logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
minus Akty prawne
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
plus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
minus Regulamin zamówień o wartości niżeszej niż 130 tys. zł
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH LUB SŁABOSŁYSZĄCYCH
minus Informacje dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
minus Deklaracja dostępności
minus Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
minus Wyciąg z rejestru tłumaczy PJM, SJM, SKOGN
minus Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu


 

Komunikat o wznowieniu bezpośredniej obsługi klientów

 

Wznawiamy bezpośrednią obsługę klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu i w Filii w Grodkowie od 14.06.2021 r. do 25.06.2021 r.

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1400 można na miejscu załatwić urzędowe czynności i uzyskać potrzebne informacje.

Jednak ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność podejmowania działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa wskazane jest, aby w pierwszej kolejności załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W dalszym ciągu obowiązuje stan epidemii i wizyta osobista w Urzędzie możliwa jest wyłącznie w maseczce zakrywającej usta i nos.

W trakcie wizyty w Urzędzie należy zachować bezpieczny dystans 1,5 m, a po wejściu do budynku dokonać dezynfekcji rąk.

Klienci bez maseczki ochronnej nie będą obsłużeni.

W przypadku rejestracji osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, zachęcamy do jej dokonania poprzez portal praca.gov.pl lub z użyciem karty rejestracyjnej w formie papierowej, którą można pobrać klikając w link https://brzeg.praca.gov.pl wydrukować, wypełnić i pozostawić w specjalnie przeznaczonej skrzynce umieszczonej przed budynkiem urzędu (dostępnej całą dobę).

Karty rejestracyjne można również pobrać w urzędzie na parterze.
 

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE POWSTRZYMAĆ SIĘ OD WIZYTY W URZĘDZIE,
JEŻELI WYSTĘPUJĄ OBJAWY
GORĄCZKI, BÓLU GARDŁA LUB PRZEZIĘBIENIA.

 

Jeżeli jest to możliwe, wizyta interesanta w Urzędzie powinna nastąpić bez osób towarzyszących.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu biurowym nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny

 

W związku z zastosowaniem w Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018r.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje..

(kliknij w link aby przeczytać)

 

 

 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie strony BIP
 
 
Marcin Bystrzycki
ul. Armii Krajowej 32
tel. 077 4441390-92 wew. 146
corner   corner