logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


SZANOWNY PRACODAWCO

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. kontynuuje realizuję projektu pn. ?Aktywność Twoją szansą?, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006.

          Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres do 24 miesięcy.

           Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długofalowego bezrobocia; zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez szkolenia zawodowe; organizację miejsc przygotowania zawodowego w miejscu pracy; przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje).

           Przewiduje się, że w ramach projektu objętych zostanie 446 osób bezrobotnych, w tym szkoleniami – 295 osób, dotacje otrzyma 97 osób oraz 54 osób skierowanych zostanie do pracodawców w celu odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

           Realizacja powyższego projektu będzie możliwa jedynie przy aktywnym udziale lokalnych przedsiębiorców tworzących miejsca przygotowania zawodowego oraz wyrażających chęć zatrudnienia przeszkolonych beneficjentów ww. projektu.

   

Z a p r a s z a m    d o     w s p ó ł p r a c y

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 
SZANOWNY PRACODAWCO
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. kontynuuje realizuję projektu pn. ?Twoja szansa?, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres do 24 miesięcy oraz do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowegopoprzez szkolenia zawodowe; organizację staży; przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje).

Przewiduje się, że w ramach projektu objętych zostanie 355 osób bezrobotnych. Szkoleniami objętych zostanie 221 osób, dotacje otrzyma 30 osób oraz 104 osoby zostaną skierowane w celu odbycia stażu w miejscu pracy.

Realizacja powyższego projektu będzie możliwa jedynie przy aktywnym udziale lokalnych przedsiębiorców tworzących miejsca stażu oraz wyrażających chęć zatrudnienia przeszkolonych beneficjentów ww. projektu.

 

Z a p r a s z a m    d o     w s p ó ł p r a c y

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że w okresie 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. kontynuuje realizację projektu
pn. ?Twoja szansa? który  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego oraz promocja zatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres
do 24 miesięcy oraz do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy wsparcia to: szkolenia zawodowe – 105 osób (ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą, Szkolenia językowe, Specjalista – monter klimatyzacji, Kierowca – operator wózków jezdniowych, Instalator sieci wodno – kanalizacyjnych oraz szkolenia indywidualne pod miejsce pracy), staże – 34 osoby, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 10 osób. Formami wsparcia towarzyszącego są usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy zainteresowanych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        pracodawców o składanie wniosków na staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój nr 10
(I piętro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        osoby bezrobotne, kwalifikujące się do udziału w projekcie proszone są o kontakt z Wydziałem Pośrednictwa Pracy (pok. nr 1) lub Wydziałem Instrumentów Rynku Pracy (pok. 7) Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że w okresie 01.01.2007r. do 31.12.2007r. kontynuuje realizuję projektu pn. ?Aktywność Twoją szansą?, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długofalowego bezrobocia poprzez niedopuszczenie do niego oraz poprzez próbę jego zmniejszania. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres do 24 miesięcy.

Projektem objętych zostanie 231 osób. Formy wsparcia to: szkolenia zawodowe – 145 osób (Pracownik magazynowy, ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą, Spawanie podstawowe 2 metodami MAG i TIG; Szkolenia językowe, Kierowca – operator wózków jezdniowych, Monter stolarki PCV, Obsługa agregatów tynkarskich, Instalator sieci wodno – kanalizacyjnych oraz szkolenia indywidualne pod miejsce pracy), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 26 osób, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 60 osób. Formami wsparcia towarzyszącego są usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Prosimy zainteresowanych:

  • pracodawców o składanie wniosków na przygotowanie zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32, pokój nr 8 (I piętro)

  • osoby bezrobotne, kwalifikujące się do udziału w projekcie o kontakt z Wydziałem Pośrednictwa Pracy (pok. nr 1) lub Wydziałem Instrumentów Rynku Pracy (pok. 7, 10) Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 

 

 

 

 

 SZANOWNY PRACODAWCO


 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w okresie od 01.01.2006r. do 31.05.2007r. realizuje projekt pn. ?Twoja szansa?, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres do 24 miesięcy oraz do osób w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.

Celem projektu jest umożliwienie młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez szkolenia zawodowe; organizację staży; przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje).

Przewiduje się, że w ramach projektu objętych zostanie 369 osób bezrobotnych. Szkoleniami objętych zostanie 215 osób, dotacje otrzyma 10 osób oraz 144 osoby zostaną skierowane w celu odbycia stażu w miejscu pracy.

Realizacja powyższego projektu będzie możliwa jedynie przy aktywnym udziale lokalnych przedsiębiorców tworzących miejsca stażu oraz wyrażających chęć zatrudnienia przeszkolonych beneficjentów ww. projektu.


Z a p r a s z a m   d o   w s p ó ł p r a c y


Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNY PRACODAWCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w okresie od 01.01.2006r. do 31.05.2007r. realizuje projekt pn. ?Aktywność Twoją szansą? współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia (z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres do 24 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długofalowego bezrobocia; zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez szkolenia zawodowe; organizację miejsc przygotowania zawodowego w miejscu pracy; przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiduje się, że w ramach projektu objętych zostanie 326 osób bezrobotnych. Szkoleniami objętych zostanie 220 osób, dotacje otrzyma 15 osób oraz 91 osób skierowanych zostanie w celu odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja powyższego projektu będzie możliwa jedynie przy aktywnym udziale lokalnych przedsiębiorców tworzących miejsca przygotowania zawodowego oraz wyrażających chęć zatrudnienia przeszkolonych beneficjentów ww. projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z a p r a s z a m    d o     w s p ó ł p r a c y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Kłaczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowego Urzędu Pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Brzegu

 

 

 

 

 

                    

 

RUSZA PROGRAM ?CZYNSZ? I PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu rozpoczyna  od 1 marca 2006r realizację programu ?Czynsz? . Jest on kierowany do osób bezrobotnych zadłużonych z tytułu opłat za czynsze i spełniających dodatkowo jedno z kryterium do skierowania w ramach robót publicznych:

-         długotrwale bezrobotny (zarejestrowany co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         bezrobotny powyżej 50 roku życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         bezrobotny samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do lat 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PUP w Brzegu refunduje pracodawcom wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przy realizacji programu ?Czynsz? w wysokości 900 zł miesięcznie + składka ZUS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Chętne osoby proszone są o kontakt z Wydziałem Pośrednictwa Pracy PUP w Brzegu, ul. A. Krajowej 32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Na terenie powiatu brzeskiego program będzie realizowany w 3 gminach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lewin Brzeski- wykonawca - Zarząd Mienia Komunalnego 20 miejsc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Grodków-wykonawcy:- Urząd Miejski w Grodkowie 6 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     -Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie 7 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     - Sp. z o.o. ?Komunalnik? w Grodkowie  7 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Brzeg-wykonawcy: -Zakład Higieny Komunalnej Sp.. z o.o. w Brzegu- 15 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                - Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu- 2 osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 w Brzegu-  12 osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu - 2 osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                - nowa jednostka administracyjna powstała z połączenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gospodarstwa Pomocniczego przy Urzędzie Miasta w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Brzegu  i Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Brzegu –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 23 osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ze względu na ograniczoną wysokość środków finansowych przyznanych dla Powiatu Brzeskiego na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2006r, program uruchomiono wstępnie na 3 miesiące. Planowany koszt robót publicznych wynosi ok. 299280  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Chętne osoby proszone są o kontakt z Wydziałem Pośrednictwa Pracy PUP w Brzegu, ul. A. Krajowej 32  pok. nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ponadto informujemy, że w dniu 9 lutego 2006r na wniosek Gminy Miasto Brzeg  zostało podpisane Porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w Brzegu. W miesiącach od lutego 2006r do grudnia 2006r planuje się objąć pracami ok. 106 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Brzegu bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń opieki społecznej. Każdy bezrobotny może wykonywać prace do 10 godzin tygodniowo nie tracąc statusu osoby bezrobotnej. Za jedną godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych otrzymuje się świadczenie w wysokości 6 zł . Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu refunduje za każdą godzinę 3,60 zł, pozostałą cześć świadczenia pokrywa Gmina Miasto Brzeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Od marca 2006r ruszają również prace społecznie użyteczne w gminie Lubsza i Lewin Brzeski.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                            Brzeg, dnia 10.11.2005

                                          

                      

 

    Edukacja i Kultura

 

Leonardo da Vinci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza do udziału w projekcie ?Brzeski rolnik w Unii Europejskiej? realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnikami mogą być osoby bezrobotne, które ukończyły szkołę o kierunku rolnictwo i ogrodnictwo, deklarujące chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz mające zamiar podjąć pracę w rolnictwie. W projekcie udział weźmie 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy projekt zapewni możliwość uzupełnienia dotychczasowego cyklu kształcenia w Holandii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu przewidziano 2 miesięczną nieodpłatną praktykę zawodową w gospodarstwach rolnych w Holandii. Wyjazd na praktykę do Holandii planowany jest na 4 marca 2006r. i powrót 6 maja 2006 r. poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-kulturowym – 96 godzin. Przygotowanie kulturowo językowe planujemy rozpocząć w styczniu 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności, jakie rozwiną uczestnicy projektu w czasie trwania stażu zawodowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Wzbogacenie wiedzy dotyczącej organizacji i nowoczesnych technik produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Kooperatywnej współpracy zakładów rolnych oraz ogrodniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Organizacji marketingu w rolnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Przyswojenia metod sortowania, przechowywania i logistyki płodów rolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnikom zapewniamy i opłacamy: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i przejazd do Holandii i z powrotem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia udziału w projekcie – pokój 21, II piętro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y  !!!

 

 

 

                                                                            Brzeg, dnia 22.08.2005

 

SZANOWNY PRACODAWCO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005r. realizuje projekty współfinansowane z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 –2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. ?Aktywizacja zawodowa młodzieży Powiatu Brzeskiego w 2005r.? skierowany jest do osób bezrobotnych do 25 roku życia pozostających w ewidencji do 24 miesięcy, w tym absolwentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja powyższego projektu ma celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego oraz promocja zatrudnienia poprzez organizację miejsc staży oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektem zostanie objętych 290 beneficjentów ostatecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. ?Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych w Powiecie Brzeskim w 2005r.? skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu przez okres do 24 miesięcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia lub zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez szkolenia zawodowe oraz organizację miejsc przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tymi formami wsparcia objętych zostanie 100 osób bezrobotnych kwalifikujących się do uczestnictwa w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja powyższych projektów będzie możliwa jedynie przy aktywnym udziale lokalnych przedsiębiorców tworzących miejsca stażu i przygotowania zawodowego dla beneficjentów ww. projektów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z a p r a s z a m y   d o     w s p ó ł p r a c y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear Employer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            From January 1st 2005 to December 31st 2005 the Labour Office in Brzeg is making the ESF projects under the 2004-2006 Operational Programme 1.2 and 1.3  in terms of HR Development Sectoral Programme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            The project ?Vocational Activity of the Youth in Brzeg?s District in 2005? is addressed to both the unemployed till 25 years of age ( registered in the Labour Office till 24 months)  and university graduates who are not older than 27years of age.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The objective of the above mentioned project is  to gain vocational experience and to promote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

employment through organising in-service training at work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The said project will involve 290 final beneficiaries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            The project ?Vocational Activity of Long-term Unemployment in Brzeg?s District in 2005? is addressed to the unemployed older than 25 years of age  ( registered in the Labour Office within 24 months).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            The main objective of this project is to reduce long-term unemployment  or to gain professional experience through vocational training at work. The said forms of support will cover 100 unemployed persons who qualify for the project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            The realization of the said projects will be possible only with active participation of local enterprises establishing in-service training and professional  preparation for beneficiaries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Brzeg, dnia 16.06.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu zaprasza do udziału w projekcie ?Brzeski rolnik w Unii Europejskiej? realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnikami mogą być osoby bezrobotne, które ukończyły szkołę o kierunku rolnictwo i ogrodnictwo, deklarujące chęć dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz mające zamiar podjąć pracę w rolnictwie. W projekcie udział weźmie 15 osób.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewidywany termin realizacji projektu 01.08.2005-28.02.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy projekt zapewni możliwość uzupełnienia dotychczasowego cyklu kształcenia w Holandii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu przewidziano 2 miesięczną nieodpłatną praktykę zawodową w gospodarstwach rolnych w Holandii. Wyjazd na praktykę poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-kulturowym – 96 godzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności, jakie rozwiną uczestnicy projektu w czasie trwania stażu zawodowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Wzbogacenie wiedzy dotyczącej organizacji i nowoczesnych technik produkcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Kooperatywnej współpracy zakładów rolnych oraz ogrodniczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Organizacji marketingu w rolnictwie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        Przyswojenia metod sortowania, przechowywania i logistyki płodów rolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnikom zapewniamy i opłacamy: zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i przejazd do Holandii i z powrotem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia udziału w projekcie – pokój 21, II piętro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 10.06.2005

 

 

UWAGA PRACODAWCY ZATRUDNIAJACY UCZNIÓW W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Refundacja  wynagrodzeń  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych  przed dniem  wejścia  w życie ustawy z dnia 20 grudnia 2002r  o  zmianie ustawy o  zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty Dz. U. Nr 6 poz. 65 z 2003r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 139 ust 6 ustawy do refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 grudnia 2002r o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty Dz. U. Nr 6 poz. 65 z 2003r stosuje się przepisy obowiązujące  przed dniem jej wejścia w życie , nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznacza to w praktyce, że do końca czerwca 2005r PUP wydaje decyzje administracyjne dotyczące przyznania refundacji za pracowników młodocianych zatrudnianych na podstawie w/w przepisów.  Po 30 czerwca 2005r brak będzie podstaw prawnych do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. Wnioski pracodawców o refundację złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone odmownie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu na podstawie umów o refundację zawartych przez  dyrektora PUP ( z upoważnienia Starosty) z pracodawcami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 139 ust 7 cyt. ustawy do dnia 30 czerwca 2005r powiatowe urzędy pracy refundują  na dotychczasowych zasadach wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od  wynagrodzeń za młodocianych pracowników zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu na podstawie umów o refundację zawartych między PUP a pracodawcami.

Od dnia 1 lipca 2005r Ochotnicze Hufce Pracy stają się z mocy prawa stroną umów o refundację wynagrodzeń i składek ZUS  zawartych przez PUP z pracodawcami.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu przekaże  do OHP w Opolu dokumentację dotyczącą refundacji  pracowników młodocianych na podstawie zawartych umów, a to: umowę zawartą  z danym pracodawcą, kopie umów o pracę pracowników młodocianych, informację o terminie i okresie objętym ostatnią informacją.

 

 

 

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z  Wydziałem Instrumentów Rynku Pracy PUP w Brzegu, pok. Nr 13, tel. 4164459, 4162620.

Załączniki do pobrania: 2004-05-17 12:49:57 - Projekty współfinansowane przez EFS (33.50 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenia różne
Skrócony opis: Ogłoszenia dotyczące różnych aspektów pracy urzędu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator: Marcin Bystrzycki
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator: Marcin Bystrzycki
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2003-11-19 11:33:49
Data udostępnienia informacji: 2003-11-19 11:33:49
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 12:31:05

Wersja do wydruku...

corner   corner