logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty prawne
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
plus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
minus Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 CUDZOZIEMCY
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
minus Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
minus Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

 

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 9 ust pkt. 9 opracowywanie analiz rynku pracy, monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zadaniem samorządu powiatowego. Monitoring zawodów pozwoli Państwu na formułowanie wniosków, krótkotrwałych prognoz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego.

Z zawodem deficytowym na rynku pracy spotykamy się wtedy, gdy istnieje wyższe zapotrzebowanie na zatrudnienie w danym zawodzie niż ilość osób poszukujących pracy w tym konkretnym zawodzie. Zawód nadwyżkowy występuje w przypadku, gdy zapotrzebowanie ze strony rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukująca pracy w tym zawodzie. Raport powstał na podstawie informacji zgromadzonych w tutejszym Urzędzie Pracy dotyczących osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy wg specjalności a także zgłoszonych ofert pracy według Polskiej Klasyfikacji Działalności, informacji prasowych o ofertach zatrudnienia.

 

Poniżej   przedstawiamy  link  do   pobrania  plików  z Raportami zawodów deficytowych  i nadwyżkowych: http://www.pup.brzeg.pl/urzad/monitoring.html

Ilość odwiedzin: 13182
Nazwa dokumentu: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-01-30 12:49:25
Data udostępnienia informacji: 2009-01-30 12:49:25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-12 12:28:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner