logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu                                          Brzeg, dnia 05 sierpnia 2009r.

ul. Armii Krajowej 32

49 – 300 Brzeg

Znak sprawy: OR-3411-2/2009


 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego – pakiet nr 3 – Zakup kompleksowego systemu archiwizacji danych oraz sprzętowego urządzenia zabezpieczającego połączenia w sieci LAN i na styku sieci WAN, znak sprawy: OR-3411-2/2009


 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PODSTAWIE

ART. 92 UST. 2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)


 

Zamawiający, Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32,

49 – 300 Brzeg, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego – pakiet nr 3 – Zakup kompleksowego systemu archiwizacji danych oraz sprzętowego urządzenia zabezpieczającego połączenia w sieci LAN i na styku sieci WAN , jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożona przez niego oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu.


 

Cena wybranej oferty w kwocie brutto: 63 000 zł PLN

Oferta z najniższą ceną w kwocie brutto: 63 000 zł PLN


 

Informacje dotyczące oceny i porównania złożonych ofert:

W postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia ofertę złożyła jedynie w/w firma.


 

Zastępca Dyrektora

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Jolanta Markiewicz

Nazwa dokumentu: 05.08.2009 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiet 3
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dawidowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dawidowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-05 14:51:41
Data udostępnienia informacji: 2009-08-05 14:51:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-05 14:58:52

Wersja do wydruku...

corner   corner