych do wykonania zadań.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuję, że opublikowana SIWZ jasno określa przedmiot zamówienia oraz wskazuje miejsce odbywania części praktycznej szkolenia. Dla uszczegółowienia podaję, że będą to korytarze I piętra i parteru w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32.

W SIWZ zawarta jest informacja o ilości wykonania tynków strukturalnych na jednego uczestnika szkolenia, więc ilości do wykonania poszczególnych robót należy obliczyć mnożąc je przez ilość uczestników.

 

 

                                                                                  Z poważaniem

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 

Nazwa dokumentu: 14.07.2009 - Odpowiedź na pytanie
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-07-15 11:08:40
Data udostępnienia informacji: 2009-07-15 11:08:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-15 11:17:03

Wersja do wydruku...

corner   corner