logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 10 września 2012r.

OR-3411-12/2012


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „PRZEPROWADZENIE  KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 20 OSÓB W RAMACH PROJEKTU „KOBIETY GÓRĄ”   PODDZIAŁANIE 6.1.1. POKL”


Zawiadomienie


Działając na podstawie art. 93 ust. 3 w związku z art. 92 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Uzasadnienie


Zamawiający informuje, iż przed jawnym otwarciem ofert, które miało nastąpić w dniu 06.09.2012r. w siedzibie Zamawiającego, doszło do naruszenia przepisu art. 86 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi następująco: "Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.". Dnia 31.08.2012 r. pracownica Sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu wykonując swoje codzienne czynności związane z przyjmowaniem korespondencji, nie zauważyła, iż jedna z dużej ilości kopert dostarczonych w tym dniu za pośrednictwem poczty jest ofertą w postępowaniu przetargowym i nieopatrznie otworzyła ją. W momencie gdy zorientowała się czego dotyczy zawartość koperty, bez dokonywania analizy treści oferty natychmiast przekazała ją z pocztą do Dyrektora. Następnie oferta została zabezpieczona zgodnie poleceniem Dyrektora i odłożona do pozostałych ofert przetargowych i zabezpieczona. Zamawiający uznał, iż aby zachować zasadę wynikającą z przepisów ustawy art. 7 ust. 3, który brzmi następująco: "Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy", zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na:

Zadanie 1 -   przeprowadzenie kursu pn. „Stylizacja paznokci z elementami masażu               dłoni i stóp”- 1 osoba;

Zadanie 2 -   przeprowadzenie kursu pn. „Kosmetyczka z elementami masażu”- 2                    osoby;

Zadanie 6 -   przeprowadzenie kursu pn. „Kurs fryzjerski”- 1 osoba.


Zamawiający jednocześnie informuje, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne postępowanie.

 

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 

 

Nazwa dokumentu: 10.09.2012 - Unieważnienie postępowania
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-10 14:28:50
Data udostępnienia informacji: 2012-09-10 14:28:50
Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 14:34:14

Wersja do wydruku...

corner   corner