logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 
PP-3411-12/2009                                                    Brzeg, dn. 09-06-2009r                                
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r.Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami.) ogłasza, że w wyniku prowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 66 w oparciu o art. 5 ust.1 ustawy PZP) o wartości do 14.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia do 9 osób bezrobotnych pn. „montażysta /składacz okien - kod zawodu – 713501 z elementami zawodu operator obrabiarek sterowanych numerycznie kod zawodu : 821107, umowa zostaje zawarta z instytucją Szkolącą:   Progress & Business Usługi Szkoleniowe i Marketingowe Natalia Różańska Kościerzyce 130 .
Wyboru jednostki dokonano na podstawie doświadczenia firmy w prowadzeniu szkoleń z w/w zakresu , posiadania wyspecjalizowanej kadry oraz zapewnieniu najwyższej jakości przy najbardziej konkurencyjnej cenie.
 
 
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Adres: ul. Armii Krajowej 32
Telefon: (077) 44 41 390 do 2
Fax:    (077) 44 41 390 do 2 wew. 34
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Nowicki
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie szkolenia kompleksowego dla grupy 12 - osobowej w zakresie przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku księgowego – prowadzenie księgowości dla MŚP, w ramach projektu „Wracamy do pracy” w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich regionie, współfinansowanego z EFS.
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
PROGRESS & BUSSINES, Usługi Szkoleniowe i Marketingowe, Natalia Różańska, 49-314 Pisarzowice, Kościerzyce 130, reprezentowaną przez Natalie Różańską – właściciela firmy, w związku z  doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Adres: ul. Armii Krajowej 32
Telefon: (077) 44 41 390 do 2
Fax:    (077) 44 41 390 do 2 wew. 34
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Nowicki
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie szkolenia kompleksowego dla dwóch grup szkoleniowych po 12 osób w zakresie przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku pracownik administracyjny w ramach projektu „Wracamy do pracy” w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich regionie, współfinansowanego z EFS.
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Umowa została zawarta z:
Dla grupy Nr I (z miejscem szkolenia Brzeg):
PROGRESS & BUSSINES, Usługi Szkoleniowe i Marketingowe, Natalia Różańska, 49-314 Pisarzowice, Kościerzyce 130, reprezentowaną przez Natalie Różańską – właściciela firmy, w związku z  doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.
Dla grupy Nr II (z miejscem szkolenia Grodków):
Usługi Edukacyjne, Krzysztof Ząbkowski, Jolanta Pietruk S.C., ul. Krakowska 31K, 49-200 Grodków, reprezentowaną przez Krzysztofa Ząbkowskiego oraz Jolantę Pietruk, będącymi wspólnikami spółki cywilnej, w związku z  doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
Wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.
 
 
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Adres: ul. Armii Krajowej 32
Telefon: (077) 44 41 390 do 2
Fax:    (077) 44 41 390 do 2 wew. 34
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Nowicki
 
Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie szkolenia kompleksowego dla dwóch grup po 12 osób w zakresie przygotowania do wykonywania pracy na stanowisku magazynier w ramach projektu „Wracamy do pracy” w ramach ZPORR 2004-2006, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich regionie, współfinansowanego z EFS.
 
Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Umowa została zawarta z PRO SILESIA Sp. z o.o., 45-057 Opole, ul. Ozimska 14-16., reprezentowaną przez Radosława Wociala – Prezesa Zarządu, w związku z dużym doświadczeniem zawodowym oraz wysoką jakością programu szkolenia.
 
Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki.

 

Nazwa dokumentu: Wyniki zamówień
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-04-30 13:48:53
Data udostępnienia informacji: 2009-04-30 13:48:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-09 10:56:11

Wersja do wydruku...

corner   corner