logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

OR-3411-8/2012                                                                                                                  Brzeg, dnia 18.06.2012 r.
 
 
 
 
                                                                                                                                     
                                                                                           
                     OGŁOSZENIE       
             
                                                                                            
            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający- Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu- informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację usługi pn.”Opieka nad dziećmi do lat 6 (ok. 9 dzieci) Uczestniczek biorących udział w projekcie KOBIETY GÓRĄ- Poddziałanie 6.1.1”została
złożona 1 oferta.
            Do realizacji zamówienia została wybrana oferta Nr 1 spełniająca wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ:
SEED Fundacja Pomocy Dzieciom
ul. Towarowa 6
49-300 Brzeg
 
przedstawiająca cenę za wykonanie zamówienia 81 729,00 zł i uzyskując najwyższą ilość punktów- 100.
            Informacja o wynikach przetargu została zamieszczona na tablicy informacyjnej tutejszego PUP oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
            Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 19.06.2012r. Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1A PZP.

 

Zbigniew Kłaczek

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy

w Brzegu

Nazwa dokumentu: 18.06.2012 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Raczkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Raczkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-06-18 12:59:34
Data udostępnienia informacji: 2012-06-18 12:59:34
Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-18 13:01:27

Wersja do wydruku...

corner   corner