logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dnia 28 stycznia 2010r.
OR-3411-1/2010
                                                                                                         
Zamawiający:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
49-300 Brzeg
Ul. Armii Krajowej 32
 
 
Protestujący:
                                                 Wojewódzki Zakład Doskonalenia zawodowego
 45-301 Opole
        Ul. Małopolska 18
 
ODPOWIEDŹ NA PROTEST
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe pn. „ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 21434-2010 z dnia 25 stycznia 2010r.
 
 
W związku ze złożeniem w dniu 27 stycznia 2010r. do siedziby Zamawiającego pismem z dnia 27 stycznia 2010r. protestu przez firmę Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego zwaną „Protestującym”, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu działając na podstawie art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia na podstawie art. 183 ust. 4 Pzp, że protest został uznany w całości jako zasadny. 
 
UZASADNIENIE
 
Zamawiający po zapoznaniu się z treścią protestu, protest uznaje w całości:
 
Protestujący zarzuca Zamawiającemu, iż w formularzu oferty w. wym. zamówienia widnieje błędny zapis, który brzmi …” przystępując do udziału w prowadzonym postępowaniu z wolnej ręki pn. ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą” dla 300 osób.
 
W związku z powyższym Protestujący zarzuca Zamawiającemu błąd formalny.
 
W związku z powyższym Zamawiający po przeanalizowaniu treści niniejszego protestu jak również stawianych w nich zarzutów postanowił jak na wstępnie i uznał protest w całości jako zasadny.
 
Prawidłowe brzmienie w. być. cyt. „przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą”, dla 300 osób.
 
 
Pouczenie:
 
Zamawiający przesyłając rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) od niniejszego rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje środek ochrony prawnej w formie odwołania.
 

        Z up. Starosty

             Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

                           Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Nazwa dokumentu: 28.01.2010 - Odpowiedź na protest
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-28 10:51:54
Data udostępnienia informacji: 2010-01-28 10:51:54
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-28 11:05:06

Wersja do wydruku...

corner   corner