logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Ogłoszenie o naborze do projektu
 
 
Uprzejmie informuję, że PUP Brzeg rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do projektu wymiany doświadczeń „Hiszpańskie metody pracy” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Celem projektu jest:
-        zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
-        rozszerzenie oferty działań zaangażowanych instytucji o nowy wachlarz instrumentów i metod skierowanych do swoich klientów,
-        pogłębienie współpracy pomiędzy instytucjami Powiatu Brzeskiego
-        nawiązanie współpracy z partnerami hiszpańskimi zajmującymi się wykluczeniem społecznym
 
W projekcie wezmą udział pracownicy PUP Brzeg, Starostwa Powiatowego, PCPR oraz MOPS’u. W ramach projektu zorganizowany zostanie wyjazd dwutygodniowy na wymianę doświadczeń (w 2 grupach po 10 osób) do Walencji w Hiszpanii.
Planowany termin wyjazdu: wrzesień – październik 2011r.
 
W projekcie mogą uczestniczyć pracownicy PUP Brzeg oraz Filii w Grodkowie, którzy bezpośrednio wpływają na metodologię, organizację i realizację działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród mieszkańców Powiatu Brzeskiego, czyli m.in.: doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za planowanie szkoleń, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów, kadra zarządzająca.
 
Kryterium wyboru uczestników do projektu będzie: zakres obowiązków, bezpośredni kontakt z osobami wykluczonymi społecznie, wpływ na prowadzone działania przez daną instytucję, dotychczasowe zaangażowanie w problem wykluczenia społecznego. Mile widziana jest znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 
W trakcie wyjazdu do Hiszpanii uczestnicy mają zapewnione i zapłacone z projektu: ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz uczestnictwo w spotkaniach i wizytach studyjnych u partnerów hiszpańskich po około 7-8 godzin codziennie od poniedziałku do piątku.
 
Każdy z uczestników otrzyma Europass Mobilność potwierdzający zdobytą wiedzę oraz zaświadczenie o uczestnictwie w projekcie. Uczestnicy zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego trwania.
 
Osoby chętne proszone są o wypełnienie i złożenie do dnia 1 lipca 2011r. do godziny 10:00 w PUP Brzeg, pokój 26 następujących dokumentów:
  1. Formularz Aplikacyjny Uczestnika
  2. Europass Curriculum Vitae
  3. List motywacyjny zawierający uzasadnienie udziału w projekcie.
Formularze są do pobrania w pokoju 26. Po podanym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

 

Nazwa dokumentu: Leonardo da Vinci
Osoba, która wytworzyła informację: Mariola Będkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Mariola Będkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator: Marcin Bystrzycki
Data wytworzenia informacji: 2011-06-22 08:36:34
Data udostępnienia informacji: 2011-06-22 08:36:34
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-22 08:45:11

Wersja do wydruku...

corner   corner