logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
   minus Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
   minus Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych PFRON
   minus Refundacja kosztów wyposażenia bądź doposażenia miejsca pracy
   minus Refundacja kosztów wyposażenia bądź doposażenia miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych PFRON
   minus Prace interwencyjne
   minus Refundacja części kosztów za zatrudnienie osób -30
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Druki do pobrania

Dla Państwa wygody przygotowaliśmy zbiór wniosków i formularzy, niezbędnych przy załatwianiu spraw w naszym Urzędzie. Każdy formularz można sobie pobrać, zapisać na swoim komputerze lokalnym, wypełnić i wydrukować. Część plików jest spakowana w formacie .zip

Poniżej znajdują się załaczniki wraz z opisem.

Załączniki do pobrania: 2003-06-29 10:36:26 - Wniosek na szkolenie (41.00 kB)
2003-06-29 10:39:11 - Wniosek o refundację wykonania robót publicznych (25.50 kB)
2003-09-10 08:27:34 - Wniosek na roboty publiczne (8.87 kB)
2003-09-11 09:34:23 - Pomoc publiczna - formularz (6.34 kB)
2007-04-10 08:32:06 - Wniosek na staż (59.00 kB)
2007-06-21 12:33:05 - Wniosek na organizację prac interwencyjnych (392.50 kB)
2007-06-21 12:33:05 - Wniosek o zwrot poniesionych kosztów w związku z zatrudnianiem bezrobotnych na pracach interwencyjnych (28.00 kB)
2007-07-02 09:39:07 - Lista obecności staż (30.50 kB)
2007-07-02 09:42:17 - Sprawozdanie z przygotowania zawodowego (29.50 kB)
2007-07-02 09:42:46 - Sprawozdanie staż (23.00 kB)
2007-11-14 10:30:56 - Wniosek - Zgłoszenie Wolnego Miejsca Zatrudnienia Lub Przygotowania Zawodowego (65.10 kB)
2008-02-05 13:15:34 - Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - Obywatelowi Białorusi, Rosji lub Ukrainy (38.00 kB)
2008-02-06 09:38:26 - Wniosek o dotację (170.00 kB)
2008-02-06 12:13:20 - Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (881.00 kB)
2008-02-06 12:15:14 - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (1.42 MB)
2008-02-06 14:15:51 - Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (300.00 kB)
2008-03-14 11:14:05 - Wniosek o przygotowanie zawodowe (61.00 kB)
2008-09-24 13:51:09 - Deklaracja pracodawcy-studia podyplomowe (39.00 kB)
2008-09-24 13:51:57 - Oświadczenie kandydata na studia podyplomowe (24.50 kB)
2008-09-24 13:52:21 - Oświadczenie pracodawcy (69.50 kB)

Nazwa dokumentu: Zbiór stosownych wniosków i formularzy, składanych w naszym Urzędzie
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data udostępnienia informacji: 2003-06-29 10:25:05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-07 13:51:38

Wersja do wydruku...

corner   corner