logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dnia 30 marca 2011r.
OR-3411-1/2011
 
 
 
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
        
 
 
 
W związku z art. 93punkt 1 podpunkt 1)ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113 poz.759 z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych) informuję, o unieważnieniu (zgodnie z art. 93 paragraf 1 punkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych) postępowania o udzielenie zamówieniaw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników PUP w Brzegu. Usługi polegające na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu. Usługi zdrowotne dla bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Badania psychologiczne polegające na wydaniu orzeczenia o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic.
 
W związku z tym, że do godziny 10:00 dnia 30.03.2011 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędy Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Nazwa dokumentu: 31.03.2011 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-03-31 09:34:30
Data udostępnienia informacji: 2011-03-31 09:34:30
Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-31 09:45:26

Wersja do wydruku...

corner   corner