logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Brzeg,dn.06-02-2009r

Znak sprawy PP.3411-02/09

Ogłoszenie

o modyfikacji do przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia osób bezrobotnych ”Nowoczesny Magazynier”(CPV 80500000-9 usługi szkolenia zawodowego).


 

Na podstawie 38 ust 4 ustawy Prawo o zamówieniach publicznych z dn.29- 01-2004 r (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)

zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W następujący sposób :

  1. Zamawiający dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia załącznika nr 1a SIWZ - wzór umowy.


 

W załączniku- załącznik nr 1a SIWZ – wzór umowy jest :

§ 4pkt.3


 

program szkolenia winien obejmować 30 godzin zegarowych zajęć tygodniowo”

po modyfikacji winien brzmieć:

§ 4pkt.3

program szkolenia winien obejmować co najmniej 30 godzin zegarowych zajęć tygodniowo”


 

  1. Zamawiający wydłużając termin składania ofert dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków punkt XIV opis sposobu przygotowania ofert pkt.11 jest:”Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: „Nazwa wykonawcy, adres”„Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg„Oferta na szkolenie „Nowoczesny magazynier” NIE OTWIERAĆ PRZED < 10 marca 2009 godz. 10:15>

Po modyfikacji winien brzmieć pkt.11 brzmi:

”Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: „Nazwa wykonawcy, adres”„Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32, 49-300 Brzeg”„Oferta na szkolenie „Nowoczesny magazynier ”NIE OTWIERAĆ PRZED < 16 marca 2009r. godz. 10:15> „

  1. Zamawiający wydłużając termin składania i ofert dokonał modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków punkt XV miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt. 2 i 3 jest :” 2.Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2009r. o godz. 10:00. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 marca 2009r. o godz. 10:15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32”.

Po modyfikacji winien brzmieć pkt. 2 i pkt.3:

2.Termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2009r. o godz. 10:00. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2009r. o godz. 10:15 w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Brzegu przy ul. Armii Krajowej 32”.

 

W związku z powyższym zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16 marca 2009r do godziny 10.00 .Otwarcie ofert wyznacza się na dzień 16 marzec 2009r o godzinie 10.15.

Nazwa dokumentu: 06.03.2009 - Ogłoszenie o modyfikacji do przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Murgrabia
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-06 13:49:25
Data udostępnienia informacji: 2009-03-06 13:49:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-06 14:01:13

Wersja do wydruku...

corner   corner