logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


RS-3412-2/2013                                                       Brzeg, dn. 29.04.2013r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ
 
Zgodnie z pkt. XI zapytania ofertowego dot. wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych z dn. 22.04.2013r. informuję, że w wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową Oferenta:
 
Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie
ul. Kasztanowa 18
49-200 Grodków
 
Oferta ww. Oferenta spełnia warunki formalne oraz przedstawiła najniższą cenę za realizację usługi za 1 miesiąc, spośród złożonych ofert.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Brzeg dnia 25 lutego 2010r.
OR.3411-4/2009
 
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy

 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki ( art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PZP ) o wartości do 206 000 euro, którego przedmiotem zamówienia była usługa świadczenia powszechnych usług pocztowych na przesyłki listowe została zawarta umowa z Pocztą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa.
 
 
 
 
               Brzeg dn. 23.11.2009r.

PP -3411/19/09

 

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy


 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm. ) ogłasza , że w wyniku prowadzonego postepowania w trybie zamówienia z wolnej ręki ( art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy PZP ) o wartości do 206 000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia: Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 15 osób bezrobotnych zostaje zawarta umowa z Agencją Oświatową „ORBILIUSZ II” z siedzibą ul. 1-go Maja 7, Brzeg 49-305.

Wyboru jednostki szkolącej dokonano na podstawie doświadczenia instytucji w prowadzeniu tego rodzaju szkoleń oraz posiadania wyspecjalizowanej kadry.

 

 

 

                                                          Brzeg, dn. 06.11.2009r.

 PP-3411-17/09

Ogłoszenie o zawarciu umowy


 

               Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U, z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza,że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy PZP), którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn.: „ Operator koparko-ładowarek kl.III) dla 30 osób bezrobotnych w dwóch piętnasto – osobowych grupach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, zostaje zawarta umowa z Towarzystwem Oświatowo-Naukowym „Inter-wiedza” w Opolu.

Wyboru jednostki szkolącej dokonano na podstawie wieloletniego doświadczenia jednostki w prowadzeniu tego rodzaju szkoleń i posiadania wyspecjalizowanej kadry.

 
 
 
       
 PP – 3411 – 16/09                                                  Brzeg, dnia 30 października 2009r.
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
            Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U, z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 66 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy PZP), którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia pn. Pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, zostaje zawarta umowa ze Studium Szkolenia „GROM” z siedzibą w Opolu, ul. Powolnego 10 za całkowitą wartość zamówienia 29 999,50 zł.
Wyboru jednostki szkolącej dokonano na podstawie wieloletniego doświadczenia jednostki, posiadania wyspecjalizowanej kadry oraz badania rynku kosztów organizacji tego rodzaju szkolenia.
 
 
 
PP-3411-12/2009                                                                          Brzeg, dn. 09-06-2009r 
                             
 Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami.) ogłasza, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 66 w oparciu o art. 5 ust.1 ustawy PZP) o wartości do 14.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia do 9 osób bezrobotnych pn. „montażysta /składacz okien - kod zawodu – 713501 z elementami zawodu operator obrabiarek sterowanych numerycznie kod zawodu : 821107, umowa zostaje zawarta z instytucją Szkolącą:   Progress & Business Usługi Szkoleniowe i Marketingowe Natalia Różańska Kościerzyce 130 .
Wyboru jednostki dokonano na podstawie doświadczenia firmy w prowadzeniu szkoleń z w/w zakresu , posiadania wyspecjalizowanej kadry oraz zapewnieniu najwyższej jakości przy najbardziej konkurencyjnej cenie.
 
 
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Adres: ul. Armii Krajowej 32
Telefon: (077) 44 41 390 do 2
Fax:    (077) 44 41 390 do 2 wew. 34
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Nowicki
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie szkolenia kompleksowego dla grupy 12 - osobowej w zakresie przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – prowadzenie księgowości dla MŚP, w ramach projektu „Wracamy do pracy” w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich regionie, współfinansowanego z EFS.
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
PROGRESS & BUSSINES, Usługi Szkoleniowe i Marketingowe, Natalia Różańska, 49-314 Pisarzowice, Kościerzyce 130, reprezentowaną przez Natalie Różańską – właściciela firmy, w związku z  doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Adres: ul. Armii Krajowej 32
Telefon: (077) 44 41 390 do 2
Fax:    (077) 44 41 390 do 2 wew. 34
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Nowicki
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie szkolenia kompleksowego dla dwóch grup szkoleniowych po 12 osób w zakresie przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku pracownik administracyjny w ramach projektu „Wracamy do pracy” w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich regionie, współfinansowanego z EFS.
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Umowa została zawarta z:
Dla grupy Nr I (z miejscem szkolenia Brzeg):
PROGRESS & BUSSINES, Usługi Szkoleniowe i Marketingowe, Natalia Różańska, 49-314 Pisarzowice, Kościerzyce 130, reprezentowaną przez Natalie Różańską – właściciela firmy, w związku z  doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.
Dla grupy Nr II (z miejscem szkolenia Grodków):
Usługi Edukacyjne, Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk S.C., ul. Krakowska 31K, 49-200 Grodków, reprezentowaną przez Krzysztofa Ząbkowskiego oraz Jolantę Pietruk, będącymi wspólnikami spółki cywilnej, w związku z  doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
Wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Adres: ul. Armii Krajowej 32
Telefon: (077) 44 41 390 do 2
Fax:    (077) 44 41 390 do 2 wew. 34
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Nowicki
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie szkolenia kompleksowego dla dwóch grup po 12 osób w zakresie przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku magazynier w ramach projektu „Wracamy do pracy” w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich regionie, współfinansowanego z EFS.
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Umowa została zawarta z PRO SILESIA Sp. z o.o., 45-057 Opole, ul. Ozimska 14-16., reprezentowaną przez Radosława Wociala – Prezesa Zarządu, w związku z dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
 
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.

 

Nazwa dokumentu: Wyniki zamówień
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-02-26 13:48:53
Data udostępnienia informacji: 2010-02-26 13:48:53
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-30 09:05:56

Wersja do wydruku...

corner   corner