logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r., realizuje projekt pn. „Aktywni” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”

Całkowity koszt projektu to 4.368.620,71 zł. Projekt skierowany jest do 616 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu.

W ramach projektu przewiduje się takie zadania jak:

 1. staże zawodowe dla 216 osób, w tym w szczególności dla:

    - 40 osób w wieku 15-25 lata

- 20 osób w wieku 15-25 lata z terenów wiejskich

30 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

 • 15 osób niepełnosprawnych
 • 20 osób długotrwale bezrobotnych
 • 20 osób zamieszkujących tereny wiejskie

40 osób w wieku 50-64 lata

-50 osób w wieku 15-30 lata

 1. jednorazowe dotacje dla 120 osób wyrażających chęć podjęcia działalności gospodarczej w wysokości do 19 660 zł, w szczególności dla:

8 osób w wieku 15-25 lata

16 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

 • 2 osób niepełnosprawnych
 • 12 osób długotrwale bezrobotnych
 • 12 osób zamieszkujących tereny wiejskie

8 osób w wieku 50-64 lata

- 9 osób w wieku 15-30 lata

 

 1. szkolenie „Nabywanie umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy” (m.in. analiza niepowodzeń, bilans własnych umiejętności, dokumenty aplikacyjne, rozmowa kwalifikacyjna) dla 250 osób bezrobotnych

26 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

 • 18 osób niepełnosprawnych
 • 20 osób długotrwale bezrobotnych
 • 8 osób zamieszkujących tereny wiejskie

250 osób w wieku 50-64 lata

  

Szkolenie trwa 3 tygodnie (80 godzin szkoleniowych) i odbywać się będzie w Klubie Pracy w PUP Brzeg

 

    4.   szkolenia zawodowe dla 30 osób wg. bieżących potrzeb i pod miejsca pracy:

 

8 osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

 • 8 osób długotrwale bezrobotnych

10 osób w wieku 50-64 lata

3 osób w wieku 15-30 lata

 

Zapraszamy pracodawców, osoby bezrobotne oraz tegorocznych absolwentów do wzięcia udziału w projekcie.

 

Nazwa dokumentu: Aktywni
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Będkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Będkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05 14:51:21
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05 14:51:21
Data ostatniej aktualizacji: 2013-08-19 12:27:04

Wersja do wydruku...

corner   corner