logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg, dn. 15 grudnia 2009r.
Powiatowy Urząd Pracy
w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje o zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Nr sprawy: OR -3411 – 3/2009
Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
ul. Armii Krajowej 32
49-300 Brzeg
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - pakiet nr I
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę wśród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 
Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz,  ul. św. Jana 11, 44-200 Rybnik
       W wyniku wyboru oferty w/w Wykonawcy w dniu 10 grudnia 2009r. zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.
       W/w umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie informacji publicznej w myśl art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 
Dyrektor
Powiaotwego Urzędu Pracy
w Brzegu
Zbigniew Kłaczek
 

 

Nazwa dokumentu: 15.12.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy - Pakiet 1
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sawer
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sawer
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2009-12-15 10:53:47
Data udostępnienia informacji: 2009-12-15 10:53:47
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-15 13:36:52

Wersja do wydruku...

corner   corner