logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
   minus 2019
   plus 2018
   minus 2017
   minus 2016
   minus 2014
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 Brzeg, dn. 01.10.2014r.

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, na podstawie art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20.04.2004r. (Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z dn. 14.05.2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 639 z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracowdawców w wieku powyżej 45 roku życia, tj:

  • studiów podyplomowych,
  • kursów,
  • egzaminów.

 

Wnioski przyjmowane będą do wykorzystania limitu środków finansowych
w kwocie 48.932,00 zł., nie później niż do 31.10.2014r. Decyduje data wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu.

Wypełniony wzór wniosku dostępny jest na stronie

http://pup.brzeg.pl/firma/kraj_fund_szkol.html

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest:

 Bartosz Banasiuk -  Specjalista ds. rozwoju zawodowego

tel. 77/444-13-90 do 92 wew. 159, pok. 29

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu

ul. Armii Krajowej 32

49-300 Brzeg

 

Zastępca Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Nazwa dokumentu: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Osoba, która wytworzyła informację: Bartosz Banasiuk
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Banasiuk
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2014-10-01 11:37:08
Data udostępnienia informacji: 2014-10-01 11:37:08
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-01 11:46:20

Wersja do wydruku...

corner   corner