logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 Brzeg, 29.08.2012r.

 

PR-I-4532-SP-1-15/2012     

 

 

 

 

              W związku z realizacją projektu pn. STAŁA PRACA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1., Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu prosi o złożenie ofert cenowych
na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjno – ortopedycznego dla uczestników projektu.

 

 

 

 

       Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 

 

1.       Rower treningowy – stacjonarny – 6 szt.

 

DANE TECHNICZNE powinny zawierać co najmniej:

-         opór magnetyczny sterowany elektronicznie;

-         min. 8 stopniowa regulacja obciążenia;

-         regulacja siedzenia w pionie i poziomie;

-         regulacja kierownicy - wielopoziomowa;

-         rolki transportowe;

-         wyważane pedały;

-         komputer z wyświetlaczem LCD i panelem dotykowym mierzącym: RPM (rytm pracy pedałów), czas, prędkość, dystans, częstotliwość pedałowania, zużycie energii, moc w watach, pomiar tętna/górna granica tętna, pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną sprawności;. Podczas postoju komputer wyświetla: datę, godzinę, temperaturę pomieszczenia;

-        koło zamachowe - 7 - 12 kg;

-     zwarta, mocna budowa odporna na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne i zadrapania;

-         zasilanie: 230 V / 50 Hz;

-         wskazane fabryczne uchwyty na akcesoria np.: na telefon lub MP3;

-         maksymalna waga użytkownika : 110 - 130 kg

 

Wyposażenie dodatkowe roweru:

 

-         przyłącze elektryczne umożliwiające podłączenie sprzętu do sieci energetycznej o długości, co najmniej 10 m z bezpiecznym izolowanym rozgałęziaczem. Przy zaoferowaniu sprzętu wysokiej klasy wymagających zasilania zewnętrznego dodatkowy komplet przyłączy elektrycznych jest niezbędny.

 

Dostarczony rower musi posiadać poniższą dokumentację :

 

-         opis techniczny oraz zdjęcie zestawu, urządzania umożliwiający identyfikację oraz wyodrębnienie części składowych lub zasadniczych elementów;

-         schemat elektryczny i elektroniczny;

-  instrukcję obsługi – zasady użytkowania, sposoby wykonywania ćwiczeń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz właściwego i bezpiecznego sposobu wykonywania ćwiczeń, zapobiegającemu trwałym uszczerbkom na zdrowiu;

-         instrukcja obsługi oraz konserwacji bieżącej, okresowej oraz rocznej;

-      certyfikat bezpieczeństwa (dopuszcza się zastąpienia certyfikatu zgodności IAF deklaracją zgodności).

-         gwarancja min. 2 lata.

 

 

 

Opis sposobu przygotowania oferty:

 

1.       Oferta powinna zawierać cenę brutto, w tym VAT za wykonanie zamówienia zgodnie z powyższym opisem.

2.       Oferta musi być czytelna i odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert cenowych..

3.       Na ofertę składa się Arkusz oferty (załącznik nr 1).

 

4.       Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych ze względu na różnorodność opisywanego sprzętu.

 


 

Kryterium wyboru ofert:

 

1.       Najniższa cena brutto.

2.       W przypadku, gdy najniższą cenę zawierać będą przynajmniej dwie oferty Zamawiający zaproponuje tym Wykonawcom, możliwość złożenia ofert dodatkowych w terminie dwóch dni.

 

 

Warunki płatności i dostawy:

 

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcą jest protokół odbioru przedmiotu zapytania.

Termin płatności do 14 dni od daty dostarczenia faktury.

 

 

Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy  składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 lub przesłać na adres e- mail: egardyna@pup.brzeg.pl

w terminie do dnia 06.09.2012r. do godz. 12:00

 

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie o cenę zakupu sprzętu rehabilitacyjno – ortopedycznego dla uczestników projektu w projekcie STAŁA PRACA”

 

Kontakt:

Ewa Gardyna - Koordynator projektu

e-mail: egardyna@pup.brzeg.pl

tel. 77/ 444-13-90 do 92 wew. 140

Załączniki do pobrania: 2012-08-29 14:18:22 - Arkusz ofertowy (191.50 kB)
2012-08-29 14:18:42 - Zapytanie ofertowe (118.13 kB)

Nazwa dokumentu: 29.08.2012 - Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert pn.: "Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego dla uczestników projektu "Stała praca""
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Gardyna
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Gardyna
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-29 14:15:59
Data udostępnienia informacji: 2012-08-29 14:15:59
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-29 14:18:51

Wersja do wydruku...

corner   corner