logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
minus Ogłoszenia o przetargach
   plus Ogłoszenia bieżące
   minus Ogłoszenia archiwalne
      minus 2004 rok
      plus 2006 rok
      plus 2007 rok
      plus 2008 rok
      plus 2009 rok
      minus 2010 rok
         plus 26.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 23.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
         plus 02.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli biurowych do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę szkoleniową na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych pn. „Brukarz z uprawnieniami specjalistycznymi”
         plus 29.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę, na przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania wg standardów BSA oraz audytu bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Urzędu
         plus 23.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         plus 08.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług w zakresie badań profilaktycznych na rzecz pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu oraz osób bezrobotnych
         minus 25.01.2010 - Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "ABC przedsiębiorczości, czy jak rozpocząć działalność gospodarczą"
            minus 1.03.2010 - Ogłoszenie o zawarciu umowy
            minus 16.02.2010 - Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
            minus 28,01,2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
            minus 28.01.2010 - Zawiadomienie o proteście
            minus 28.01.2010 - Odpowiedź na protest
            minus 27.01.2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
            minus 27.01.2010 - Modyfikacja SIWZ
      plus 2011 rok
      plus 2012 rok
      plus 2013 rok
      plus 2014 rok
      plus 2015 rok
      plus 2016 rok
      plus 2017 rok
      plus 2018 rok
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 27.01.2010r.

OR-3411-1/2010

Dot. postępowania na organizację i przeprowadzenie szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie: „ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami), wyjaśniam treść SIWZ:

Pytanie 1:

W związku z zapisem w pkt. III.3.: przewidywana liczba godzin szkolenia: „co najmniej 30 godzin dydaktycznych zegarowych” - czy Zamawiający zakłada prowadzenie zajęć w następujący sposób: 45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy?

Odpowiedź:

Przewidywana liczna godzin szkolenia wynosi co najmniej 30 godzin dydaktycznych tygodniowo, które są tym samym godzinami zegarowymi.

Pytanie 2:

W związku z zapisem w pkt. III.9.: „Zajęcia winny być prowadzone z wykorzystaniem komputera i internetu.” proszę o wyjaśnienie, czy:

a) Wykonawca musi zapewnić uczestnikom dostęp do komputerów w trakcie realizacji całego szkolenia, czy tylko w trakcie jego części?

b) czy uczestnicy szkolenia posiadają znajomość podstawowej obsługi komputera?
 

Odpowiedź:

Wykonawca musi zapewnić dostęp do komputera w części praktycznej. Zamawiający przyjmuje, że osoby będące uczestnikami szkolenia, posiadają znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowym.

Pytanie 3:

W związku z zapisem w pkt. III.12.: „Wykonawca winien zapewnić dla zamiejscowych uczestników szkolenia zimne i gorące napoje oraz poczęstunek (kanapki).” - w celu sporządzenia oferty w sposób rzetelny oraz prawidłowej kalkulacji kosztów szkolenia, proszę o informację ilu będzie zamiejscowych uczestników szkolenia? Ponadto czy Zamawiający planuje podzielić kolejne grupy na uczestników miejscowych i zamiejscowych, czy też nie (wtedy w sytuacji, gdzie w grupie 15-osobowej będzie np. 7 osób zamiejscowych i 8 miejscowych, może to spowodować niezręczną sytuację, gdzie zamiejscowi uczestnicy będą otrzymywać napoje i poczęstunek, a miejscowi nie)

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem dokonano modyfikacji SIWZ poprzez usunięcie pkt. III.12.
 

Pytanie 4:

W związku z zapisem w pkt. III.16: „Zajęcia praktyczne w ramach grupy winny być prowadzone przez dwóch instruktorów” - czy konieczne jest prowadzenie zajęć przed dwóch instruktorów w tym samym czasie, czy może należy podzielić ilość godzin praktycznych szkolenia między dwóch trenerów, którzy będą je prowadzić samodzielnie lub wskazać w ofercie dwóch trenerów, z których tylko jeden będzie prowadził zajęcia praktyczne dla danej grupy, w zależności od terminu realizacji zajęć?

Odpowiedź:

Zajęcia praktyczne w ramach grupy winny być prowadzone przez dwóch instruktorów jednocześnie.

Pytanie 5:

W związku z pismem w pkt. VI.12.: „wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług szkoleniowych z zakresu „ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą”, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w okresie jej prowadzenia o wartości podobnej do obecnego zamówienia, z podaniem liczby przeszkolonych osób, przedmiotu, okresu realizacji oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (zawierających dokładną liczbę przeszkolonych osób) proszę o wyjaśnienie:

a) jaką ilość szkoleń należy wykazać w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

b) czy szkolenia zamieszczone w wykazie mają posiadać wartość podobną do przedmiotowego zamówienia, czy muszą obejmować ilość osób podobną do przewidzianej przez Zamawiającego?

c) czy przez szkolenia podobne Zamawiający rozumie szkolenia, gdzie w ramach programu ich realizacji uczestnicy sporządzili biznesplany?

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem dokonano modyfikacji SIWZ w pkt. VI.12.

 

                                                      Z up. Starosty

                                                  Zbigniew Kłaczek

                                                          Dyrektor

                                          Powiatowego Urzędu Pracy

                                                        w Brzegu

Ilość odwiedzin: 974
Nazwa dokumentu: 27.01.2010 - Wyjaśnienia do SIWZ
Osoba, która wytworzyła informację: Maja Giżycka
Osoba, która odpowiada za treść: Maja Giżycka
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-27 13:29:36
Data udostępnienia informacji: 2010-01-27 13:29:36
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-27 13:38:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner